Intermarum

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Від подолання історично-політичних образ до взаєморозуміння та європейської співпраці (на прикладі українсько-польських стосунків у X–XXI століттях) Анотація   PDF
Вікторія Загурська-Антонюк
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Взаємини підпільних українських греко-католиків та польських римо-католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.) Анотація   PDF
Катерина Будз
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Людмила Давидова
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Видавнича справа в контексті українсько-польської співпраці: від минулого – до сучасності Анотація   PDF
Юрій БОНДАР
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF   PDF (English)
Юзеф Сталя
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ВЛАДА ТА «ОПІУМ НАРОДУ»: АНТИРЕЛІГІЙНА АГІТАЦІЯ І ПРОПАГАНДА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 1944–1990 РР. Анотація   PDF
Антон Олександрович Сичевський
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ВОЛИНЬ, 1943: УТВЕРДЖЕННЯ СИТУАТИВНИХ КОДІВ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF   PDF (English)
Алла Киридон
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ВПЛИВ ПРОПАГАНДИ ТА АГІТАЦІЇ НА ПРОЦЕС РАДЯНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ПОЛЯКІВ ТА ЄВРЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. Анотація   PDF
Наталія Василівна Рудницька
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ГІБРИДНА ВІЙНА ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРОПАГАНДА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА У ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕТНІЧНИХ ПРОТИСТОЯННЯХ Анотація   PDF
Андрій Близнюк
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Граф Михайло Тишкевич: від крайовства до модерного українств Анотація   PDF
Роман Лехнюк
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ГРОМАДСЬКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО У ПОЛЬЩІ Анотація
Іван Ковальчук
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (20–30-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Олександр Комарніцький
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДЕМОГРАФІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Анатолій Філінюк
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ (1941–1944 рр.) Анотація   PDF
Юрій Клімчук
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО СОЮЗУ: КОНТАКТИ МІЖ ВАРШАВОЮ ТА КИЄВОМ У 1918–1919 РР. Анотація   PDF
Артем Папакін
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Доктор Аполінарій Тарнавський – популяризатор Гуцульщини Анотація   PDF
Наталія Тарковська
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. Анотація   PDF
Антон Сичевський
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. Анотація   PDF
Антон Сичевський
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ПРИЗНАК ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА (КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ У ИСТОКОВ УКРАИНЫ) Анотація   PDF
Анна Ковальская-Стус
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Микола Володмирович Кордон
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД У 1920–1930 рр. Анотація   PDF
Людмила Гуцало
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЗОБРАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬСЬКИМ ІСТОРИКОМ О. ЯБЛОНОВСЬКИМ Анотація   PDF
Ніна Весельська
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КАДРОВИЙ СКЛАД ПІДКОМОРСЬКИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1832) Анотація   PDF
Андрій Володимирович Шевчук
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності Анотація   PDF
Василь Теремко
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КОЗАЦЬКІ ЗБРОЙНІ ВИСТУПИ 20–30-Х РР. XVII СТ. – ВТРАЧЕНИЙ ШАНС ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ Анотація   PDF
Юрій Степанович Фігурний
 
26 - 50 з 138 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>