Про журнал

Наукове періодичне видання «Інтермарум: історія, політика, культура»
Журнал підтримує політику відкритого доступу
Рік заснування: 2014
Галузь та проблематика: У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам`яті та змісту історичної політики в країнах регіону.
ISSN 2518-7694 (Print)
ISSN 2518-7708 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22983-12883Р від 13.11.2017 р.
Наказом МОН України № 326 від 04.04.2018 збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук.
Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2021 100.00).
Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, англійська, польська, російська.
Засновник і видавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Головний редактор: Венгерська Вікторія – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна).
Адреса редакції: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008.
Тел. +38(068) 821-88-930
E-mail: vengerska@ukr.net
E-mail: intermarium.zh@gmail.com

Поточний номер

№ 13 (2023): Інтермарум: історія, політика, культура
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-21

Весь випуск

Історичні дослідження

Переглянути всі випуски