Інформація про автора

Шаповал, Юрій Іванович, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Україна