ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ПРО БОРОШНОМЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО В МАЄТКАХ ПОЛЬСЬКОГО ШЛЯХЕТСЬКОГО РОДУ ГРАФІВ БРАНИЦЬКИХ

Олена Михайлівна Жам

Анотація


В статті здійснено історіографічний аналіз джерел, в яких згадуються млини польського шляхетського роду Браницьких. У ході аналізу джерельної бази теми дослідження визначено роль Браницьких у піднесенні землеробства, борошномельної промисловостів ХІХ – поч. ХХ ст. на Київщині. З’ясовано, що розвитку млинарства в маєтках Браницьких сприяли великі земельні угіддя, які давали значні врожаї зернових, і наявність необхідних для їх переробки засобів – млинів (парових, водяних, вітряних, кінних).

Ключові слова


Браницькі; млини; власник; орендар; маєток; шляхта

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев П.Н. Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным Казённым железным дорогам / Андреев Петр Николаевич. – К.: Тип. С. В. Кульженко, 1898. – 603 с.

Архітектурні пам’ятники Київської області // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ua.igotoworld.com.

Браницкие. Путешествуя Историей. История архитектурных памятников, особняков, бывших имений и семей, ими владевших// Електронний ресурс. – Режим доступу: sergekot.com.

Весь Юго-Западный край.Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губерниях Киевской, Волынской и Подольской. – К.,1907.

Ієвлєва В. Пустоварівський млин – пам’ятка індустріальної спадщини // Електронний ресурс. – Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua.

Київщина туристична – у басейні Роставиці // Електронний ресурс. – Режим доступу:only-maps.ru.

Кохана Вільшана. Нова Доба – новини, події, інформація // Електронний ресурс. – Режим доступу:novadoba.com.ua/40479-kokhanavilshana.

Кучеренко М. Акція «Доглянемо пам’ятку», 10 листопада 2017 р. // www.heritage.org.ua.

Маленков Р., Година О. Дванадцять маршрутів Київщиною. – К.: Грані-Т, 2008. – 104 с.

Мандруючи Рокитнянщиною (село Бушево (Пруси) // Електронний ресурс. – Режим доступу:www.rokitne.info.

Мозговой В.Г. Сборник сведений по Киевской губернии и адрескалендарь на 1887 год. – К., 1887. – 340 с.

Мочернюк Я.М. Поміщики Київської губернії у торгівельнофінансовому підприємництві (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 114 (11). – 460 с. – С.16-19.

Перерва В.С. Графи Браницькі: підприємці та меценати/ В. С. Перерва; Білоцерківський інститут економіки та управління, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2010. – 270 с.: іл.

Похилевич Л.И. Сказания о населённых местностях Киевской губернии. – К.: тип. КПЛ., 1864. – 771 с.

Романюк Н. Особливості розвитку підприємництва в Київській, Подільській і Волинській губерніях: 1861–1914 рр. / Н. Романюк // Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 2015 р. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 174–176.

Романюк Н.Й. Роль підприємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.Й. Романюк // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 113-127.

Село Мигалки – Пісківська громада // Електронний ресурс. – Режим доступу:piskivska-gromada.gov.ua/s-migalki.

Список населенных мест Киевской губернии / Издание Киевского губернского статистического комитета. – К.:. Тип. Ивановой, 1900. – 1976 с.

Степанишина О.М. Господарство графів Браницьких на Київщині і реформа 1861 р. в їхніх маєтках // Студії з історії України науково-дослідної кафедри історії України в Києві. – К., 1930. – 116 с.

Темірова Н. Поміщики України 1861–1917 (соціально-економічна еволюція). – К., 2003. – 380 с.

Топ 10 млинів України // Електронний ресурс. – Режим доступу: live.ck.ua/top-10-mlyniv-ukrajiny.

Чернецький Є.А. Браницькі герба Корчак. – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2003. – 132 с.

Чернецький Є.А. Історія Білої Церкви: події, постаті, життя. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2012. — 448 с.: іл.

Чернецький Є.А. Старожитні часи на Пороссі. – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2003. – 422 с.

Філінюк А.Г. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на початку XIX століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації: монографія / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 728 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – ф.442, оп.66, спр.371, арк. 6-20.

Там само, ф.442, оп.147, спр.426, арк.1-144

Там само, ф.442, оп.168, спр.77, арк. 1-3.

Там само, ф.442, оп.541, спр.2, арк. 148.

Там само, ф.574, оп.1, спр.64, арк.36-37.

Там само, ф.574, оп.1, спр.101, арк.197.

Там само, ф.574, оп.1, спр.336, арк.31.

Там само, ф.574, оп.1, спр.353, арк.165.
Copyright (c) 2017 Олена Михайлівна Жам