Інформація про автора

Комарова, Ольга, Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна