Є. ҐЕДРОЙЦЬ ТА «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПЕРІОД «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»

Іван Олександрович Бордюг

Анотація


В статті розглядаються основні складові діяльності Є. Гедройця в якості редактора часопису «Культура». На його сторінках розгорілись гострі літературні, історичні та політичні дебати в період «холодної війни», а представники опозиційних сил країн Варшавського блоку мали можливість публікувати свої напрацювання.
Особлива заслуга Гедройця пов'язується із новою постановкою українського питання та формування кола прихильників своїх ідей. Саме завдяки його концепції, набули особливої підтримки ідеї державності України та польсько-українського примирення. Є. Гедройць разом з однодумцями розробив концепції трансформації Центрально-Східної Європи задля подолання тоталітаризму, встановлення миру та демократичного ладу. Декларовані ним ідеї засуджувались в соціалістичній Польщі, але поступово знаходили все більше підтримки в її опозиційних колах.
Свідченням масштабності та ефективності діяльності Є. Гедройця стало підписання представниками польської, російської, чеської та угорської еміграції «Декларації в українській справі» 1977 р. Ця декларація пізніше стала підґрунтям створення національних держав у ЦСЄ.


Ключові слова


Є.Ґедройць; паризька «Культура»; «холодна війна»; польсько-українські відносини; еміграція; Центрально-Східна Європа

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердиховська Б. Єжи Ґедройць та українська еміґрація. Листування 1950-1982 років. – К. : Критика, 2008. – 752 с.

Геник М. Роль “Декларації в українській справі” 1977 року в досягненні польсько-українського примирення / Микола Геник // Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість : зб. наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010–2011. – Вип. 3–4. – С. 212–221.

Морозова О. С. Ідея незалежності в діяльності Є.Гедройця. Електронний ресурс. Режим доступу: http://history.chdu.edu.ua/article/view/86210/81803.

Охріменко О. С. Історичні погляди Єжи Гедройця. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11520/1/Okhrimenko.pdf.

Поліковська Ю. Україна на шпальтах паризької «Культури» в 1950-х роках. Наукові виклади - №2. 2014. – С. 43-47.

Сенич М. Погляди Єжи Гедройця на польсько-українське примирення. Проблеми слов'янознавства. - №59. – 2010. – С.236-242.
Copyright (c) 2018 Іван Олександрович Бордюг