ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В ПРОПАГАНДІ САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКО-ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1941 р.

Сергій Володимирович Стельникович

Анотація


У статті аналізується діяльність самостійницького руху із пропаганди історичної пам’яті серед населення Житомирсько-Вінницького регіону у другій половині 1941 р. Визначено, що історична пам’ять займала важливе місце в пропаганді самостійницького руху. Здебільшого пропаганда історичної пам’яті відбувалася через популяризацію історії України, зокрема й через введення курсу української історії до навчальних планів різних навчальних закладів; вшанування подій українського державотворення; перейменування вулиць; через інститут театру. Із кінця 1941 р. у зв’язку з посиленням терору нацистів проти учасників самостійницького руху та курсом окупантів на згортання проявів українського національного життя можливості пропаганди історичної пам’яті серед населення Житомирсько-Вінницького регіону значно звузилися.

Ключові слова


історична пам’ять; самостійницький рух; пропаганда; Житомирсько-Вінницький регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Управління Служби безпеки України в Житомирській області, ф. 6, спр. 30033, 80 арк.

Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху: спогади / Т. Бульба-Боровець. – Вінніпег: Волинь, 1981. – 326 с.

Вінницькі вісті. – Вінниця. – 1941. – 3 вересня.

Вінницькі вісті. – Вінниця. – 1941. – 10 вересня.

Вінницькі вісті. – Вінниця. – 1941. – 17 вересня.

Вінницькі вісті. – Вінниця. – 1941. – 12 жовтня.

Вінницькі вісті. – Вінниця. – 1941. – 11 грудня.

Вінницькі вісті. – Вінниця. – 1942. – 11 січня.

Гайдамака. – Олевськ. – 1941. – 12 жовтня.

Гайдамака. – Олевськ. – 1941. – 19 жовтня.

Гайдамака. – Олевськ. – 1941. – 9 листопада.

Голос Волині. – Житомир. – 1941. – 12 жовтня.

Голос Волині. – Житомир. – 1941. – 13 листопада.

Голос Волині. – Житомир. – 1941. – 11 грудня.

Голос Волині. – Житомир. – 1941. – 14 грудня.

Два Базари: 1921–1941. – Б. м., 1949. – 22 с.

Державний архів Вінницької області, ф. Р-1312, оп. 1, спр. 308, 43 арк.

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. П-1376, оп. 1, спр. 2, 144 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 15, 10 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 16, 67 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 176, 88 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 10, 92 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1568, оп. 1, спр. 7, 65 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-5013, оп. 2, спр. 22996, 136 арк.

Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. / В. М. Жилюк. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 308 с.

За вільну Україну. – Плисків. – 1941. – 13 листопада.

За вільну Україну. – Плисків. – 1941. – 16 листопада.

За вільну Україну. – Плисків. – 1941. – 30 листопада.

За вільну Україну. – Плисків. – 1941. – 25 грудня.

За вільну Україну. – Плисків. – 1942. – 22 лютого.

Ковальчук І. В. Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів Київської областей (військова округа «Тютюнник») у 1941–1943 рр.: дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Ковальчук. – К., 2012. – 286 с.

Мала історія України. – Бердичів: Видавництво ім. Богдана Хмельницького, 1941. – 23 с.

Музичко О. ОУН у боротьбі за історичну пам’ять українців: етапи, напрямки та особливості діяльності (1930-ті – 1950-ті роки) / О. Музичко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – № 22. – С. 209–218.

Нова доба. – Бердичів. – 1941. – 6 вересня.

Нова доба. – Бердичів. – 1941. – 9 вересня.

Нова доба. – Бердичів. – 1941. – 17 вересня.

Нова доба. – Бердичів. – 1941. – 5 грудня.

Перемога. – Житомир. – 1941. – 9 жовтня.

Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.) / С. В. Стельникович. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2015. – 592 с.

Стельникович С. В. Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.): дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / С. В. Стельникович. – К., 2016. – 522 с.

Українське слово. – Житомир. – 1941. – 7 серпня.

Українське слово. – Житомир. – 1941. – 17 серпня.

Українське слово. – Житомир. – 1941. – 21 серпня.

Українське слово. – Житомир. – 1941. – 7 вересня.

Український вісник. – Берлін. – 1941. – 5 жовтня.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 3833, оп. 1, спр. 77, 136 арк.

ЦДАВО України, ф. 3959, оп. 2, спр. 50, 85 арк.

Шумелда Я. Похід ОУН на Схід / Я. Шумелда. – Львів: Фонд духовного відродження ім. митрополита А. Шептицького, 1991. – 35 с.
Copyright (c) 2018 Сергій Володимирович Стельникович