АВСТРО-УГОРСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА СЕРЕД ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ПРАКТИК

Олександр Вікторович Мосієнко

Анотація


У статті розглядаються особливості австро-угорської та російської пропаганди, спрямованої на військовополонених ворожої армії в роки Першої світової війни. Масштаби Першої світової війни призвели до того, що в полоні опинилися мільйонів людей. Зростання економічних та військових витрат змусило воюючі сторони замислитися про перспективи залучення на свою сторону контингенту полонених. При цьому політики і військові обох імперій приділяли увагу пропагандистській роботі серед військовополонених. Обидві імперії намагалися використати руйнівний потенціал національного питання для досягнення військових цілей. Російська імперія тримала в привілейованому положенні австро-угорських полонених та інтернованих осіб слов’янського походження. Протягом війни з чехів, словаків, сербів формували добровольчі з’єднання у складі російської армії. Російське керівництво розглядало їх як засіб ослаблення Австро-Угорщини та створення на її місці самостійних слов’янських держав. Австро-Угорщина, в свою чергу, розділяла полонених російської армії за національною та релігійною ознакою для їх інформаційно-психологічної обробки. Метою австро-угорської пропаганди стало ослаблення Росії через стимулювання національно-визвольних рухів на окраїнах Російської імперії та утворення буферних держав.

Ключові слова


Перша світова війна; Південно-Західний фронт; австро-угорська пропаганда; російська пропаганда; військовополонені

Повний текст:

PDF

Посилання


Б. А. Вільне слово. – 1917. – №41(100). – С. 5-6.

Б. А. Хто загрожує російській свободі // Вільне слово. – 1917. – №44(103). – С. 1.

Дмитриев В. Доброволец: воспоминания о войне и плене / В. Дмитриев. – М.: Гос. изд-во. Отдел воен. лит.,1929. – 67 с.

Задохин А. Г., Низовский А. Ю. Пороховой погреб Европы / А. Г. Задохин, А. Ю. Низовский – М.: Вече, 2000. – 416 с.

Залізнюк О. С. Українські таборові часописи Німеччини та Австро-Угорщини 1915-1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). [Електронний ресурс] / О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко, І. М. Швець. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/674.

Кураєв О. О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918) / О. О. Кураєв. – К.: Поліграфічна дільниця Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2006. – 247 с.

Миронов В. В. Информационная политика в Австро-Венгрии в годы первой мировой войны / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2010. – № 4. – С. 62–77.

Петровская О. В. Первая мировая война: историографические мифы и историческая память. Книга 2. Страны Антанты и Четверного союза / О. В. Петровская (ред.). – М.: РИСИ, 2014. – 378 с.

Подпрятов Н. В. Национальные меньшинства в борьбе за «честь, достоинство и целость России…» / Н. В. Подпрятов // Военно-исторический журнал. – 1997. – № 1. – С. 54–59.

Попик С. Д. Українці в Австрії 1914-1918. Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни / С. Д. Попик. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 236 с.

Пущик. Петроград знову хвилюється / Пущик // Розвага. – 1917. – №18 (73). – С. 1.

Ронге М. Разведка и контрразведка / М. Ронге. – М.: Воениздат НКО СССР, 1939. – 244 с.

Саєвич Й. Й. Українські військовополонені в таборах Німеччини: Фінансово-господарська і культурно-освітня діяльність (1914 – 1918 рр.). / Й. Й. Саєвич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – №571. – С. 244 – 250.

Срібняк І. В. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.) / І. В. Срібняк. – К.: КДЛУ, 1999. – 296 с.

Ухвали президії СВУ // Розвага. – 1917. – №18 (73). – С. 2.

ЦДІАК, Ф. 313 Катеринославське ГЖУ, оп.2, спр. 2956, 157 арк.

ЦДІАК, Ф. 365 Жандармські установи тимчасового військового генерал-губернаторства Галичини, оп.1, спр. 211, 51 арк.

ЦДІАК, Ф 385 Жандармське управління м. Одеси, оп.1, спр. 2989, 153 арк.

ЦДІАК, Ф. 707 Управління попечителя Київського навчального округу, оп.229, спр. 2, 428 арк.

ЦДІАЛ, Ф. 414 Редакція газети «Неделя», м. Відень, оп.1, спр. 7, 98 арк.

Moritz V. The Treatment of Prisoners of War in Austria-Hungary 1914/1915: The Historiography of Prisoners of War in the Late Habsburg Empire / Verena Moritz // 1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I. – New Orleans, Louisiana, USA: UNO Press, 2014. – С. 233 – 246.
Copyright (c) 2018 Олександр Вікторович Мосієнко