Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МОБІЛІЗАЦІЇ ДО ДІЄВОЇ АРМІЇ УНР 1918-1920 РР.: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ (ЗА СПОГАДАМИ УЧАСНИКІВ) Анотація   PDF
Роман Сергійович Ляскович
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура МОВНІ ТА ОСВІТНІ МАРКЕРИ В ПРОЦЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖЖЯ) Анотація   PDF
Наталія Рудницька
 
№ 6 (2019): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МОВНІ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ СТ.: У ПОШУКУ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ Анотація   PDF (English)
Victoria Vengerska
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український «проекти» Анотація   PDF
Вікторія Венгерська
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗ’ВЯЗАННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ ПРОТИРІЧ: PRO ET CONTRA Анотація   PDF
Костянтин Анатолійович Яценко
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура НАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: СПІЛЬНІ ВИТОКИ, ВІДМІННОСТІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО КОРИСТУВАННЯ: ПОЛЬСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF   PDF (English)
Вікторія Венгерська
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Національна політика Другої Речі Посполитої Анотація   PDF
Юлія Новіцька
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура НАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ІМПЕРСЬКОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВОЛИНІ У 1871-1919 РР. (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОГО З’ЇЗДУ МИРОВИХ СУДДІВ) Анотація   PDF   PDF (English)   PDF (Polski)
Вікторія Панченко
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІСТ ТА МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.) Анотація   PDF
Надія Кучер
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура НАЦІОНАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. У ВІЗІЇ Н. ГРИГОРІЄВА Анотація   PDF
Ольга Олегівна Сухобокова
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ Анотація   PDF   PDF (English)   PDF (Polski)
Наталія Громакова
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст. Анотація   PDF
Таїсія Вержанська
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура Переживання несправедливості у зв’язку з ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської, української ментальності Анотація   PDF
Людмила Фальковська
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Людмила Вікторівна Гуцало
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ПОВСЯКДЕННИЙ СПРОТИВ ТОТАЛІТАРНІЙ ВЛАДІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ (ІІ пол. 60-х - І пол. 80-х рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Олена Василівна Цимбалюк
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ПОГРАНИЧЧЯ У ВОГНІ. УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ЛИТВА В 1812 Р. Анотація   PDF   PDF (Polski)
Rafal Kowalczyk
 
№ 4 (2017): № 4 (2017): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ПОЗИТИВІЗМ ТА ПЕСИМІЗМ У СИНТЕЗІ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО «DZIEJE POLSKI W ZARYSIE» (1879) Анотація   PDF
Лілія Ігорівна Ковшун
 
№ 5 (2018): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ПОЗИЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ ЩОДО СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ (КІНЕЦЬ 1917 – 1918 РР.) Анотація   PDF
Ольга Матвіївна Білобровець
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ТА ПАМ’ЯТЬ У ПОЛІТИЦІ: УКРАЇНА 2010-2013 РР. Анотація   PDF
Володимир Бабка
 
№ 1 (2014): Intermarum: історія, політика, культура ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ ЩОДО ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Максим Гон, Наталія Івчик
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 30-Х РР. ХХ СТ. Анотація   PDF
Людмила Гуцало
 
№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура ПОЛІТИЧНИЙ ВНЕСОК І. Я. ПАДЕРЕВСЬКОГО У СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Вікторія Загурська-Антонюк
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ПОЛЬСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ВИСТАВКИ В КИЄВІ В 1915 р.: СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД Анотація   PDF
Ольга Білобровець
 
№ 3 (2016): ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура ПОЛЬСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ВИСТАВКИ В КИЄВІ В 1915 р.: СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД Анотація   PDF
Ольга Білобровець
 
76 - 100 з 156 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>