ПОЛЬСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ВИСТАВКИ В КИЄВІ В 1915 р.: СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД

Ольга Білобровець

Анотація


У статті показано сутність і суспільну значимість проведених
навесні 1915 р. польських мистецьких виставок у Києві. Ініціаторами і організаторами Виставки творів давнього мистецтва виступило Київське товариство допомоги постраждалим внаслідок війни полякам. Вони надали власні і залучили інші приватні зібрання творів мистецтва. Завданням виставок було поширення польської культури, піднесення польського духу, патріотизму, збереження і спадкоємність національних культурних традицій.
Відомі польські науковці, громадські діячі і публіцисти всебічно представляли у пресі виставки, які мали широкий суспільний резонанс. Важливою функцією виставок стала матеріальна підтримка поляків, жертв війни, виявлення милосердя до ближнього, об’єднання суспільства для подолання воєнного
лихоліття і відродження національного і державного життя.


Ключові слова


мистецькі виставки; поляки; Перша світова війна

Повний текст:

PDF

Посилання


Лісевич І.Т. Духовно спраглі (духовне життя польської

національної меншини на Наддніпрянській Україні в 1864-1917 рр.) / І.Т. Лісевич / НАН України, Ін-тут історії України. – К.; Б.в., 1997. – 210 с.

О. Польські художники в Києві (друга половина ХІХ –

початок ХХ ст.) // Polacy w Kijowie. Pamiętnik Kijowski. – Kijów, 2002. – S. 85-104.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі

ЦДІАК України), ф.274, оп.1, спр. 2441, 364 арк.

ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 56, 135 арк.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 27 marca. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 05 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 18 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 19 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 22 kwietnia. – S. 3.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 23 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 14 maja. – S. 3-4.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 15 maja. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 16 maja. – S. 3.

„Kłosy Ukraińskie”. – Kijów. – 1914. – nr.1. – S. 1.

„Kłosy Ukraińskie”. – Kijów. – 1915. – nr.8-9. – S. 23-24.

Korzeniowski M. Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim

w latach pierwszej wojny światowej / M. Korzeniowski, M. Mąndzik, D. Tarasiuk. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007. – 238 s.

Korzeniowski, M. Za Złotą Bramą: działalność społeczno-kulturalna

Polaków w Kijowie w latach 1905-1920 / Mariusz Korzeniowski. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 621 с.

Nałęcz-Dobrowolski, M. Polski lud a kresy wschodnie. Kijów, 1917. –

s.
Copyright (c) 2016 Ольга Білобровець