Редакційний штат

Головний редактор:

Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних
наук, професор, завідувач кафедри історії України Житомирського державного
університету ім. Івана Франка (Україна), https://orcid.org/0000-0002-8936-8893

Заступник головного редактора:

Білобровець Ольга Матвіївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Житомирського державного університету ім. І. Франка (Україна), https://orcid.org/0000-0001-6638-3815

Відповідальний секретар:

Жуковська Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету ім. І. Франка (Україна), https://orcid.org /0000-0002-4622-4435

Члени редколегії:

Вербицька Поліна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». http://orcid.org/0000-0003-3123-0768

Кругляк Марина Едуардівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка». http://orcid.org /0000-0003-3837-0982

Кононенко Валерій Васильович – доктор історичних наук, доцент кафедри
правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна). https://orcid.org/0000-0001-5177-2885

Осевська Ельжбета – доктор габілітований, професор Державної вищої
професійної школи в Тарнові (Польща). https://orcid.org/0000-0001-9121-8977

Портнов Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, професор історії України в Європейському університеті Віадрина (Франкфурт-на-Одері, Німеччина). https://orcid.org /0000-0003-1913-8811

Салата Оксана Олексіївна – доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка кафедра історії України (Україна). 
https://orcid.org/0000-0003-2498-1483

Стародубець Галина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету ім. І. Франка (Україна). https://orcid.org/0000-0003-2005-771X

Сталя Юзеф – доктор габілітований, професор Католицького університету імені Івана-Павла ІІ (Польща). https://orcid.org/0000-0003-1776-6849

Шандра Валентина Степанівна – доктор історичних наук, професор
Інституту історії України НАНУ (Україна). https://orcid.org/0000-0001-8706-942Х

Шевчук Андрій Володимирович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного університету «Житомирська політехніка». https://orcid.org/0000-0001-9023-5214