ДО ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ (1941–1944 рр.)

Автор(и)

  • Юрій Клімчук Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

радянські військовополонені, українці, Друга світова війна, Рух Опору в Польщі, Армія Людова, партизани

Анотація

У статті на основі аналізу історіографії та вивчення комплексу
джерел зроблено спробу представити погляд автора на участь українців у польському Русі Опору, оскільки в радянські часи ця проблема була під фактичною забороною, а у період державної незалежності України поки що не знайшла належного осмислення в літературі. Вивчення введеної у науковий обіг низки джерел і осмислення наукової літератури на сучасній методологічній основі дозволило виявити та простежити безпосередню участь і форми антифашистської боротьби вихідців з України в Русі Опору на території Польщі. Охарактеризовано героїчні вчинки українців, які, приєднавшись до польських патріотів або самостійно створивши бойові підрозділи, вели самовіддану боротьбу проти спільного ворога – нацизму.

Біографія автора

Юрій Клімчук, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Березняк Е. С. Пароль «Dum Spiro»: докум. повесть / Е. С.

Березняк. – Киев. – 1987. – С. 142–143.

Березняк Е. С. Победа после победы / Е. С. Березняк,

В. Веремейчик // Политический собеседник. – 1990. – № 5. – С. 12.

Гема В. И. Участие советских людей в европейском

антифашистском движении сопротивления (1941 –1945 гг.) / В. И. Гема. – Ленинград: ЛВИКА им. А. Ф. Можайского, 1965. – 112 с.

Гунчак Т. Г. Ключові проблеми історіографії у Другій світовій

війні / Т. Гунчак. – К.: Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2011. – 225 с.

Ємченко О. Легендарний Теодор / О. Ємченко // Прапор комунізму. – 1965. – 11 грудня.

Жигилій В. А. Краківськйй вал / В. А. Жигилій. – К.: Політвидав

України, 1970. – С. 37–39.

Жуковський І. Т. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах

Другої світової війни / І. Т. Жуковський, О. Є. Лисенко. – К.: Пошук.-вид. агентство «Книга пам‟яті України», 1997. – 567 с.

Зайонц Ю. Шли бои / Юзеф Зайонц. – Москва: Воениздат, 1968. – 192 с.

Квітинський В. А. Партизанська співдружність / В. А. Квітинський // Укр. іст. журн. – 1965. – № 5. – С. 85–86.

Клоков В. Далеко від Батьківщини : українці в антифашистській

боротьбі народів Європи (1941 –1945) / В. Клоков, А. Кудрицький, І. Бречак –К.: Політвидав України, 1968. – 159 с.

Клоков В. І. Допомога українського народу зарубіжному рухові

Опору / В. І. Клоков // Укр. іст. журн. – 1965. – № 5. – С. 32–42.

Кундюба И. Д. Советско-польские отношения 1939–1945 гг. /

И. Д. Кундюба – К.: Изд-во Киевского университета, 1963. – 208 с.

Лукаш І. Таємниця легендарного Альбрехта / І. Лукаш // Запорізька правда. – 1968. – 15 вересня.

Лукаш І. Таємниця легендарного Альбрехта / І. Лукаш // Запорізька правда. – 1968. – 17 вересня.

Лукаш І. В єдиному строю / І. Лукаш // Прапор комунізму. – 1973. – 13 листопада.

Лукаш І. Велике бачиться на відстані / Іван Лукаш. –

Дніпропетровськ: Січ, 1998. – С. 566–571.

Пасічник Л. Кіровоградці у складі антифашистських

інтернаціональних сил / Л. Пасічник // Народне слово. – 2012. – 20 грудня. – С. 6

Пискун Н. На Бабьей Горе / Н. Пискун // Днепровская правда. –

– 18 февраля.

Причипенко П. Людина з легенди / К. Причиненко // Прапор

комунізму. – 1972. – 17 червня.

Причинено К. Командира звали Федором / К. Причиненко //

Прапор комунізму. – 1972. – 19 червня.

Прокоп‟юк Н. Доктор Теодор / Н. Прокоп‟юк // Красная звезда. –

– 24 марта.

Семиряга М. И. Советские люди в европейском Сопротивлении /

М. И. Семиряга. – Москва: Наука, 1970. – 352 с.

Тронько П. Т. Навічно в пам‟яті народній: з історії боротьби

комсомольців і молоді України проти нацистсько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П. Т. Тронько. – К.: Молодь, 1995. – 160 с.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси у 2 кн. – Кн. 2 / О. Є. Лисенко, В. В. Стецкевич, А. Айсфельд та ін. – К.: Наук. думка, 2010. – 943 с.

Mankowski Z. Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyznie /

Z. Mankowski, J. Naumik. – Lublin, 1960. – S. 18.

Nazarewicz R. Gjowne problemy polityczne polskiego ruchu oporu

–1945 / R. Nazarewicz. – Warszawa, 1972. – S. 14–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ