ПРАВОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

Ольга Павлівна Рудницька

Анотація


У статті досліджено процеси проведення правових реформ в Україні та Польщі, здійснено їх порівняльний аналіз. Автором вивчено досвід Польщі у частині проведення правових реформ та зроблено висновок, що одним з найважливіших факторів, що вплинув на позитивні зрушення у даній країні, це те, що влада у даній країні відділена від бізнесу. Крім того, саме протидія корупції стала одним із визначальних факторів успішних реформ.
Визначено, що Україною були зроблені успішні кроки в напрямку наближення національного законодавства до законодавства ЄС. Зроблено висновок, що правова реформа в Україні повинна проводитися з урахуванням позитивного досвіду країн Європейського Союзу, зокрема, однієї із найближчих західних сусідок, Республіки Польща.


Ключові слова


реформи; судова система; прокуратура; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України.  1990.  № 31.  Ст. 429.  (Бібліотека офіційних видань).

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.  1991.  № 38.  Ст. 502.  (Бібліотека офіційних видань).

Про правонаступництво України. Закон України від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України.  1991.  № 46.  Ст. 617.  (Бібліотека офіційних видань).

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України.  1991.  № 46.  Ст. 621.  (Бібліотека офіційних видань).

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

Prawo o prokuraturze: Закон Польщі від 28 січня 2016 р. // Офіційний сайт Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/177

Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію в редакції 2015 р. // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3FshowHidden=1&art_id=243281941&cat_id= 223345338&ctime=1266423569791

Про затвердження Плану дій «Україна – Європейський Союз»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2005 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693

Про затвердження Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента від 20 травня 2015 року № 276/2015 // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України № 1401-VIII від 02 червня 2016 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-19

Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 1402-VІІІ від 02 червня 2016 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-19

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України № 623 від 23 жовтня 2017 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa / Baza Internetowy System Aktów Prawnych // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260714

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України № 151-7 від 5 лютого 2015 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52379

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України № 71-19 від 28 грудня 2014 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України № 79-VIII від 28 грудня 2014 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/79-19

Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади): проекту Закону України 2217а від 01 липня 2015 року // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
Copyright (c) 2018 Ольга Павлівна Рудницька