УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА В ПОЛЬСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ

Світлана Сергіївна Батуріна

Анотація


У статті аналізується особливості репрезентації української історії в польських підручниках (1991-2015 рр.). Автор виділила декілька тематичних блоків, в яких висвітлюються події української історії, що охоплюють хронологічні періоди від середньовіччя до сучасності. Автори підручників здебільшого звертають увагу лише на ті події української історії, що відбувалися на польській території у різні періоди, перетиналися з польськими подіями і мали помітний вплив на їхній хід. Зокрема, це: приєднання Галичини до Польського королівства, Хмельниччина, «весна народів» 1848-1849 рр., події Другої світової війни, сучасні українськопольські взаємини.

Ключові слова


Польща; Україна; історія; підручники; стереотип; образ «іншого»

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Polski)

Посилання


Bednarski W., Pać S., Szcześniak A. Polska i świat. Podręcznik dla gimnazium. Klasa 2. – Radom, 2000.

Bereza A., Smyk G., Szwarc W., Tekeły W., Wryszcz A. Średniowiecze i czasy nowożytne do II wojny Światowej. – Lublin, 2002.

Bieski l., Dąbrowski M. Historia. Szkolny przewiodnik. – Bielsko-Biała, 2006.

Bonusiak Wł. Stosunki polsko-ukraińskie pod czas II Wojny Światowej w najnowszych ukraińskich podręcznikach historii od szkół wyższych // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich.

Burda B., Szymczak M. Obraz stosunków polsko-ukraińskich w programach i podręcznikach do historii oraz w świadomośći uczniów klas óśmych szkół podstawowych i trzecich szkół średnich a także studentów kierunku historia // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich.

Cenkowski J. Obraz dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w powojennych podręcznikach dla szkół średnich // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej.

Centokowska E., Centokowski J., Osica J. Historia dla klasy 8. Drogi do wolnośći (1914–1994). – Warszawa, 1996.

Choińska-Mika J., Szlanta P., Zielińska K. Historia. Podręcznik dlz liceum i technicum. Część druga. Zakres podstawowy. – Warszawa, 2008.

Choińska-Mika J., Zielińska K. Ludzie. Spółeczeństwo. Cywilizacja. Historia nowożytna do 1815 r. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. – Warszawa, 2002.

Chojnowski A., Manikowska H. Vademecum Maturzysty. Historia. Praca zbiorowa. – Warszawa, 1995.

Czubaty J. Historia dla maturzysty. Podręcznik. Nowożytność. T.I. – Warszawa, 2004.

Czubaty J., Stola D. Historia. Podręcznik. Klasa II. – Warszawa, 2008.

Fic M. Obraz Ukrainy we współczesnych podręcznikach szkoły ponadgimnazyjnej. Wyraz uprzedzenia czy szansa na integrację? // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej.

Garlicki A. Historia 1815–1939. Polska i świat. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. – Warszawa, 1998.

Glimos-Nadgórska A. Obraz stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku w podręcznikach historii dla gimnazium // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej;

Glubiński T. Historia 8. Trudny wiek. – Warszawa, 1994.

Gładysz M., Skupny Ł. Historia. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Część pierwsza (od Średniowiecza do Nowożytnośći). – Gdańsk, 2002.

Halczak B. Problemy narodowościowe na Białorusi i Ukrainie w XIX wieku w podręcznikach do nauki historii szkół średnich w Polsce // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2005. – № 23.

Historia Polski (966–1989) Zarys wraz z pytaniami a testami egzaminacyjnymi. – Gdańsk, 1997.

Historia. Czasy nowożytne. Podręcznik dla gimnazium. Klasa 2. – Warszawa, 2010.

Izdabscy A., Izdabscy T. To dopiero historia! Podręcznik dla gimnazium. Klasa 2. – Warszawa, 2008.

Juśko P. Ludobójstwo ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w opinii historiographii polskiej i ukraińskiej oraz na łamach współczesnych podręcznikow do naucznia historii. Zarys problemy // Zagłada poliaków na kresach Drugiej Rzeczy Pospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1945. Materiały pomocznicze do nauczania histirii Polski XX wieku. – Tarnów, 2008.

Kaczmarek R. Historia Polski (1914–1989). Podręcznik akademicki. – Warszawa, 2010.

Kochanowski J. Człowiek i historia. Czasy nowe i najnowsze (XIX i XX wiek). Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. – Warszawa, 2004.

Konieczka-Śliwińska D. Bohaterowie dziejów Ukrainy w polskich podręcznikach historii dla szkoły podstawowej i gimnazium z lat 1989–2004 // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej;

Koztowska Z., Unger I., Unger P. Historia. Poznajemy przeszłość. Od 1939 do czasów współczesnych. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. – T.III. – Warszawa, 2005.

Kucharczuk G., Milczarek P., Robak M. Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowożytności. Kl.2 gimnazium. – Warszawa, 2003.

Landau-Czajka A., Mędrzecki W. Poznajemy świat wokół nas. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. – Warszawa, 2004.

Leszek A. Polska i świat. Współne dziedzictwo. Podręcznik dla III klasy gimnazium. – Radom, 2001.

Manikowska H., Tazbirowa J. Średniowiecze. Podręcznik dla klasy II liceum. – Warszawa, 1999.

Mazur J. «Wiosna Ludów» w polskich podręcznikach historii // Annales Paed.Cracoviensis. Studia Historica I. – Kraków – 2001.

Milewski J. Polsko-Białoruska komisja do spraw podręczników historycznych // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1992. – №2.

Młynarchuk A. Obraz stosunków polsko-ukraińskich w programach nauczania i w podręcznikach do historii przeznaczonych dla liceów pedagogicznych // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej.

Niedzielko R. Sprawiedliwy Ukraińcy. Naratunek polskim sąsiadom skaranym na zagładę przez OUN-UPA // Ibidem.

Pankowicz A. Historia nowoczesna. T.1. – Kraków, 2002.

Radziwiłł A., Roszkowski W. Historia 1939–1956. Podręcznik dla szkół średnich. – Warszawa, 2002.

Ruckiewicz K. Historia Niemiec i stosunków polsko-niemickich po 1945 w polskich podręcznikach do historii dla szkół średnich // Zeszyty Niemczoznawcze. – 1999. – № 1.

Sierczyk W. Polsko-Ukraińska Komisja Podręcznikowa. Preszłość – stan obecny – nadzieje // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich.

Stępniak A. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w polskich podręcznikah historii i syntezach dziejów ojczystych okresu międzypowstawowego // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej.

Stępnik A. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie we współczesnych podręcznikach historii w Polsce // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich. .

Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XX wieku. – Kielce, 2005;

Suchowski A. Powstanie Warszawskie w niemieckich podręcznikach historii // Wiadomośći Historyczne. – 1995. – №. 4;

Śliwińska D. Stosunki Polsko-Ukraińskie w polskich podręcznikach historii dla szkoły podstawowej, wydanych w latach 1989–1998 // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich.

Topalski J.Historia Polski. – Poznań, 2002.

Toporek M. Historia Polski w pigulce. – Warszawa, 1998.

Tusiewicz R. Historia Polski od A do Z. Repetytorium. – Warszawa, 2002.

Tymowski M., Kieniewicz J., Holzer J. Historia Polski. Materiały pomocniczy dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. – Warszawa, 1991.

Wojcechowski G. Historia. Podręcznik dla gimnazium. – Poznań, 2001.

Wołosik A. Historia. Opowiem cię ciekawą historię. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. – Warszawa, 2000.

Wołosik A. Opowiem cię ciekawą historię. Podręcznik dla gimnazium. – Warszawa, 2005.

Wójcik-Ładan A. Kozacy w tradycyjnych i nowych narracjach podręcznikowych. Propozycje dla awtorów // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej.

Wróbel J. Odnaleść przeszłość. Podręcznik od Starożytnośći do 1815 r. – Warszawa, 2002.

Zrozumieć historię – kształcować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie wlatach 1933–1949. Materiały pomocznicze do nauczenia historii. – DreznoWrocław, 2007;

Баран З. Проблеми українсько-польських відносин міжвоєнного періоду в шкільних та вузівських підручниках й посібниках України // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich.

Гаврилюк О. Національні аспекти польсько-українських стосунків 1940-х рр. у вузівських підручниках України // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich. – S. 47–57

Мацюк В. Написання підручників з історії в контексті «Стратегічного партнерства України і Польщі» // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich. Materiały z konferencji naukowej na temat podręczników szkolnych i akademickich w Polsce i na Ukrainie, odbytej 18–19 wreśnia 2000 r. Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Полянський П. Про українсько-польську комісію експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії // Український історичний журнал – 1999. – №1. – С. 151–153.
Copyright (c) 2017 Світлана Батуріна