СВІДЧЕННЯ КАЗІМІРА ДОМОСЛАВСЬКОГО ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ У КИЄВІ В 1915 – 1918 РОКАХ

Автор(и)

  • Maksym Potapenko Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11195

Ключові слова:

Казімір Домославський, Генрик Яблонський, Польська організація військова, Київ, Українська революція 1917 – 1921 років

Анотація

До наукового обігу вводиться повний текст свідчень визначного польського політичного діяча Казіміра Домославського про початковий етап діяльності Польської організації військової в Україні. Ці свідчення були зафіксовані Генриком Яблонським наприкінці 1933 року в ході збирання усних свідчень для дослідження польської автономії в Наддніпрянській Україні у 1917 – 1918 роках. Головною темою свідчень є діяльність київського осередку Польської організації військової впродовж 1915 – 1918 років. У вступній статті здійснено внутрішню і зовнішню критику джерела, встановено його високу інформативність. Також проаналізовано співвідношення цих свідчень із спогадами Казиміра Домославського, які були опубліковані у 1923 році.

Біографія автора

Maksym Potapenko, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD in History, Docent of the Department of History of Ukraine

Посилання

Harski, I. (1930). Komendant naczelny K.N. 3 Jot-Bromirski. Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia. Warszawa, pp. 223–227.

Domosławski, K. (1923). Udział P.P.S. w życiu państwowem Ukrainy w latach 1917 – 1918. W trzydziestą rocznicę. Księga pomiątkowa P.P.S. Warszawa, pp. 248–255.

Holiczenko, A. (2010). Niektórze aspekty działalności Polskiej organizacji wojskowej na Ukrainie w latach 1914–1920. Echa Przeszłości, №10, pp.195–211.

Holiczenko, A. (2012). Żołnierze tajnego frontu: lista imienna KN3 POW – Wschód, 1914 – 1921. Olsztyn.

Jabłoński H. (1933). Relacja ustna Kazimierza Domosławskiego, Sygn. 400.2829. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe, pp. 1–7.

Jabłoński H. (1933). Relacja ustna Kazimierza Domosławskiego, Sygn. 400.2830. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe, pp. 1–11.

Jabłoński H. (1933). Relacja ustna Stanisława Kalinowskiego, Sygn. 400.2831. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe, pp. 1–9.

Jabłoński, H. (1939a). Ministerium Spraw Polskich Ukraińskiej Republiki Ludowej 1917 – 1918. Niepodległość. Casopismo poświęcone najnowszym dziejóm Polski. Warszawa, T.XX. Z.1(54), pp. 65–88.

Jabłoński, H. (1939b). Ministerium Spraw Polskich Ukraińskiej Republiki Ludowej 1917 – 1918. Niepodległość. Casopismo poświęcone najnowszym dziejóm Polski. Warszawa, T.XX. Z.2(55), pp. 260–268.

Jabłoński, H. (1948). Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917 – 1918. Warszawa.

Nałęcz, T. (1984). Polska Organizacja Wojsowa: 1914 – 1918. Wrocław.

Volos, M. (2009). Polskaya voennaya organizatsiya v Rossii I na Ukraine v 1917 – 1918 godakh. Revolyutsionnaya Rossiya 1917 goda i polskiy vopros: novye istochniki, novye vzglyady. Moskva, pp. 195–216. [in Russian].

Wawrzyńska, W. (1985). Domosławski Kazimierz. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. Tom.I. A – D. Warszawa, pp. 615–616.

Wierzejski, W. (1939). Fragmenty z dziejów polskiej młodzieży akademickiej w Kijowie 1834 – 1920. Warszawa.

Wołoszynowski, J. (Ed.). (1917). Kronika. Dziennik Kijowski, № 83, 28 marca (10 kwitnia), p. 3.

Zamarajew, U. (Ed.). (1917). Komunikat. Gazeta Narodowa, № 93, 27 października (9 listopada), p. 1.

Ziemiański, I. (1930). Zarys historji P.O.W. na Wschodzie. Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia. Warszawa, pp. 215–222.

##submission.downloads##