Про журнал

Наукове періодичне видання «Інтермарум: історія, політика, культура»
Журнал підтримує політику відкритого доступу
Рік заснування: 2014
Галузь та проблематика: У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам`яті та змісту історичної політики в країнах регіону.
ISSN 2518-7694 (Print)
ISSN 2518-7708 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22983-12883Р від 13.11.2017 р.
Наказом МОН України № 326 від 04.04.2018 збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук.
Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2020 95.64).
Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, англійська, польська, російська.
Засновник і видавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Головний редактор: Кругляк Марина – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка» (Україна).
Заступник головного редактора: Венгерська Вікторія – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна).
Адреса редакції: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008.
Тел. +38(068) 821-88-930
E-mail: vengerska@ukr.net
E-mail: intermarium.zh@gmail.com

Поточний номер

№ 9 (2021): Інтермарум: історія, політика, культура

Дев’ятий випуск журналу «Інтермарум: історія, політика, культура» видається за грантової підтримки БФ «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»». 

 

Видання містить статті за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Історична політика та історична пам'ять: Україна та країни ЦСЄ» (до 30 – річчя проголошення  державної незалежності України). Конференція відбулась 2 липня 2021 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за підтримки Міністерства освіти та науки України, за ініціативи історичного факультету ЖДУ ім. Івана Франка, БФ «Бабин Яр», Відділу новітньої історії та політики України Інституту історії України НАН України, Лабораторії візуальної антропології кафедри історії України ЖДУ ім. Івана Франка. Також у випуску представлені наукові розвідки, присвячені актуальним проблемам історії ХІХ – ХХ ст., традиційна рубрика «Наукове життя». 

 

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань відповідають автори. Редколегія залишає за собою право без погодження з автором редагувати та скорочувати матеріали, змінювати назви, вилучати або додавати ілюстрації.

Опубліковано: 2021-12-25

Historical researches

Переглянути всі випуски