ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Anastasiia Oshovska Uniwersytet Jagielloński, Польща

Ключові слова:

проблеми українського суспільства, еміграція, студенти, зміна свідомості

Анотація

У статті висвітлено проблеми українського суспільства, котрі
появилися після глибоких змін по 2014 році пов’язані зі збільшенням обсягів еміграції. Спершу представлено пропозицію виділення наступної хвилі еміграції, а також звернуто увагу на щораз частіше явище виїзду студентів на навчання за кордон, зокрема до Польщі. У наступній частині показано взаємозалежність збільшення українського населення у Польщі та зміни симпатії до них. А на сам кінець наведено результати власних досліджень на тему зміни свідомості студентів після виїзду за кордон.

Біографія автора

Anastasiia Oshovska, Uniwersytet Jagielloński

Magistrantka Katedry Stosunków międzynarodowych i
Polityki Zagranicznej

Посилання

Dane wypowiedziane pod czas VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach w czerwcu 2016 roku.

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Wielokulturowość w roku akademickim 2014/2015,

http://www.dmws.uj.edu.pl/reporting, (dostęp: 15 X 2016).

Komunikat z badań nr 53/2016, Stosunek do innych narodów, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2016.

Levchuk P., Polska szkoła a cudzoziemcy. Studium przypadku dziecka z Ukrainy, [w:] Roter-Bourkane A., Kwiatkowska A., (red.), Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego, Poznań 2016.

Migracje do Polski w 2015 roku - głównie tendencje,

https://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/13512,Migracje-do-Polski-w-2015-rokuglownie-tendencje.html?search=461 .

Over 57 119 international students in Poland, http://www.perspektywy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=1 , (dostęp: 15 X 2016)

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, Nowe studia,

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/nowe-studia.

Szybura A., Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów, „Języki Obce w Szkole nr 1”, 2016.

Szydło w PE o milionie uchodźców, http://www.tvp.info/23670585/szydlo-w-pe-o-milionie-uchodzcow-z-ukrainyambasador-to-nie-uchodzcy-oni-tu-pracuja-i-placa-podatki. W swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim (19.01.2016) premier powiedziała o około milionie uchodźców z Ukrainy. Jak później sprostował rzecznik rządu Rafał Bochenek, chodziło tu ogólnie o liczbę Ukraińców, którzy przyjechali do Polski w ostatnich latach.

Wróblewska – Pawlak K., Język – Tożsamość - Imigracja, Warszawa

Все більше студентів здобуває освіту за кордоном, http://www.osvita.org.ua/news/75950.html/.

Макар Ю. Українська діаспора: походження,характер, сучасний

стан [w:] Наукові записки, Історичні науки, Вип.9, Острог 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ