ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЯНА КАЗИМИРА (1919–1939 рр.)

Автор(и)

  • Сергій Трубчанінов Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

Університет Яна Казимира, історична географія, Е. Ромер, Ф. Буяк

Анотація

З листопада 1918 р. по вересень 1939 р. Львівський університет носив ім’я свого засновника – короля Яна Казимира і був одним із найбільших у Другій Речі Посполитій. Про його діяльність є декілька ґрунтовних праць сучасних польських дослідників. Проте на сьогоднішній день залишається маловивченим розвиток історично-географічних досліджень в стінах університету у міжвоєнний період.
У статті аналізуються здобутки наукових шкіл Університету Яна
Казимира в області історичної географії. Зазначається, що далеко за стінами університету були відомі такі його професори, як географ Еугеніуш Ромер, історики Францішек Буяк і Ян Птасьнік. Охарактеризовано захищені в 1920– 1930-х роках магістерські праці та докторські дисертації, в яких досліджувалася історично-географічна проблематика.

Біографія автора

Сергій Трубчанінов, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Державний архів Львівської області (далі – Держархів Львівської

області), ф. 26, оп. 4, спр. 169, 73 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 182, 103 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 216, 292 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 244, 131 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 283, 153 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 359, 55 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 365, 116 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 367, 236 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 384, 174 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 414, 40 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 471, арк. 1 -251.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 521, 55 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 596, 105 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 729, 27 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 784, 20 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 812, 84 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 4, спр. 1135, 41 арк.

Держархів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 110, 10 арк.

Історія та історики у Львівському університеті: традиції та

сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : 2015. – 412 с.

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, Відділ рукописів (далі – ЛННБУ), ф. 132, спр. 33, 118 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 53, 176 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 57, 120 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 72, 71 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 74, 425 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 79, 143 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 82, 245 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 105, 132 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 112, 129 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 244, 73 арк.

ЛННБУ, ф. 132, спр. 245, 603 арк.

Ровенчак І. Професор Еугеніуш Ромер: здобутки і втрати на ниві

географії та картографії / Ровенчак І., Шубер П. // Історія української географії. – 2003. – Вип. 8. – С. 17-22.

Buczek K. Z nowszych badań nad osadnictwem ziem polskich w

średniowieczu / Karol Buczek // Przegląd Historyczny. – 1937-38. – T. 34. – Z. 1. – S. 274-295t.

Draus J. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret

kresowej uczelni / Jan Draus. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 328 s.

Harasimiuk K. A. Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie

Lwowskim w latach 1883–1939 / Krystyna Aleksandra Harasimiuk. – Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2012. – 446 s.

Pawlak W. Kartografia na tle innych badań i działalności Eugeniusza

Romera / Władysław Pawlak // Polski Przegląd Kartograficzny. – 2004. – T. 36. – Nr 1. – S. 3-11.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / pod redakcją dr. hab. Adama Redzika. – Kraków : Wysoki Zamek, 2016. – 1302 s.

Szady B. Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy /

Bogumił Szady // Studia Geohistorica. – 2013. – Nr 1. – S. 19-38.

Szulc H. Geografia historyczna osadnictwa wiejskiego w Polsce kierunki i metody badań oraz perspektywy / Halina Szulc // Przegląd Geograficzny. – 2003. – T. 75. – Z. 3. – S. 335-350.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ