ПОЛЬСЬКА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. 1917–1921 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11193

Ключові слова:

Польська культура, польське шкільництво, польський театр, Українська національна революція, Українська Центральна Рада, гетьманат П. Скоропадського, УСРР

Анотація

Мета роботи полягає в з’ясуванні сутності трансформацій в польській освітній і театрально-мистецькій діяльності в Україні в умовах зміни форм української державності, ідеологічних систем та соціальних перетворень в 1917 – 1921 рр. Методологія дослідження базується на застосуванні принципу історизму, що розглядає специфічні умови розвитку польської культури в період революції та боротьби за державність українського народу; принципу системності, що спирається на дослідження польської культури в загальній системі національних завдань відродження польської державності; соціального підходу, який враховує усвідомлення певних суспільних груп у розвитку польської культури. Для реалізації поставлених завдань за допомогою історико-системного методу в статті охарактеризовано основні етапи розвитку польського шкільництва. Аналіз діяльність польських громадських організацій освітнього та культурно-мистецького спрямування, з’ясування значення та впливу польського театру на суспільне життя здійснено на основі  структурного та функціонального методів. Наукова новизна дослідження полягає в з’ясуванні впливу різних форм української державності, зміни ідеологічних систем та соціальних перетворень у період Української революції та боротьби за державність 1917 – 1921 рр. на розвиток польської освіти та культурно-мистецьке життя в Україні. Висновки. Після російської лютневої революції і створення українських органів державної влади в 1917 р. розпочався активний процес розбудови польського національного життя в Україні. Навесні 1917 р. було створено польські представницькі інституції, розпочалась співпраця польських демократичних сил з органами української влади. Завдяки сприятливій політиці УЦР, спрямованій на забезпечення прав національних меншин та впровадження національно-культурної автономії, проходив процес масового створення польських початкових і середніх шкіл, виникла низка польських освітніх організацій по всій території України. Впровадження у життя політики забезпечення рівних прав усього населення в Українській Державі П. Скоропадського привело до скасування національно-персональної автономії. Однак цей період залишався сприятливим для розвитку польської освіти і культури, оскільки забезпечував політичну стабільність і можливість розвитку польського суспільно-політичного та культурного життя. Утвердження влади більшовиків у 1919 р. в Україні в результаті боротьби різних політичних сил та ідеологічних систем закріплювало класовий пріоритет суспільного розвитку й заперечувало можливість продовження польської освітньої і культурної діяльності через утиски польських громадських діячів, що викликало їх від’їзд до Польщі. Ті осередки польської освіти й культури, які залишилися, продовжували діяти вже в системі радянської влади.

Біографія автора

Olga Bilobrovets, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD, Associate Professor

Посилання

Bilobrovets O. (2016). Development of Polish Theater in Ukraine in 1914–1917. Perspectives on culture, 14, 113–127. [In Ukrainian].

Bilobrovets O. (2015). The socio-humanitarian space of the Poles of Volhynia during the First World War. Bulletin of the Kiev National Linguistic University, 20, 99–105. [In Ukrainian].

Bilobrovets O. (2018). The development of Polish education in Ukraine in 1917–1918. Bulletin of the National University of Linguistics of Kiev, 21, 105–110. [In Ukrainian].

Central State Archive of Higher Organizations of Ownership and Administration of Ukraine (CDAVO). F. 3766. Op. 1. D. 137.

Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv (CDAC). F. 274. Op. 4. D. 206.

Gunther V. (1916). In a theatrical matter. Ukrainian ears, 23–24, 20. [In Russian].

Gunther V. (1966). Polish theater in Kiev. The Kiev diary, 3, 194–206. [In Russian].

Horbatovsky P. (2008). Polish theatrical life in Kiev in 1905–1918 based on documents kept in the Kiev and Warsaw archives. Ukrainian-Polish cultural relations, 2, 207–226. [In Ukrainian].

Idzikovsky V. (1917). From the writers' circle. Kiev daily, 137, 3. [In Polish].

Jablonsky H. (1948). Polish national autonomy in Ukraine 1917–1918. Warsaw. 376 p. [In Polish].

Kiev daily. April 12, 1917. [In Polish].

Kozheniovsky M. (2009). Behind the Golden Gate: social and cultural activities of Poles in Kiev in 1905–1920. Lublin, 621. [In Polish].

Lazarovych M. (2012). Policies of the Ukrainian Central Council and the Second Hetmanate on National Minorities: A Comparative Analysis. Bulletin of the National University of Linguistics of Kiev, 17, 94–100. [In Ukrainian].

Makarenko T. P. (2008). Policy of the Ukrainian Central Council on National Minorities (March 1917 – April 1918). (author's abstract. diss. ... cand. ist. sciences: special. 07.00.01 – History of Ukraine). Lugansk, 20. [In Ukrainian].

Nikolayenko O. (2008). Educational activities of Kharkov polonium. Formation of historical memory: Poland and Ukraine: materials of international scientific practice. conferences (pp. 340-349). Kharkiv, 340–349. [In Ukrainian].

Our Volyn. Desember 12, 1914. [In Russian].

Ostashevsky A. (1915). With the current wave. Kiev daily, 122, 1. [In Polish].

Pfaffus S. (1915). The "Future" Society. Kiev daily, 132, 1. [In Polish].

Poland Review. July 31, 1918. [In Polish].

Poland Review. August 3, 1918. [In Polish].

Sopitsky S. (1959). Presentation of J. Kornecki's work «Polish education in Rus during the Great World War. Kiev diary, 1, 198–204. [In Russian].

State Archive of Kyiv Region. F. 1787. Op. 7. D. 2.

State Archive of Odessa Region. F. 16. Оp. 92. D. 24.

State Archive of Zhytomyr Region. F. R-405. Op. 1. D. 8. 301l.

Stepen S. (1998). Poles in Ukraine. A collection of documents, Pshemysl, 336 p. [In Polish].

Sviatkovska V. (2010). Theatrical concepts and creative ways of Julius Ostervi. Lectures about the theater, 119–136. [In Polish].

Sviderska V. (1966). "Polish school matrix" in Podolia. Kiev diary, 3, 139–148.

Ukrainian ears. February-March, 2–3, 1915.

Vilchynsky J. (1963). Polish university college in Kiev 1917-1919. Kiev diary, 2, 195–214. [In Polish].

Volyn speech. June 18, 1917. [In Russian].

Volyn speech. June 25, 1917. [In Russian].

Volyn speech. July 29, 1917. [In Russian].

Weekly Borderlands. November 15, 1917. [In Russian].

Weekly Borderlands. December 17, 1917. [In Russian].

Weekly Odeski. May 21. 1916. [In Russian].

Weekly Odeski. September 11, 1916. [In Russian].

Zelinsky S. (1959). Preface to the work of Jan Kornecki "Polish education in Rus". Kiev diary, 1, 187–198. [In Polish].

##submission.downloads##