ПОВСЯКДЕННИЙ СПРОТИВ ТОТАЛІТАРНІЙ ВЛАДІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ (ІІ пол. 60-х - І пол. 80-х рр. ХХ ст.)

Олена Василівна Цимбалюк

Анотація


Спираючись на концепцію «повсякденного спротиву» Дж. Скотта, автор пропонує порівняння проявів цього явища на побутовому рівні (та не лише) українців та поляків в період так званого «брежнівського застою». В статті наведено деякі спільні риси та відмінності польського і радянського анекдоту, порівняно мету боротьби молодіжних субкультур в ПНР та Радянській Україні, охарактеризовано спротив радянській владі з боку інакодумців. Автор також розкриває прояви реакції влади на «повсякденний спротив» суспільства у формі так званих «публічних послань»: ідеологічних кампаній боротьби з інакодумцями, навішування ярликів «дисидент», «космополіт», «відщепенці», репресії тощо.


Ключові слова


історія повсякдення; Польща; Україна; тоталітаризм; влада; анекдот; субкультура; інакомислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Анекдот № 51062. Анекдотов. Советские [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://anekdotov.me/sovetskie/51062-rascvet-kommunizmaobyavlenie-na-dveryax.html

Анекдоты про Брежнева. Время СССР. Анекдоты [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sovtime.ru/anekdot/brezhnev

Армянское радио//Вики-цитатник [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikiquote.org/wiki /Армянское_радио

Бажан О. Опозиційний рух в Україні в умовах системної кризи СРСР / O. Бажан // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – 2005. – № 31. – С. 189-199.

Бажан О. Правозахисний рух в УРСР в 1960-1980-ті роки [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=pravozakhysnyjj_rukh_v_ursr_v

Гладка К. Хіпі Алік Олісевич: «Волосся для нас було символом свободи» [Електронний ресурс] / Гладка Катерина// «Дзеркало тижня». – 2015. – № 45. – Режим доступу:

https://dt.ua/personalities/hipi-alik-olisevichvolossya-bulo-dlya-nas-simvolom-svobodi-_.html

Головіна С. Бути хіпі в СРСР загрожувало діагнозом шизофренія [Електронний ресурс] / Соломія Головіна// Інформаційна агенція «Гал-інфо». – 2013. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/articles/buty_hipi_v_srsr_zagrozhuvalo_diagnozom_shyzofreniya_145011.html

Дорогой Леонид Ильич в шутках и анекдотах. РИА новости [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ria.ru/society/20091014/188787255.html

Євтушенко О. Панк по-українськи як вияв модерний вияв традиційної сміхової культури [Електронний ресурс] / Олександр Євтушенко// Тиждень.ua. – 2009. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Publication/4429

Єремєєва К. Радянський політичний анекдот як форма повсякденного спротиву / К. А. Єремєєва, В. О. Куліков // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Історія. – 2011. – № 982. – Вип. 44. – С. 228–239.

Мельникова О. Альтернативний дискурс дисидентської комунікації в УРСР [Електронний ресурс]/ Мельникова Олена// Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія. – 2014. – Режим доступу: http://elne.hol.es/gallery/melnikova.pdf

Мельниченко М. Советский анекдот (Указатель сюжетов) [Електронний ресурс]/ Миша Мельниченко. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 1104 с. – Режим доступу:

https://document.wikireading.ru/51838

Мельниченко М. Советский анекдот (Указатель сюжетов) [Електронний ресурс] / Миша Мельниченко. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 1104 с. – Режим доступу:

https://document.wikireading.ru/51855

Мельниченко М. Советский анекдот (Указатель сюжетов) [Електронний ресурс] / Миша Мельниченко. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 1104 с. – Режим доступу:

http://www.rulit.me/books/sovetskij-anekdot-ukazatel-syuzhetov-read-412079-75.html

Мельниченко М. Советский анекдот (Указатель сюжетов) [Електронний ресурс] / Миша Мельниченко. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 1104 с. – Режим доступу:

https://document.wikireading.ru/51908

Никулин А. Власть, подчинение и сопротивление в концепции «моральной экономики» Джеймса Скотта / А.Никулин// Вестник РУДН – серия «Социология». – 2003. – №1(4) – С.130-140.

Олекшяк В. Анатомия «польского анекдота» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://culture.pl/ru/article/anatomiya-polskogo-anekdota

Папернюк Т. Социальный портрет хиппи во Львове (1970-1977): на перекрестке девиации и повседневности/ Татьяна Папернюк// Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности : материалы десятой международной конференции студентов и аспирантов (22–23 апреля 2016 года, Санкт-Петербург). – СПб. :

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. – С.97-105.

Польский юмор. Сборник польських анекдотов и шуток / Перевод Н.Калашникова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.krakow.ru/humor/rapplt2.htm

Польша, анекдоты. Страны мира [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.worlds.ru/europe/poland/anekdot.shtml

Соколов В. Типы анекдотов советской эпохи [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ruszhizn.ruspole.info/node/7829

Столяр М. Б. Антитоталітарний дискурс радянського та польського політичного анекдоту 70–80-х рр. ХХ ст. (компаративний аналіз) / М. Б. Столяр // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2017. – Вип. 48(1). – С. 8-17.

УкрБаш – український цитатник. Цитата 2533 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrbash.org/quote/2533

Фрішке Анджей. Пристосування і опір. Дослідження з історії Польщі 1945-1980 років. – Пер. з польськ. Марти Боянівської. – К.: Дух і Літера, 2017. – 456 с.

ЦДАГО України. – Ф. 1, оп. 16, спр. 85. – Арк. 248.

Яворницька О. Теорія субкультур у соціологічній перспективі [Електронний ресурс] / Оля (Олександра) Яворницька // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 2002. – № 24. – С. 100–115 – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n24texts/jaworn-subc.htm

Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu politycznego, Wydawnictwo COMER, Toruń, 1990 – 173 s.

Scott J.C. Domination and the art of resistance: hidden transcripts. – New Haven: Yale University Press, 1993. – 251 р.

Scott J.C. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed. – New Haven: Yale University Press, 1998. – 445 р.

Scott J.C. The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia. Yale University Press, New Haven and London, 1976. – 254 р.

Scott J.C. Weapons of the week: everyday forms of peasant resistance. – New Haven: Yale University Press, 1985. – 389 р
Copyright (c) 2017 Олена Василівна Цимбалюк