Інтермарум: історія, політика, культураНаукове періодичне видання «Інтермарум: історія, політика, культура»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2014

Галузь та проблематика: У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам`яті та змісту історичної політики в країнах регіону.

ISSN 2518-7694 (Print)
ISSN 2518-7708 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22983-12883Р від 13.11.2017 р.

Наказом МОН України № 326 від 04.04.2018 збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук.

Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2019 79.04).
Представництво в системах реферування: журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, англійська, польська, російська.
Засновник і видавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка

Головний редактор: Кругляк Марина – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка» (Україна).
Заступник головного редактора: Венгерська Вікторія – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна).
Адреса редакції: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008.
Тел. +38(068) 821-88-930

E-mail: vengerska@ukr.net
E-mail: intermarium.zh@gmail.com

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 8 (2020): Інтермарум: історія, політика, культура

Зміст

Historical researches

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Yaroslav Veselsky 8-23
ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ) PDF (English)
Vitalii Matviichuk 24-40
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ В УСРР (1921-1928 РР.) PDF (English)
Olha Rudnytska, Nataliia Rudnytska 41-60
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РАЙОННОЇ ПРЕСИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ВИПАДОК МАЛИНСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ЗА БІЛЬШОВИЦЬКІ ТЕМПИ» PDF
Ihor Yakubovskyy 61-75
НАЦИСТСЬКА ОКУПАЦІЯ ТА ДЕМОНТАЖ КОМУНІСТИЧНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ В УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF (English)
Serhii Stelnykovych, Oleksandr Zhukovskyi, Olga Bilobrovets 76-88
ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕГА ШТУЛЯ-ЖДАНОВИЧА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF (English)
Olga Stepanchuk 89-100
РОЛЬ ПАРТІЙНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ РАДЯНСЬКОГО МІФУ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ В 60-80-Х РР. ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ХЕРСОНСЬКОГО ОБКОМУ КПУ) PDF (English)
Natalia Kuzovova 101-120
МІФ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ В СУЧАСНІЙ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ PDF
Andrii Mahaletskyi 121-139
ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА КОМУНІКАТИВНА ПАМ'ЯТЬ МЕШКАНЦІВ СІЛ ДНІПРОВСЬКОГО СТЕПУ PDF (English)
Victoria Vengerska 140-160
СТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Світлана Кондратюк 161-188
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ PDF (English)
Nataliia Voitovych 189-209

Reviews

ЕПОХА ДІПІ У РЕЦЕПЦІЯХ ДИТИНИ І НАУКОВЦЯ PDF (English)
Olena Podobied 210-218