Intermarum

№ 3 (2016)

ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура

Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності», (Житомир, 4 листопада 2016 р.)

Зміст

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF PDF (English)
Юзеф Сталя
НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО КОРИСТУВАННЯ: ПОЛЬСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF PDF (English)
Вікторія Венгерська
ВОЛИНЬ, 1943: УТВЕРДЖЕННЯ СИТУАТИВНИХ КОДІВ ПАМ’ЯТІ PDF PDF (English)
Алла Киридон
СВІДОМІСТЬ І ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В ПРОЦЕСІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF PDF (English)
Ельжбєта Осевська
КОЛЕКТИВНА АМНЕЗІЯ: МЕХАНІЗМИ МАРГІНАЛІЗАЦЇ ПАМ’ЯТІ ПРО «ЧУЖИХ» В УКРАЇНІ PDF
Максим Гон
РАДЯНСЬКІ МОНУМЕНТИ В ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ 2005–2016 рр. PDF
Андрій Любарець

ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

ДЕМОГРАФІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Анатолій Філінюк
ПОЛЬСЬКИЙ ЧИННИК У МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМИНАХ НА ТЕРЕНАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1793–1850 рр.): ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Валерій Кундельський
ПОЛЬСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.: СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Віталій Моздір
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БЕЛАРУСИ В ОЦЕНКАХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ИСТОРИКОВ PDF (Русский)
Сергей Веремеев
«NOBLESS OBLIGE»,1 АБО ЯК РЕГУЛЮВАЛИСЬ ДВОРЯНСЬКІ ВИБОРИ НА ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – 60- ті рр. ХІХ ст.) PDF
Оксана Маркевич
ЗОБРАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬСЬКИМ ІСТОРИКОМ О. ЯБЛОНОВСЬКИМ PDF
Ніна Весельська
МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ЛИСТОПАДОВОГО ПОВСТАННЯ 1830-1831 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ PDF
Юлія Конарівська
ПОЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА І РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА 1914–1915 РОКІВ PDF
Сергій Олійник
НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІСТ ТА МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.) PDF
Надія Кучер
ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД У 1920–1930 рр. PDF
Людмила Гуцало
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Ольга Рудницька

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (20–30-ті рр. ХХ ст.) PDF
Олександр Комарніцький
ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЯНА КАЗИМИРА (1919–1939 рр.) PDF
Сергій Трубчанінов
РЕПАТРІАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ПОЛЬЩІ У 1944–1946 рр. PDF
Наталія Рудницька
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО У ЗАКОПАНОМУ PDF
Ольга Комарова
ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ (1941–1944 рр.) PDF
Юрій Клімчук
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (Polski)
Anastasiia Oshovska

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ

ПОЛЬСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ВИСТАВКИ В КИЄВІ В 1915 р.: СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД PDF
Ольга Білобровець
ПОЛЬСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ВИСТАВКИ В КИЄВІ В 1915 р.: СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД PDF
Ольга Білобровець
ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. PDF
Антон Сичевський
ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. PDF
Антон Сичевський
ГРОМАДСЬКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО У ПОЛЬЩІ
Іван Ковальчук
ЄВРОПА ЗНАНЬ PDF
Микола Кордон
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ПОЛІЕТНІЧНОГО МІСТА: РІВНЕ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ PDF
Тетяна Прокопович
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Людмила Давидова
ТАДЕУШ ВІЛЬЧИНСЬКИЙ (1888–1981) – ВЧЕНИЙ І ЕНТУЗІАСТ PDF (Polski) PDF
Krzysztof Duda