Інформація про автора

Лисенко, Віталій, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ Криворізького національного університету, Україна

  • № 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура - ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ
    «ВОЛИНСЬКА ПРОГРАМА» ВОЄВОДИ ГЕНРИКА ЮЗЕВСЬКОГО ЯК СПРОБА ВИРІШЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ МІЖЕТНІЧНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
    Анотація  PDF