Інтермарум: історія, політика, культураНаукове періодичне видання «Інтермарум: історія, політика, культура»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2014

Галузь та проблематика: У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам`яті та змісту історичної політики в країнах регіону.

ISSN 2518-7694 (Print)
ISSN 2518-7708 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22983-12883Р від 13.11.2017 р.

Наказом МОН України № 326 від 04.04.2018 збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук.

Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2018 56.62).
Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, англійська, польська, російська.
Засновник і видавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка

Головний редактор: Кругляк Марина – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка» (Україна).
Заступник головного редактора: Венгерська Вікторія – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету ім. І. Франка (Україна).
Адреса редакції: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008.
Тел. +38(068) 821-88-930

E-mail: vengerska@ukr.net
E-mail: intermarium.zh@gmail.com

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 7 (2020): Інтермарум: історія, політика, культура

Зміст

Historical researches

СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1864-1914 рр.) PDF (English)
Victoria Vengerska, Oleksandr Zhukovskyi, Oleksandr Maksymov 7-28
ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917–1921 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД PDF (English)
Dmytro Kondratiuk 29-48
БАЗАРСЬКА ТРАГЕДІЯ В КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ 1920-х – 1930-х рр. PDF (English)
Serhii Stelnykovych 49-64
ПРОЕКТИ «НОВОГО ХАРКОВА» І «ВЕЛИКОГО ЗАПОРІЖЖЯ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОШУКІВ ПЕРІОДУ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ PDF (English)
Volodymyr Rybachok 65-81
«THE BLACK DEEDS OF THE KREMLIN: A WHITE BOOK». УКРАЇНСЬКІ ЕМІГРАНТИ СВІДЧАТЬ ПРО ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ PDF (English)
Olena Podobied 82-95
БОРОТЬБА МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТАМИ ТА РАДЯНСЬКИМИ ПІДПІЛЬНИКАМИ І ПАРТИЗАНАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР, НАСЛІДКИ (СПРОБА ДЖЕРЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ) PDF (English)
Ivan Kovalchuk 96-114
СТАРООБРЯДЦІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (English)
Anton Sychevsky 115-135
«МИ РОЗПОВІМО ВАМ ПРАВДУ»: «ГОЛОС АМЕРИКИ» У СВІТОВОМУ ІНФОПРОСТОРІ (1940 РР. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) PDF (English)
Olga Sukhobokova 136-153