ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Автор(и)

  • Олександр Комарніцький Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

студенти, інститут, технікум, осередок, гурток, шефство

Анотація

У статті показано громадсько-політичну діяльність студентів
польських педагогічних навчальних закладів радянської України.
Розповідається про роботу партійних, ідеологічних гуртків, участь
студентів у соціалістичних змаганнях. Констатується, що у вишах приділяли увагу антирелігійній, громадській та шефській роботі у селах, польських робітничих клубах, серед червоноармійців, діяльності літературних гуртків. Молодь вносила кошти на потреби індустріалізації. Зазначається, що низка студентів відкрито висловлювала невдоволення політикою радянської влади.

Біографія автора

Олександр Комарніцький, Кам‟янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії
України

Посилання

Алтухова О.І. Про польський педагогічний технікум в м.

Проскурові / О.І.Алтухова // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: зб. наук. пр. за матеріалами міжнарод. наук. конф., м.Хмельницький, 23 -24 червня 1999 р. – Хмельницький: Поділля, 1999. – С.347-350.

Бригада «Ст. рев.». Свіжого повітря у Ржищів // Студент революції. – Харків, 1931. – №34. – С.31.

Глабець М. Про Липника, «липову» дирекцію і гнилий дух /

М.Глабець // Студент революції. – 1932. – №27. – С.33-34.

Горбуров К. Переддень «Великого терору» у Польському

педагогічному інституті у Києві / Кирило Горбуров // Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75- річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали всеукр. наук. конф., м. Київ, 15 березня 2012 р. – К.: Ін-т іст. України НАН України, 2013. – С.90-106.

Двірна К. Створення і ліквідація Польського педагогічного

інституту в м. Києві в 30-х роках XX ст. (архівна розвідка) / Катерина Двірна // Волинські історичні записки: зб. наук. пр. – Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, 2011. – Т.6. – С.149-155.

Державний архів Вінницької області. – Ф.П.457. – Оп.1. – Спр.444.

Державний архів міста Києва (далі – Держархів м. Києва). –

Ф.Р.359. – Оп.1. – Спр.11.

Держархів м. Києва. – Ф.Р.359. – Оп.1. – Спр.66.

Держархів м. Києва. – Ф.Р.359. – Оп.1. – Спр.67.

Держархів м. Києва. – Ф.Р.359. – Оп.1. – Спр.135.

Держархів м. Києва. – Ф.Р.807. – Оп.1. – Спр.18.

Держархів м. Києва. – Ф.Р.920. – Оп.8. – Спр.8.

Держархів м. Києва. – Ф.Р.920. – Оп.11. – Спр.18.

Державний архів Хмельницької області (далі – Держархів

Хмельницької обл.). – Ф.П.301. – Оп.1. – Спр.92.

Держархів Хмельницької обл. – Ф.Р.2597. – Оп.1. – Спр.1.

Держархів Хмельницької обл. – Ф.Р.2597. – Оп.1. – Спр.5.

Держархів Хмельницької обл. – Ф.Р.2597. – Оп.1. – Спр.6.

Держархів Хмельницької обл. – Ф.Р.2597. – Оп.1. – Спр.10.

Держархів Хмельницької обл. – Ф.Р.2597. – Оп.1. – Спр.18.

Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо

радянської України (1932-1938) / Г.Г.Єфіменко. – К.: Ін-т іст. України НАН України, 2001. – 304 с.

Лаврут О.О. Студентська преса в УСРР періоду 20-х рр. ХХ ст. /

О.О.Лаврут // Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Вип.28. – С.45-56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ