СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ЖИТОМИРА (БЕРЕЗЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 1917 Р.)

Ольга Матвіївна Білобровець

Анотація


У статті показано піднесення суспільно-політичного життя польської громади міста Житомира після російської буржуазної та української революцій 1917 р. Представники польської інтелігенції та елітних кіл взяли активну участь у створенні нових органів влади. Серед керівників основних інституцій міста поляки очолювали Житомирську міську думу, поліцію, губернське представництво Тимчасового уряду. У місті відновили свою діяльність раніше утворені й виникли нові громадські організації та інституції, статути і завдання яких обговорювались на загальних зборах – віче. Ідейне розмежування і інституційне оформлення різних політичних напрямків в польському політичному житті не завадило реалізації спільних національних проектів у місті.

Ключові слова


суспільно-політичне життя; польська громада; Житомир; лютнева буржуазна революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Волынская речь. – Житомир. – 1917. – № 14. – 13 июня – С. 4.

Волынская речь. – Житомир. – 1917. – № 25. – 27 июня – С. 4.

Волынская речь. – Житомир. – 1917. – № 36. – 11 июля – С. 1.

Волынская речь. – Житомир. – 1917. – № 47. – 24 июля – С. 2.

Волынская речь. – Житомир. – 1917. – № 52. – 29 июля – С. 2.

Державний архів Житомирської області. – Ф. 405. – Оп.1. – Спр. 8. – Арк. 301.

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1917. – № 61. – 06 марта. – С. 3

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1917. – № 89. – 12 апреля. – С. 3

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1917. – № 114. – 09 августа. – С. 3

Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ ст. - Київ: Знання України, 2007. - 508 с.

Потапенко М. Польські політичні сили Наддніпрянської України у добу Центральної ради // Література та культура Полісся. Серія: Історичні науки. С. 127-136.

Трудовая Волынь. – Житомир. – 1917. – № 42 – 19 мая. – С. 3.

Трудовая Волынь. – Житомир. – 1917. – № 225 – 14 сентября. – С. 3.

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 74. – 15 marca. – S. 2.

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 80. – 23 marca. – S. 2.

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 81. – 24 marca. – S. 2.

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 95. – 12 kwietnia. – S. 2

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 116. – 10 maja. – S. 2.

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 116. – S. 1.

Dziennik Kijowski. – Kijów. – 1917. – Nr. 88. – 2 kwietnia. – S. 3

Marek Mądzik, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk. Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921. – Wyd. 2 uzup. popr. – Lublin: Wydaw. UMCS, 2014. – 294 s.

Zjazd polski na Rusi w Kijowie w dniach 18-24.06 1917 r. – Winnica: Druk. Polska, 1917. – 133 s.
Copyright (c) 2017 Ольга Матвіївна Білобровець