ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

патріотизм, національні цінності, європейська інтеграція

Анотація

У статті на основі аналізу сучасної ситуації в Польщі показано різний
зміст патріотизму, національно-патріотичних цінностей в контексті
інтеграції в Європейський Союз. У цьому процесі важливою є спільна робота
батьків, вихователів, вчителів, які формують у молоді основні національні
цінності через повагу до народної спадщини, історії, культури і віри. Автор
ставить запитання щодо перетворення Європи в одну мегадержаву, і відмови
окремих європейських країн від власної ідентичності.


Біографія автора

Юзеф Сталя, Папський університет імені Яна Павла ІІ у Кракові

ксьондз, професор, доктор габілітований

Посилання

Bocheński, J. M. O patriotyzmie, Warszawa 1989, s. 18.

Chałas, K. Kowalczyk, S. Wychowanie ku wartościom narodowopatriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. II: Naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój, Lublin 2006, s. 126-129.

Dziewiecki, M. Wychowanie postaw patriotycznych w obecnym

kontekście społecznym, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl–Rzeszów 2006, s. 409.

DWCH 1.

Ecclesia in Europa 97.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Wrocław

, nr 7.

Kopaliński, W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,

Warszawa 1989, s. 385.

Łobocki, M. Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004, s. 288.

Majewski, M. Aktualne wyzwania katechetyczne, Kraków 1997, s. 16.

Okoń, W. Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 448.

Pieńkowski, M. Wielka Europa – wielkie wezwanie dla Kościoła,

„Pastores” (2005), z. 1, s. 115.

Ryczan, K.Patriotyzm wyzwaniem dla szkoły i katechezy, w:

Wychowanie patriotyczne, Materiały Sympozjum Katechetycznego (Krosno, 30.10.2003), red. W. Janiga, M. Grendus, Przemyśl 2005, s. 27-28.

Schuman, R. Pour l`Europe, Paris 1964, s. 38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ