ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ДОПОМІЖНОЇ ПОЛІЦІЇ І ЗАЛУЧЕННЯ ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДО КАРАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1941 РОЦІ

Іван Васильович Ковальчук

Анотація


У статті розглядається процес формування української місцевої поліції у структурі допоміжної української адміністрації. Визначено, що у цьому процесі брали активну участь обидві ОУН, члени похідних груп яких прибули на Житомирщину. Нацистська окупаційна влада у період військової адміністрації визначила кількість особового складу, основні функції та безпосереднє підпорядкування української допоміжної поліції. Первинно ця формація мала статус громадської організації, що підпорядковувалася місцевій владі, проте комендатури могли залучати її до виконання своїх завдань. За короткий період на території Житомирської області була створена ціла мережа допоміжної поліції, яка складалася із сільських команд, районних, міських та обласного відділів.
У керівництві обласної та міської поліції, наприклад Житомира, була значна кількість вихідців із західних областей України та політичних емігрантів із Західної Європи, які прибули на окуповану нацистами територію після початку німецько-радянської війни. Проте згодом окупаційна влада вдалася спочатку до розпуску фурмувань української допоміжної поліції, а після цього вона була переформатована та укомплектована уже згідно нових планів та бачення нацистів. У такому форматі українська допоміжна поліція була повністю позбавлена впливу обох ОУН, «вмонтована» в окупаційні структури та мала здійснювати ту чорнову роботу, на яку в нацистів бракувало кадрів та засобів. З цього періоду нацистська окупаційна влада задіювала службовців різних відділів і частин місцевої допоміжної поліції у своїх каральних акціях проти місцевого населення, зокрема і в геноциді окремих етнічних груп.


Ключові слова


Житомирська область; каральні акції; місцева/українська допоміжна поліція; нацистська окупація; структура; українські націоналісти

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг Дж. Украинский национализм. Факты и исследования / Дж. Армстронг ; [пер. с англ. П. В. Бехтина]. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2008. – 368 с.

Архів Управління Служби безпеки України в Житомирській області (далі – АУ СБУ ЖО), ф. 5, оп. 1, спр. 266, 248 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 4011, 117 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 4121, 257 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 8838, 146 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 8868, 175 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 9157, 400 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 9599, 117 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 9711, т. 1, 99 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 10360, 403 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 13106, т. 1, 307 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 13106, т. 2, 332 арк.

АУ СБУ ЖО, ф. 5, оп. 1, спр. 13126, 437 арк.

Боган С. М. Українська поліція у системі органів місцевого самоврядування на окупованій німецькими військами території України у 1941–1942 роках / С. М. Боган // Гілея. – 2006. – Вип. 5. – С. 78–85.

Боляновський А. Українські збройні формування в збройних силах Німеччини (1939–1945) / А. Боляновський. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. – 686 с.

Гончаренко О. М. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. / О. М. Гончаренко, М. П. Куницький, О. Є. Лисенко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 151 с.

Дерейко І. Діяльність 115/62-го українського батальйону шуцманшафту на теренах Білорусі та Франції в 1942–1944 рр. / І. Дерейко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.plast.org.ua/forum/viewtopic.php?p=31592&sid=ea1911a9de6f1473161b8363d2547b32.

Дерейко І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісараті «Україна» (1941–1944 роки) / І. Дерейко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 174 с.

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. Р-1151, оп. 1, спр. 2, 179 арк.

Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. : [монографія] / В. М. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.

Зек Б. М. Особовий склад української допоміжної поліції Луцька у 1941–1944 рр. / Б. М. Зек // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – Вип. 9–10. – С. 105–111.

Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / В. Лауер ; [пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного]. – К. : Зовнішторгвидав України ; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. – 368 с.

Мартиненко Т. Українська допоміжна поліція в окрузі Львів-місто: штрихи до соціального портрета / Т. Мартиненко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 152–167.

Рудницька Н. Створення та діяльність поліції в роки окупаційного режиму на Житомирщині (1941–1944 рр.) / Н. Рудницька // V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9–10 листопада 2012 р., м. Житомир). – C. 226–229.

Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.) / С. В. Стельникович. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2015. – 592 с.

Тарнавський І. Місцева допоміжна поліція Донеччини в період нацистської окупації (1941–1943 рр.) / І. Тарнавський // Київські історичні студії. – №1(4). – 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/92/112

Українське Слово (Житомир). – 1941. – 3 серпня.

Українське Слово (Житомир). – 1941. – 7 вересня.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 23, спр. 931, 205 арк.
Copyright (c) 2018 Іван Васильович Ковальчук