Інформація про автора

Філінюк, Анатолій, Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

  • № 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура - ПОЛЬЩА–УКРАЇНА: ЕТАПИ СПІЛЬНОГО ПОСТУПУ. ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
    ДЕМОГРАФІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
    Анотація  PDF