Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. Анотація   PDF
Антон Сичевський
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ДУХОВНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР РИМО- КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІВНІЧНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ У ХVІІ–ХІХ ст. Анотація   PDF
Антон Сичевський
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ПРИЗНАК ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА (КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ У ИСТОКОВ УКРАИНЫ) Анотація   PDF
Анна Ковальская-Стус
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Микола Володмирович Кордон
 
№ 6 (2019): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НИКАНОРА ДМИТРУКА У 1920-Х – НАПРИКІНЦІ 1930-Х РР. Анотація   PDF (English)
Serhii Stelnykovych
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД У 1920–1930 рр. Анотація   PDF
Людмила Гуцало
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЗОБРАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬСЬКИМ ІСТОРИКОМ О. ЯБЛОНОВСЬКИМ Анотація   PDF
Ніна Весельська
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КАДРОВИЙ СКЛАД ПІДКОМОРСЬКИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1832) Анотація   PDF
Андрій Володимирович Шевчук
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності Анотація   PDF
Василь Теремко
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КОЗАЦЬКІ ЗБРОЙНІ ВИСТУПИ 20–30-Х РР. XVII СТ. – ВТРАЧЕНИЙ ШАНС ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ Анотація   PDF
Юрій Степанович Фігурний
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КОЛЕКТИВНА АМНЕЗІЯ: МЕХАНІЗМИ МАРГІНАЛІЗАЦЇ ПАМ’ЯТІ ПРО «ЧУЖИХ» В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Максим Гон
 
№ 6 (2019): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КОНЦЕПЦІЇ РОЗБУДОВИ ТА ПЛАНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО МІСТА Анотація   PDF (English)
Olena Tsymbaliuk
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ПОЛІЕТНІЧНОГО МІСТА: РІВНЕ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ Анотація   PDF
Тетяна Прокопович
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ЛЬВІВ В ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1914-1915 РОКІВ У ПУБЛІКАЦІЯХ ПОЛЬСЬКИХ СУЧАСНИКІВ Анотація   PDF
Сергій Васильович Олійник
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МІЖ ШЛЯХЕТСЬКОЮ ТРАДИЦІЄЮ І КОМУНІЗМОМ. ІЗ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РАЙОНУ – МАРХЛЕВЩИНИ (1925-1935) Анотація   PDF   PDF (Polski)
Genrikh Josephovich Stroński
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ ТА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Ірина Олександрівна Мякінченко
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: СПІЛЬНІ ШЛЯХИ ДО СВОБОДИ. БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ МІЖМОР’Я: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА» Анотація   PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура МІФ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ: РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК ТА ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Вікторія Венгерська
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне Анотація   PDF
Тетяна Недашківська, Олеена Денисевич
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СИМВОЛІЧНИЙ ВИМІР НОВІТНЬОГО МІФУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Павло Кретов, Олена Кретова
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура МЕМОРІАЛЬНІ ТАБЛИЦІ У СТРУКТУРІ СИМВОЛІЧНОГО ПРОСТОРУ РІВНОГО Анотація   PDF
Петро Долганов
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ЛИСТОПАДОВОГО ПОВСТАННЯ 1830-1831 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ Анотація   PDF
Юлія Конарівська
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ОКОЛИЧНОЇ ШЛЯХТИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ с. ЗАБРІДДЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
Вікторія Сергіївна Панченко
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ХОМИЧЕВСЬКИЙ: МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Віталій Валентинович Єремєєв, Галина Міщук
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МИРОВІ СУДИ ВОЛИНІ НА ВАРТІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Вікторія Сергіївна Панченко
 
51 - 75 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>