ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НИКАНОРА ДМИТРУКА У 1920-Х – НАПРИКІНЦІ 1930-Х РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11196

Ключові слова:

Никанор Дмитрук, етнографічне дослідження, Етнографічна комісія Всеукраїнської академії наук, Волинський краєзнавчий музей

Анотація

Метою статті є комплексне вивчення етнографічної діяльності Никанора Дмитрука у 1920-х – наприкінці 1930-х рр. Методологія наукового дослідження ґрунтується на основі загальнонаукових і спеціальних історичних методів із врахуванням базових принципів історичного пізнання: історизму, науковості, об’єктивності, системності. Принципи історизму та науковості дозволили відтворити етнографічну діяльність Никанора Дмитрука в усій складності та багатоманітності, у взаємозв’язку і взаємозумовленості з тогочасними подіями. Принцип об’єктивності допоміг підійти до розгляду етнографічної діяльності ученого з урахуванням об’єктивних історичних закономірностей, з критичним аналізом літературно-джерельної бази. Принцип системності дозволив сформувати цілісну картину етнографічної діяльності Никанора Дмитрука у 1920-х – наприкінці 1930-х рр. У статті застосовано міждисциплінарний підхід, який реалізований через використання категоріального апарату та науково-дослідного інструментарію інших суспільно-гуманітарних наук. Наукова новизна роботи полягає у тому, що тут уперше на основі широкої джерельної бази комплексно розглянуто етнографічну діяльність Никанора Дмитрука у 1920-х – наприкінці 1930-х рр. У результаті автор приходить до висновку, що Никанор Дмитрук розпочав проводити епізодичні етнографічні дослідження ще будучи студентом. Після початку співпраці Никанора Дмитрука з Етнографічною комісією Всеукраїнської академії наук його етнографічна діяльність набула системного характеру. Об’єктом етнографічних зацікавлень вченого стало широке коло питань, пов’язаних з матеріальною та духовною культурою українського народу. При цьому головну увагу Никанор Дмитрук зосередив на етнографічному вивченні населених пунктів Житомирщини. Його дослідницька робота стала важливим внеском у розвиток етнографічної науки України міжвоєнного періоду.

Біографія автора

Serhii Stelnykovych, Zhytomyr Ivan Franko State University

Doctor of Sciences, Professor the Department of History of Ukraine

Посилання

Andrieiev, V. (2012). V. Petrov Activity in the Ethnography Commission of All Ukrainian Academy of Sciences (1921 – 1933th). Ukrainian Historical Journal, 5, 77–93. [In Ukrainian].

Bekh, M. V. (2012). A Monographic Study of a Village in Ethnology: History and Further Research. Collection of Scientific Works. Series: History and Geography, 45, 35–40. [In Ukrainian].

Dmytruk, N. (1990). 45 years of ethnographic activities of V.G. Kravchenko. Folk Creativity and Ethnography, 3, 64–71. [In Ukrainian].

Dmytruk, N. (2019). The Monographic Study of Didkovychi Village in Volyn Polissya. Zhytomyr: Polissya. 56. [In Ukrainian].

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–2. D. 58. 159 l.

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–4. D. 210. 24 l.

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–4. D. 213. 9 l.

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–4. D. 219. 42 l.

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–5. D. 402. 179 l.

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–5. D. 403. 139 l.

Institute of Arts Studies, Folklore Studies and Ethnology (IASFE) named after M. T. Rylsky of NAS of Ukraine. F. 1–5. D. 469. 62 l.

Kostrytsya, M. (1997). From captivity of oblivion: the ethnographer Nykanor Dmytruk. Great Volyn, 16, 136–138. [In Ukrainian].

Kostrytsya, M. (2006). From the wells of folk art. Rehabbed by history. Zhytomyr region (Vol. 1, 149–153). Zhytomyr: Polissya. [In Ukrainian].

Muzychenko, S. (1990). Introductory article. Dmytruk Nykanor. 45 years of ethnographic activities of V. G. Kravchenko. Folk Creativity and Ethnography, 3, 61–64. [In Russian].

Ruban, O. (2015). Form the ethnographic materials of Nykanor Dmytruk. Folk Creativity and Ethnology, 3, 63–64. [In Ukrainian].

Ryabchykova, F. (2010). Effort of the Ethnographic Department of Volyn’ Research Museum (in 1920 through 1931). Extended abstract of Candidate’s thesis. Lutsk. 20. [In Ukrainian].

Soviet Volyn. October 28, 1935.

Soviet Volyn. October 29, 1935.

Soviet Volyn. September 30, 1937.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-5013. Op. 2. D. 1336. 275 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-5013. Op. 2. D. 1337. 538 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-5013. Op. 2. D. 1338. 380 l.

Vasyanovych, O. (2003). Manuscript Funds of the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology as a Source of Folk Meteorology of Ukrainian Polissya. Galicia, 9, 195–197. [In Ukrainian].

Zhytomyr Museum of Local History (ZhMLH). RМ. 5656/1–34. 45 l.

##submission.downloads##