Intermarum

Історія журналу

Журналу містить результати наукових напрацювань учасників Міжнародних конференцій «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи», якы проходили у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Термін «Intermarum» або Міжмор’я - альянс держав «від моря до моря» - Балто-Чорноморський союз, традиційно пов’язується із постаттю лідера ІІ Речі Посполитої Ю. Пілсудського. Після Першої світової війни він висунув ідею створення конфедеративної держави, до якої б увійшли Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Угорщина, Румунія, Югославія, Чехословаччина. Пропонована конфедерація повинна була продовжити багатонаціональну традицію колишньої Речі Посполитої. Пілсудський вважав, що її відновлення дозволить уникнути державам Центральної Європи дмінування Німіеччини або Росії. Протягом двох десятиліть після краху ідеї Міжмор’я (Intermarum) всі держави, які мали до неї входити, потрапили в зону впливу Радянського Союзу. В новітній час, за умов прагнення сучасної Росії відновити свої імперські позиції, ідея набула нового звучання та актуальності. Одним із завдань створення збірника, які ставили перед собою його засновники, сталоосмислення траєкторії розвитку країн Балто-Чорноморського регіону в цілому, та України зокрема протягом ХVIXXІ ст. Серед проблематики, яку пропонують редактори для дослідження: історія та культура країн регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики памяті та формувань історичної політики в країнах регіону.

В редакційній колегії журналу – шість (6) докторів наук, які представляють Житомирський державний університет імені Івана Франка (Саух П.Ю. – ректор університету, Венгерська В.О. – головний редактор, завідувач кафедри історії України, Стародубець Г. М. – завідувач кафедри всесвітньої історії, Ярмошик І. І. – завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, Козловець М.А. – завідувач кафедри філософії та політології, Буравський О.А.), два доктори (Шандра В.С. та Борисенко В. Й.), які репрезентують Київські університети та академічні заклади. Серед польських вчених – три доктори габілітованих – Щепаняк Я., Садовський Я., Осадчий В., доктори Чижевський Р. та Дворчик М. Редакційна колегія буде розширятись за рахунок докторів інших країн, що в ходять в умовний простір «Intermarum» – Литви, Латвії, Молдови.

Статті публікуються українською, російською, польською та англійською мовами. Всі містять анотації трьома мовами, з другого номеру – розгорнуті ( до 2000 зн.), анотації англійською мовою.