КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ПОЛІЕТНІЧНОГО МІСТА: РІВНЕ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

Автор(и)

  • Тетяна Прокопович Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

Ключові слова:

культурно-мистецька діяльність, поліетнічне місто, Волинь, національно-культурне товариство, гімназія

Анотація

У статті розглядається самобутність культурно-мистецького
простору міста, географічний ландшафт якого й історичний час створили умови для комунікації між суб’єктами різних етносів. На основі вивчення архівних матеріалів розкривається поліфонізм етнокультурних традицій у мистецькому житті Рівного, яке між двома світовими війнами перебувало у складі Волинського воєводства ІІ Речі Посполитої. Усвідомлення городянами своєї етнічної і релігійної відмінності генерувало «свій простір», який у взаємодії з іншими утворював феномен культурного пограниччя. Духовно-творчий потенціал міського населення з характерною національною компонентою сприяв загальному піднесенню культурно-митецької практики, означеної науковцями «волинським ренесансом».

Біографія автора

Тетяна Прокопович, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання

Посилання

Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО) Ф. 30. Оп.18.

Спр. 2051

ДАРО Ф. 31. Оп. 1, Спр. 2129

ДАРО Ф. 31. Оп.1. Спр. 3765

ДАРО Ф. 30. Оп. 18 Спр. 1893

ДАРО. Ф. 30. Оп. 18. Спр. 1888.

ДАРО. Ф. 30. Оп. 20 Спр. 466

ДАРО. Ф. 31. Оп. 13. Спр. 3778.

Крамар Ю. Національно-культурна та релігійна політика урядів

Польщі на Волині (1921 -1930 рр.) : дис. … доктора іст. наук: 07.00.03 / Крамар Юрій Вікторович. – Луцьк, 2015. – 536 с.

Кулиш-Лукашевич И. Поиски и находки: из истории русского

движения на Волыни в 20-30-х гг. / И. Кулиш-Лукашевич. - Ровно: Гедеон Принт, 2010. - 226 с.

Поліщук Я. Рівне. Мандрівка крізь віки. Нариси історії міста /

Я. Поліщук. – Рівне, 1998. – 196 с.

Сухомлинов О. Культурні пограниччя : Новий погляд на стару

проблему / О.Сухомлинов. – Донецьк: «Юго-Восток - Лтд», 2008. – 212 с.

Устав эстетического кружка // РОКМ КП 20030/2. ІІІ Д 11436/2.

Шиманський П. Музична культура Волині І половини ХХ століття / П. Шиманський. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 172 с.

Echo Rówieńskie. – 1926. - 7 lutego. – S.3.

Przegłąd Wołyński. - 1929. - 24 marca. - S.4-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ