ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ШТУЛЯ НА ВОЛИНІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.)

Ольга Валеріївна Степанчук

Анотація


У статті висвітлено публіцистичну діяльність Василя Штуля на Волині у період нацистської окупації (1941–1943 рр.). Визначено стан розробки даної проблематики в українській та зарубіжній історіографії. Використано архівні документи та газетні публікації з метою комплексного вивчення окресленої проблематики. Зосереджено увагу на громадсько-політичній діяльності В. Штуля. Особливу увагу звернено на публіцистичну діяльність В. Штуля у видавництві «Волинь», а саме у редакційній колегії часопису «Волинь». Виходячи з цього, маємо зауважити, що В. Штуль був членом ОУН(М) та підтримував діяльність товариства «Просвіта», яке пропагувало ідеї самостійної України та поширення української мови в регіоні. Надано оцінку діяльності В. Штуля як громадсько-політичного діяча у період нацистської окупації Волині (1941–1943 рр.).

Ключові слова


Василь Штуль; ОУН(М); публіцистична діяльність; «Просвіта»; часопис «Волинь»; нацистська окупація

Повний текст:

PDF

Посилання


Волинь. – Рівне. – 1941. – 23 жовтня.

Волинь. – Рівне. – 1941. – 20 листопада.

Волинь. – Рівне. – 1941. – 14 грудня.

Волинь. – Рівне. – 1941. – 21 грудня.

Волинь. – Рівне. – 1942. – 6 вересня.

Галузевий державний архів Служби безпеки України, ф. 6, спр. 75854, 161 арк.

Гуцуляк М. Про близьке здалека / М. Гуцуляк. – Ванкувер, 1976. – 305 с.

Денисюк В. Ратнівська земля: історико-краєзнавчий нарис / В. Денисюк, І. Денисюк. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – 452 с.

Доброчинська В. Культурне життя у Рівному – центрі рейхскомісаріату Україна (1941–1944 рр.) / В. Доброчинська // Волинь і волиняни у Другій світовій війні: зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. – Луцьк, 2012. – С. 303–310.

Зек Б. Олег Штуль у боротьбі за Україну / Б. Зек. – Львів – Торонто: Літопис УПА, 2013. – 110 с.

Кіраль С. Олена Теліга та Олег Штуль у спогадах Івана Денисюка та його листах до Надії Миронець [Електронний ресурс] / С. Кіраль // Українська літературна газета. – 2017. – 17(205). – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/olena-teliga-ta-oleg-shtul-u-spogadah-ivana-denysyuka-ta-jogo-lystah-do-nadiyi-myronets-3/

Літопис УПА. Нова серія. – Том 9. – Львів – Торонто, 2007. – 913 с.

Михальчук Р. Конструювання образу «іншого»/«чужого» в часописі «Волинь» під час Голокосту [Електронний ресурс] / Р. Михальчук // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні меншини і колективна пам’ять титульних націй: дилеми (не)забуття». – Рівне. – 2017. – Режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Mykhalchuk_R.pdf.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Рівненська область. – Кн.1. – Рівне, 2006. – 578 с.

Самчук У. На білому коні [Електронний ресурс] / У. Самчук. – Нью-Йорк – Мюнхен, 1965. – 234 с. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3652.

Стародубець Г. Суб’єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору / Г. Стародубець // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – С. 128–140.

Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.) / С. В. Стельникович. – Житомир, 2015. – 592 с.

Украинские националистические организации в годы Второй мировой

войны. Документы: в 2 т. Т. 2: 1944–1945 / под ред. А. Н. Артизова. –

М.: РОССПЭН, 2012. – 1167 с.

Українське слово. – Київ. – 2017. – червень–липень.

Штуль-Жданович О. Ціною крови: збірник / О. Штуль-Жданович. – Київ, 1997. – 592 с.
Copyright (c) 2018 Ольга Валеріївна Степанчук