Intermarum

№ 4 (2017)

№ 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура

Наукове періодичне видання - включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International

Зміст

БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ МІЖМОР’Я: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА

АНЕКСІЯ КРИМУ ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Євгенія Горюнова
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ВИКЛИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ PDF
Костянтин Анатолійович Яценко
ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ ВОДИ – ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ МІЖМОР’Я PDF (Polski) PDF (English) PDF
Микола Володимирович Кордон

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

ТОПОНІМІЧНІ ОБ’ЄКТИ В ІСТОРИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ЧИ ЗАБУТТЯ? PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська
УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА В ПОЛЬСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ PDF PDF (English) PDF (Polski)
Світлана Сергіївна Батуріна

МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО УКРАЇНОЗНАВЧИХ ТА ПОЛОНІСТИЧНИХ СТУДІЙ

ІСТОРІЯ ПОДІЛЛЯ В ПРАЦЯХ ПОЛЬСЬКИХ ВЧЕНИХ І КРАЄЗНАВЦІВ І ПОЛ. ХІХ СТ. PDF (Polski) PDF (English) PDF
Яна Сергіївна Галецька
ПОЗИТИВІЗМ ТА ПЕСИМІЗМ У СИНТЕЗІ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО «DZIEJE POLSKI W ZARYSIE» (1879) PDF
Лілія Ігорівна Ковшун
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ПРО БОРОШНОМЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО В МАЄТКАХ ПОЛЬСЬКОГО ШЛЯХЕТСЬКОГО РОДУ ГРАФІВ БРАНИЦЬКИХ PDF
Олена Михайлівна Жам
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Людмила Вікторівна Гуцало
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ХОМИЧЕВСЬКИЙ: МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
Віталій Валентинович Єремєєв, Галина Міщук

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності

РЕКРУТСЬКА ПОВИННІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПОКАРАННЯ РОСІЙСЬКИМ САМОДЕРЖАВСТВОМ ПОЛЯКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЬ У ПОВСТАННЯХ 1830–1831 ТА 1863 РОКІВ PDF
Анатолій Григорович Філінюк, Сергій Антонович Сидорук
МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ОКОЛИЧНОЇ ШЛЯХТИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ с. ЗАБРІДДЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Вікторія Сергіївна Панченко
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ЖИТОМИРА (БЕРЕЗЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 1917 Р.) PDF
Ольга Матвіївна Білобровець
ПОВСЯКДЕННИЙ СПРОТИВ ТОТАЛІТАРНІЙ ВЛАДІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ (ІІ пол. 60-х - І пол. 80-х рр. ХХ ст.) PDF
Олена Василівна Цимбалюк

НАУКОВА ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: СПІЛЬНІ ШЛЯХИ ДО СВОБОДИ. БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ МІЖМОР’Я: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА» PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська