ПОЛЬСЬКЕ КІНО ТА АКТОРИ В РАДЯНСЬКІЙ ДІЙСНОСТІ

Олена Василівна Цимбалюк

Анотація


У статі розглянуто передумови та особливості поширення польського кіно в Радянському Союзі у другій половині 60 – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Зазначено, що поширенню польського кінематографу сприяла державна політика щодо співпраці з соціалістичною Польщею, але  лише в межах, визначених радянською державною цензурою. Розкрито зміст та характерні риси художніх напрямів польського кіно соціалістичної епохи: «польська кіношкола» (1956-1961 рр.), «кіно морального неспокою» (1975-1981 рр.). На основі відгуків, визначено, що кінострічки польського виробництва викликали інтерес серед глядачів та радянських кінокритиків. А представники польської акторської школи стали справжнім кумирами: радянські режисери запрошували їх до співпраці, глядачі  наслідували зовнішній вигляд та поведінку їх героїв.

Ключові слова


кіно; Польща; Радянський Союз; ідеологія; «польська кіношкола»; «кіно морального неспокою»; актори; радянська дійсність

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркулан Я.К. Кино Польши. Л.-М.: Искусство, 1967. 292 с., с.79

Народное хазяйство СССР в 1982 г. Статистический ежегодник/ ЦСУ СССР.-М.: Финансы и статистика, 1983. - 574 с.

Отзовник. Фильм «Знахарь»// https://otzovik.com/review_929936.html

Плахов А.С. Всего 33 звезды мировой кинорежиссуры// https://www.e-reading.club/chapter.php/136498/14/Plahov-Vsego_33_zvezdy_mirovoii_kinorezhissury.html

Польские красавицы. Кино с акцентом http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2506/show/episodes

Рубанова И.И. Гдыня-2009. Польское кино – фестиваль и кинематография// http://kinoart.ru/archive/2009/10/n10-article19

Рубанова И.И. Польское кино. 1945-1965. Наука.1966-212 с.илл.

Соболев Р.П. Встреча с польським кино. М.: БПСК. 1967.104 с.

Усачев М. Назад в СССР: иконы стиля советских женщин// Женский журнал «Апрель». http://april-knows.ru/kartoteka/sssr_ikony_stilya_sovietskih_genshin/

Федоров А.В. Польский кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики // Медиаобразование. 2016. № 2. https://cyberleninka.ru/article/n/polskiy-kinematograf-v-zerkale-sovetskoy-i-rossiyskoy-kinokritiki

Ховайба Н. Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960- середини 1980 років// Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-99, с.96

Черненко М.М. «Защитные цвета»// http://chernenko.org/335.shtml]

Черненко М.М. Анджей Вайда// Советский экран. 1964. № 12

Черненко М.М. Десять из 430// http://chernenko.org/116.shtml

Що Польща, що кіно? В Україні триває «золота осінь» польського кінематографу https://detector.media/production/article/130814/2017-10-11-shcho-polshcha-shcho-kino-v-ukraini-trivae-zolota-osin-polskogo-kinematografu/

Lubelski Tadeusz. Kino Moralnego Niepokoju // „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010. http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/kino-moralnego-niepokoju/321

Lubelski Tadeusz. Polska Szkoła Filmowa // Encyklopedia kin, Kraków 2003 http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/polska-szkola-filmowa/215
Copyright (c) 2018 Олена Василівна Цимбалюк