. ВБИВСТВО ДИТИНИ ЯК ПРОЯВ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11192

Ключові слова:

дітозгубництво, девіантна поведінка, Житомирський окружний суд, незаконнонароджені діти

Анотація

Метою статті є комплексний аналіз суб’єкта та мотивів злочину проти життя новонародженої дитини на Правобережній Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Методологія наукового вивчення явищ дітозгубництва ґрунтується на основі таких загальнонаукових принципів як історизму, об’єктивності, системності, всебічності. Застосування принципу історизму дало можливість розглянути дітозгубництво відповідно до конкретно-історичних обставин періоду та дозволило простежити динаміку поширення цього явища в модерному українському суспільстві. Принцип об’єктивності також полягав у залученні судових справ щодо випадків дітозгубництва з метою представлення лише реальних фактів щодо цього явища. Принцип системності сприяв виявленню місця дітозгубництва в проявах девіантної поведінки жінок. Принцип всебічності проявився при комплексному аналізі літературно-джерельної бази, фактичному врахуванні усіх можливих сюжетних ліній окресленої проблематики. Застосування міждисциплінарного підходу дозволило залучити науковий інструментарій інших суспільно-гуманітарних наук. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі широкої джерельної бази було розглянуто явище дітозгубництва на Правобережній Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., крізь призму суб’єкта та мотивів вчинення даного злочину. У результаті проведених досліджень, автори приходять до таких висновків: існували пасивні та активні способи вбивства дітей. Новонароджений міг померти як від бездіяльності матері так і від активних дій, спрямованих на позбавлення життя дитини. Суб’єктом злочину, в переважній більшості, були жінки незаміжні, що перебували в складному матеріальному становищі, та, як правило, належали до нижчих соціальних прошарків. Основні мотиви такого злочину були приховані у ставленні модерного суспільства до позашлюбних стосунків та незаконнонароджених дітей, які автоматично потрапляли в категорію маргіналів. Подібна доля очікувала й їх матерів, порушення неписаних норм якими тягнуло за собою осуд громадою та близькими родичами.
Висвітлення лише одного аспекту – дітозгубництва дає перспективи для подальших досліджень девіантної та делінквентної поведінки жінок в умовах модерного суспільства.

Біографії авторів

Oleksandr Maksymov, Zhytomyr Ivan Franko State University

Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer at the Department of History of Ukraine

Kateryna Hardzel, Zhytomyr Cooperative College of Business and Law

Lecturer

Посилання

Bezgin, V. (2013). Infanticide and criminal abortion in rural Russia: past and present. NB: Law and Policy Issues, 4, 196–229. [In Russian].

Gernet M. (1911). Infanticide: Sociological and Comparative-Legal Case Study: with 12 Diagrams Attached Moskva, 346. [In Russian].

Ihnatenko I. (2014). Female body in traditional Ukrainian culture Kyiv: Intelektualna knyha, 264. [In Ukrainian].

Kis O. (2012). Woman in Traditional Ukrainian Culture (the second half of the 19th – the beginning of the 20th century) Lviv: Institute of Ethnology National Academy of Sciences Ukraine, 287. [In Ukrainian].

Kulikova S. (2011). Female crime as a social factor in Russian modernization (the second half of the 19th – the beginning of the 20th centuries), Gagarin: Polimir, 174. [In Russian].

Kulikova S. (2014). Female crime in Russia in the second half of the 19th – early 20th centuries: a look from the right. Vesnik of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 10, 9–15. [In Russian].

Lindenberg V. (1910). Materials on the issue of infanticide and fruitful exile in the Vitebsk province, Yurev: Tip. K. Matissena, 86. [In Russian].

Masliichuk V. (2008). Infanticide in the Left Bank and Sloboda Ukraine in the second half of the 18th century, Kharkiv: Kharkiv private museum of city estate,128. [In Ukrainian].

Pavliuk S. (red.). (2006). Ukrainian Ethnology, Kyiv: Znannia, 568. [In Ukrainian].

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 100. 94 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 168. 68 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 185. 102 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 231. 103 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 4. 90 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 502. 83 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 14. D. 781. 90 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 1961. 57 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 328. 63 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 330. 73 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 335. 78 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 35. 68 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 420. 66 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 422. 97 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 15. D. 442. 78 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. 24. Op. 16. D. 1900. 80 l.

The Survey of Volyn Province 1885 (1886). Zhytomyr: Volyn provincial typography, 83.

The Survey of Volyn Province 1887 (1888). Zhytomyr: Volyn provincial typography, 120.

The Survey of Volyn Province 1899 (1900) Zhytomyr: Volyn provincial typography, 72.

The Survey of Volyn Province 1906 (1907) Zhytomyr: Volyn provincial typography, 90.

The Survey of Volyn Province 1910 (1911) Zhytomyr: Volyn provincial typography, 82.

The Survey of Volyn Province 1913 (1914) Zhytomyr: Volyn provincial typography, 85.

##submission.downloads##