ВПЛИВ ПРОПАГАНДИ ТА АГІТАЦІЇ НА ПРОЦЕС РАДЯНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ПОЛЯКІВ ТА ЄВРЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

Наталія Василівна Рудницька

Анотація


У статті досліджується роль більшовицької пропаганди та агітації в період становлення радянської влади, методи і форми роботи з населенням поліетнічної України та технології маніпуляції масовою свідомістю. Наголошено, що Українська революція 1917–1921 рр.  активізувала національне і суспільно -  політичне життя поляків та євреїв України, зокрема Волинської  губернії. Але громадянська війна та більшовицька агресія спричинили руйнацію незалежності України, почалася радянізація всіх сфер життя населення, зокрема польської та єврейської спільнот. Наголошено, що поступово більшовицька пропаганда та агітація,  використовуючи різноманітні форми і методи впливу на поляків та євреїв, досягла поставленої владою  мети, перетворила громадян поліетнічного  регіону в радянський народ.

Ключові слова


поляки; євреї; більшовики; пропаганда; агітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гура В.К. Сионистские партии на Украине: истоки, эволюция, деятельность (1897-1934 гг.) /В.К. Гура. Дисертация докт. истор. наук, К.,1991. - С. 239, 357.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.205.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.206.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.209.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.216.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.217.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.222.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.236.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-2, оп.1, спр.257.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-42, оп.1, спр.390.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-804, оп.1, спр.1.

Держархів Житомирської області. Ф.п.-804, оп.1, спр.4.

Документи та матеріали./Український історичний журнал. - 1990.- № 8.- С. 87.

Жуковський О. І. Етнічні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно – політичний та культурний розвиток./Олександр Іванович Жуковський.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.- С.178.

На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии 1917-1922 гг. / К.,1971. – С. 457

Памятная книжка Волынской губернии на 1917 г./Житомир.- Волынская губернская типография, 1916.- с.62

Перепис 1926 р. Національний склад України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/12/5/64283/

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф.1, оп.20, спр.779.




Copyright (c) 2018 Наталія Василівна Рудницька