ГОЛОВНІ СУДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1831): ТРАДИЦІЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА ІМПЕРСЬКІ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11191

Ключові слова:

Головні суди, Російська імперія, Правобережна Україна, губернський головний суд, судова система, польська шляхта, імперська лояльність

Анотація

Мета роботи полягає у вивченні процесу заснування і принципів організації роботи головних судів, на які в Правобережній Україні покладалось здійснення ревізійно-апеляційних функцій. Одним із головних завдань статті є дослідження межі поступок та компромісів, на які готові були російські чиновники, перш за все у судовій сфері, заради здобуття лояльності польської шляхти. Хронологічно та територіально дослідження окреслено територіями колишніх «кресів» у період від кінця ХVІІІ – до першої третини ХІХ ст.
Методологія дослідження базується на застосуванні принципів науковості, об’єктивності, історизму, системності. Для реалізації поставлених завдань за допомогою порівняльного методу у статті проаналізовано особливості російської судової системи, яка через значну недосконалість змушена була зберігати елементи юридичних практик Речі Посполитої. Використання історико-системного, функціонального та історико-порівняльного методів дозволили дослідити процес заснування та функціонування головних судів, показати ситуаційну гнучкість верховної влади у задоволенні запитів місцевої еліти. Проаналізовано рівень ефективності діяльності судової інстанції та її оцінку з боку російської влади, місцевих чиновників та польської шляхти. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні етапів створення та організації діяльності головних судів у процесі вибудовування стосунків між імперією та колишніми «кресами» в контексті адаптації судових систем. Наведено факти ситуативної гнучкості верховної влади у судовій сфері, що дозволяло мінімізувати соціальну та політичну напругу в регіоні.
Висновки. Відновлення Павлом І дії судів першої інстанції, польської мови і Третього Литовського статуту, стало підставою для досягнення консенсусу у стосунках між польською шляхтою та російською владою. Для забезпечення лояльності місцевої (польської) еліти центральна адміністрація проводила гнучку політику у судовій сфері, що разом зі збереженням власності і влади над кріпаками, примирило місцеву шляхту з російським пануванням. Шляхом створення губернських головних судів імперія планувала здійснювати корекцію діяльності судової системи заради мінімізації соціальної і політичної напруги. Кадровий склад судів свідчив про домінування польської еліти. Однак, обрані шляхтою на три роки до кожного департаменту голова і три засідателі затверджувалися на посадах владою, та додатково контролювалися призначуваними радниками і секретарями. Було задоволено прагнення польської еліти у другорядних питаннях (двомовність, порядок судочинства і надання відпусток), але підпорядковано головним судам всю губернську судову систему. Для успішного функціонування системи, за потреби, створювалися додаткові тимчасові департаменти. Маркером успіху внутрішньої політики було забезпечення спокою, з чим судова система успішно справлялася. Проте Листопадове польське повстання 1830–1831 рр. змінило політику центральної влади в регіоні.

Біографія автора

Andrii Shevchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of World History

Посилання

Barmak M. (2007). Formation of the power institutions of the Russian Empire in the Right-Bank Ukraine (end of the 18th – first half of the 19th century): scientific publication. Ternopil: Aston, 512. [In Ukrainian].

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 476.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 535.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 563.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 912.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 1018.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 1522.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 1555.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1254. Op. 1. D. 1656.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 1582. Op. 1. D. 1.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 484. Op. 1. D. 9.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 484. Op. 1. D. 82.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 484. Op. 2. D. 13.

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. F. 484. Op. 2. D. 74.

Complete collection of laws of the Russian Empire (1830). (Collection 2. Vol 1). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 1379.

Complete collection of laws of the Russian Empire (1831). (Collection 2. Vol 6: Part 2). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 360.

Dolbilov M. (2010). Russian region, foreign faith: ethnoconfessional Imperial policy in Lithuania and Bielorussia. Moskow: NLO, 1000. [In Russian].

Gorizontov L. (1999). Paradoxes of imperial politics: Poles in Russia and Russians in Poland (XIX – early XX centuries). Moskow: Indrik, 272. [In Russian].

Hurbyk A. (2009). Lublin Tribunal. In V. A. Smolii (Ed.), Encyclopedia of Ukrainian history (Vol. 6). Kyiv: Naukova dumka, 382. [In Ukrainian].

Ilin O. (2016). Changes in the judicial system on Ukrainian lands under Russian Empire in 1796 – 1801. Bulletin of the Kharkiv National University of Internal Affairs, 2, 23–28. [In Ukrainian].

Kappeler A. (2005). Russia as a multi-ethnic Empire: origin, history, disintegration. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 360. [In Ukrainian].

Karnishina N. (2012). The Western provinces of the Russian Empire: the issues of state and legal system. News of higher education institutions. Povolzhskiy region. the humanities, (1). 14–19. [In Russian].

Klochkov M. (1916). Essays on Government Activities of the Time of Paul I. Petrograd: Senate typography, 631. [In Russian].

Pavliuk V. (2010). The Polish aristocracy in the public life of Right-Bank Ukraine following the sections of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Ukrainian historical journal, 3, 154–165. [In Ukrainian].

Pisarkova L. (2007). State administration of Russia from the end of the XVII to the end of the XVIII century. The evolution of the bureaucratic system. Moskow: ROSSPEN, 743. [In Russian].

Shcherbak N. (2017). Right-Bank Ukraine in the State-Legal System of the Russian Empire of the end of the ХVІІІ – first half of the ХІХ century. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, (2), 288–297. [In Ukrainian].

Shevchuk A. (2018a). Volyn outer court (1798–1801): establishment, structure and activities. Problems of Ukrainian history in the early 19th and early 20th centuries (28), 179–202. [In Ukrainian].

Shevchuk A. (2018b). The Strife of Fiscal Inspectors and State Power for the Control of the Russian Empire Judicial System in Western Provinces (1799). Eminak: science quarterly journal, 4 (24), T. 1, 82–86. [In Ukrainian].

Snaider T. (2012). The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. Kyiv: Dukh i Litera, 460. [In Ukrainian].

Speranskiy M. (Ed.). (1830a) Complete collection of laws of the Russian Empire. (Collection 1. Vol 24). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 869. [In Russian].

Speranskyi M. (red.). (1830b) Complete collection of laws of the Russian Empire. (Collection 1. Vol 25). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 931. [In Russian].

Speranskyi M. (red.). (1830c) Complete collection of laws of the Russian Empire. (Collection 1. Vol 30). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 1402. [In Russian].

Speranskyi M. (red.). (1830d) Complete collection of laws of the Russian Empire. (Collection 1. Vol 37). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 981. [In Russian].

Speranskyi M. (red.). (1830e) Complete collection of laws of the Russian Empire. (Collection 1. Vol 44: Part 2). St-Petersburg: In the printing house of the Second Branch of His Own Imperial Majesty's Chancery, 410. [In Russian].

State Archive of Khmelnytskyi Region. F. 120. Op. 1. D. 766.

State Archive of Rivne Region. F. 550. Op. 1. D. 3.

State Archive of Vinnytsia Region. F. 514. Op. 1. D. 1.

Yesiunin S. (2016). Advocacy of Podolia during the integration period to Russian legal system in the late XVIII and first half of the XIX century (1793–1840). Education, science and culture on Podillia, (23), 240–253. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-28