РЕПАТРІАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ПОЛЬЩІ У 1944–1946 рр.

Автор(и)

Ключові слова:

переселення, репатріація, трансфер, переміщення

Анотація

У статті висвітлено проблеми переселення польського населення
Житомирщини до Польщі у 1944–1946 рр. Введено в науковий обіг нові документи, які зберігаються в Державному архіві Житомирської області. В дослідженні проаналізовано правову базу репатріації, особливості організації переселення, описано роботу спеціальної комісії з питань трансферу поляків і євреїв. В статті містяться статистичні дані про кількість репатріантів, причини відмови у дозволі на виїзд, описані проблеми, з якими вони стикалися, причини їх переселення до Польщі. Автор стверджує, що в Житомирській області переселення поляків і євреїв було добровільним і характеризується як репатріація – повернення на батьківщину з поновленням громадянських прав.

Біографія автора

Наталія Рудницька, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

к.і.н., доцент кафедри історії України

Посилання

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.). Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 587. Арк. 213.

Переселення поляків та українців 1944–1946 / Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття. Т. 2. Зб. документів. Варшава, 2000. 742 с.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 1 –2.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 3, 6, 19.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150, Оп. 1. Спр. 585. Арк. 3, 29–31.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 17.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 587. Арк. 70.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 584. Арк. 1–75.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 587. Арк. 29–300.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 211.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 587. Арк. 76–81.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 218.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 6, 210, 218, 258, 273.

Переселення поляків та українців 1944–1946 / Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття. Т. 2. Зб. документів. Варшава, 2000. 742 с.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 587. Арк. 218.

Переселення поляків та українців 1944–1946 / Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття. Т. 2. Зб. документів. Варшава, 2000. 742 с.

Держархів Житомирської обл. Ф. 1150. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 264.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ