РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО У ЗАКОПАНОМУ

Автор(и)

  • Ольга Комарова Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

Василь Доманицький, Закопане, інтелігенція, видавнича діяльність, наукові студії

Анотація

У статті висвітлений період життя відомого українського історика,
видавця та кооператора Василя Миколайовича Доманицького у Закопаному. Впродовж 1907–1909 рр. діяч перебував на лікуванні від туберкульозу у польському курортному містечку. Вивчення «закопанського» періоду діяльності вченого дозволяє відтворити його співпрацю з багатьма відомими діячами української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема з В’ячеславом Липинським, Дмитром Донцовим, Богданом Лепким та багатьма іншими.

Біографія автора

Ольга Комарова, Кам‟янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Берестечко О. Автор першого українського словника іншомовних

слів народився на Черкащині / Олена Берестечко // Молодь Черкащини. – 6 квітня 2010. – № 2. – С. 10.

Білоусенко О. [Лотоцький О.]. Трудовик ідеї / О. Білоусено //

Чистому серцем. Пам‟яти Василя Доманицького. – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2010. – С. 28-35.

Босий М.А. В‟ячеслав Липинський: Ідеолог української трудової

монархії / М.А. Босий. – Торонто: Український робітник, 1951. – 159 с.

Василь Доманицький. Біографічна згадка // Чистому серцем.

Пам‟яти Василя Доманицького. – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2010. – С. 9-14

В‟ячеслав Липинський та його доба: Книга друга. Наукове видання / Упорядники Т. Осташко, Ю. Терещенко. Cоюз гетьманців-державників; Центр соціогуманітарних досліджень імені В. Липинського. – К.: Темпора, 2010. – 624 с.

Грушевський М. До рецензії Липинського / М. Грушевський //

Літературно-науковий вістник. – 1908. – Т.ХLIII. – Кн.VII-VIII. – C. 318-232.

Доманицький В. Вірші Данила Братковського / Василь

Доманицький // Василь Доманицький. З науково-творчої спадщини. Статті, нариси, рецензії. Книга перша. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2010. – С. 373-382.

Доманицький В. М. Лист до О.М. Требінської (Лесі) 16-29.ІІ.1908. Закопане / Василь Миколайович Доманицький. – Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, ф.47, спр. 1013, автограф. – 8 арк.

Донцов Дм. Доманицький у Закопаному / Дм. Донцов // Чистому серцем. Пам‟яти Василя Доманицького. – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2010. – С. 48-56.

Єфремов С. Чистеє серце / Сергій Єфремов // Чистому серцем. Пам‟яті Василя Доманицького. – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2010. – С. 18-27.

Калінічева Г. І. Аркас Микола Миколайович / Г. І. Калінічева // Краєзнавство. – 2003. – № 1 -4. – С. 119-122.

Кузьменко Л. І. Василь Доманицький як публіцист газети «Рада» / Л. І. Кузьменко. – [Електронний ресурс]. – Код доступу:

http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article&article=2218.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-

теоретичний аспект (1861 -1929 рр.) / В. І. Марочко./ НАН України. Ін-т історії України; [Ред. П. Г. Яковенко]. – К., 1995. – 224 с.

Поліщук В. Доманицький Василь Миколайович (до 100-річчя

пам‟яті) / Віктор Поліщук. – К., 2010. – 92 с.

Пономарьов В. Поляк за народженням, українець “за вибором” /

Віталій Пономарьов // Дзеркало тижня. – 2009. – № 14 (742) 21. – 28 квітня.

Приймак О. О. В. К. Липинський: штрихи до портрета / О.

О. Приймак // Науковий вісник Ужгородського університету: Історія. – Ужгород: в-во Ужгород. Нац. ун-ту “Говерла”, 2009. – Вип.22. [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUU/Ist/2009_22/021.htm.

Старовойтенко І. Євген Чикаленко і Василь Доманицький у

короткому епістолярному діалозі (1908–1910) / Інна Старовойтенко // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 3-16.

Ромащенко Л. Перлина Татр – Закопане в біографії Василя

Доманицького / Людмила Ромащенко // Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2011. – С. 22-30.

Хоменко В. Чистий серцем. Василь Доманицький в архівних

документах / Володимир Хоменко // Колос Тальнівщини. – 10 червня 2010 р. – С. 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ