Intermarum

Редакційна політика

Галузь та проблематика

У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики памяті та формувань історичної політики в країнах регіону.

 

Політика розділів

Історична політика та політика пам’яті в Польщі та Україні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Політологія, публіцистика та загальні розвідки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Комунікаційний простір мас-медіа (Інтернет, преса, телебачення) в Польщі та Україні: внутрішні проблеми та зовнішні викл

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТРАДИЦІЙНІ Й НОВІТНІ МЕДІА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, ВИСВІТЛЕННІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНИХ ПОДІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ МІЖМОР’Я: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО УКРАЇНОЗНАВЧИХ ТА ПОЛОНІСТИЧНИХ СТУДІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВА ХРОНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.