ПОЛЬСЬКІ МИСТЕЦЬКІ ВИСТАВКИ В КИЄВІ В 1915 р.: СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД

Автор(и)

Ключові слова:

мистецькі виставки, поляки, Перша світова війна

Анотація

У статті показано сутність і суспільну значимість проведених
навесні 1915 р. польських мистецьких виставок у Києві. Ініціаторами і організаторами Виставки творів давнього мистецтва виступило Київське товариство допомоги постраждалим внаслідок війни полякам. Вони надали власні і залучили інші приватні зібрання творів мистецтва. Завданням виставок було поширення польської культури, піднесення польського духу, патріотизму, збереження і спадкоємність національних культурних традицій.
Відомі польські науковці, громадські діячі і публіцисти всебічно представляли у пресі виставки, які мали широкий суспільний резонанс. Важливою функцією виставок стала матеріальна підтримка поляків, жертв війни, виявлення милосердя до ближнього, об’єднання суспільства для подолання воєнного
лихоліття і відродження національного і державного життя.

Біографія автора

Ольга Білобровець, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Лісевич І.Т. Духовно спраглі (духовне життя польської

національної меншини на Наддніпрянській Україні в 1864-1917 рр.) / І.Т. Лісевич / НАН України, Ін-тут історії України. – К.; Б.в., 1997. – 210 с.

О. Польські художники в Києві (друга половина ХІХ –

початок ХХ ст.) // Polacy w Kijowie. Pamiętnik Kijowski. – Kijów, 2002. – S. 85-104.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі

ЦДІАК України), ф.274, оп.1, спр. 2441, 364 арк.

ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 56, 135 арк.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 27 marca. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 05 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 18 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 19 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 22 kwietnia. – S. 3.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 23 kwietnia. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 14 maja. – S. 3-4.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 15 maja. – S. 2.

„Dziennik Kijowski”. – Kijów. – 1915. – 16 maja. – S. 3.

„Kłosy Ukraińskie”. – Kijów. – 1914. – nr.1. – S. 1.

„Kłosy Ukraińskie”. – Kijów. – 1915. – nr.8-9. – S. 23-24.

Korzeniowski M. Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim

w latach pierwszej wojny światowej / M. Korzeniowski, M. Mąndzik, D. Tarasiuk. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007. – 238 s.

Korzeniowski, M. Za Złotą Bramą: działalność społeczno-kulturalna

Polaków w Kijowie w latach 1905-1920 / Mariusz Korzeniowski. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 621 с.

Nałęcz-Dobrowolski, M. Polski lud a kresy wschodnie. Kijów, 1917. –

s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-25

Номер

Розділ

КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ