Intermarum

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Граф Михайло Тишкевич: від крайовства до модерного українств Анотація   PDF
Роман Лехнюк
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ГРОМАДСЬКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО У ПОЛЬЩІ Анотація
Іван Ковальчук
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (20–30-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Олександр Комарніцький
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДЕМОГРАФІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Анатолій Філінюк
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ (1941–1944 рр.) Анотація   PDF
Юрій Клімчук
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО СОЮЗУ: КОНТАКТИ МІЖ ВАРШАВОЮ ТА КИЄВОМ У 1918–1919 РР. Анотація   PDF
Артем Папакін
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Доктор Аполінарій Тарнавський – популяризатор Гуцульщини Анотація   PDF
Наталія Тарковська
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. Анотація   PDF
Антон Сичевський
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. Анотація   PDF
Антон Сичевський
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ПРИЗНАК ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА (КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ У ИСТОКОВ УКРАИНЫ) Анотація   PDF
Анна Ковальская-Стус
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД У 1920–1930 рр. Анотація   PDF
Людмила Гуцало
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЗОБРАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬСЬКИМ ІСТОРИКОМ О. ЯБЛОНОВСЬКИМ Анотація   PDF
Ніна Весельська
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності Анотація   PDF
Василь Теремко
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КОЛЕКТИВНА АМНЕЗІЯ: МЕХАНІЗМИ МАРГІНАЛІЗАЦЇ ПАМ’ЯТІ ПРО «ЧУЖИХ» В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Максим Гон
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ПОЛІЕТНІЧНОГО МІСТА: РІВНЕ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ Анотація   PDF
Тетяна Прокопович
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: СПІЛЬНІ ШЛЯХИ ДО СВОБОДИ. БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ МІЖМОР’Я: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА» Анотація   PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура МІФ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ: РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК ТА ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Вікторія Венгерська
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне Анотація   PDF
Тетяна Недашківська, Олеена Денисевич
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СИМВОЛІЧНИЙ ВИМІР НОВІТНЬОГО МІФУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Павло Кретов, Олена Кретова
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура МЕМОРІАЛЬНІ ТАБЛИЦІ У СТРУКТУРІ СИМВОЛІЧНОГО ПРОСТОРУ РІВНОГО Анотація   PDF
Петро Долганов
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ЛИСТОПАДОВОГО ПОВСТАННЯ 1830-1831 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ Анотація   PDF
Юлія Конарівська
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ОКОЛИЧНОЇ ШЛЯХТИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ с. ЗАБРІДДЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
Вікторія Сергіївна Панченко
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ХОМИЧЕВСЬКИЙ: МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Віталій Валентинович Єремєєв, Галина Міщук
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура МОВНІ ТА ОСВІТНІ МАРКЕРИ В ПРОЦЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖЖЯ) Анотація   PDF
Наталія Рудницька
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український «проекти» Анотація   PDF
Вікторія Венгерська
 
26 - 50 з 109 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>