Intermarum

№ 1 (2014)

Intermarum: історія, політика, культура

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF

Зміст

Історична політика та політика пам’яті в Польщі та Україні

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ ЩОДО ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Максим Гон, Наталія Івчик
СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР БЕРДИЧЕВА PDF
Олександр Мосієнко
МЕМОРІАЛЬНІ ТАБЛИЦІ У СТРУКТУРІ СИМВОЛІЧНОГО ПРОСТОРУ РІВНОГО PDF
Петро Долганов
ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ PDF
Віктор Мисан
Соціально-політична та літературна комунікації в епіцентрі: поезія Євромайдану (Майдану) PDF
Сніжана Чернюк

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах

Україна в польських політичних планах в добу Варшавського Князівства PDF
Доменік Щенсни-Костанецький
Переживання несправедливості у зв’язку з ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської, української ментальності PDF
Людмила Фальковська
Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український «проекти» PDF
Вікторія Венгерська
Хасидизм vs Гаскала: традиціоналізм проти модернізації на теренах ліквідованої Речі Посполитої (на прикладі Волині) PDF
Наталія Рудницька
Судова реформа на Правобережжі 1864 р.: фахова дискримінація поляків в умовах «кадрового голоду» PDF
Олександр Максимов
Поляки волині у мировому суді: аналіз судових практик PDF
Вікторія Панченко
Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст. PDF
Таїсія Вержанська
Граф Михайло Тишкевич: від крайовства до модерного українств PDF
Роман Лехнюк
Польська преса в громадсько-політичному житті України в роки першої світової війни PDF
Ольга Білобровець
Формування культурної ідентичності в світлі cинергійної антропології Сергія Хоружого: базові концепти та приклади їх застосування PDF
Роман Туровський

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності

Польська vs українська ідентичності: освітня політика у Другій Речі Посполитій і формування української нації PDF
Ірина Шліхта
Соціально-економічне життя поляків Правобережної України у добу української революції (1917-1921 рр.) PDF
Олександр Погуляєв
Спроба нормалізації польсько-українських відносин в Західній Волині у 1919–1921 рр. в контексті становлення тимчасової адміністрації PDF
Сергій Гладишук
Доктор Аполінарій Тарнавський – популяризатор Гуцульщини PDF
Наталія Тарковська
Національна політика Другої Речі Посполитої PDF
Юлія Новіцька
Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) PDF
Тетяна Рафальська
Армія генерала Андерса: причини появи та участь українців PDF
Тарас Пилипович
Поляки житомирсько-вінницького регіону в період нацистського режиму (1941–1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації PDF
Сергій Стельникович
Взаємини підпільних українських греко-католиків та польських римо-католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.) PDF
Катерина Будз

Політологія, публіцистика та загальні розвідки

Від подолання історично-політичних образ до взаєморозуміння та європейської співпраці (на прикладі українсько-польських стосунків у X–XXI століттях) PDF
Вікторія Загурська-Антонюк
Європейський союз –Україна: візова лібералізація PDF
Микола Кордон
Чи перемогли Україна та Польща в Другій світовій війні? PDF
Зиновій Партико
Примирення. Від Волині – до Майдану PDF
Юрій Рудницький

Комунікаційний простір мас-медіа (Інтернет, преса, телебачення) в Польщі та Україні: внутрішні проблеми та зовнішні викл

Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності PDF
Василь Теремко
Видавнича справа в контексті українсько-польської співпраці: від минулого – до сучасності PDF
Юрій БОНДАР
Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне PDF
Тетяна Недашківська, Олеена Денисевич
Проблеми регіональної газетної періодики в сучасному інформаційному просторі України та Польщі PDF
Людмила Давидова