ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ, ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЧИННИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.111910

Ключові слова:

самовизначення, багатовекторність, трансформація, адаптація, політичний простір, номенклатура, комуністична ідеологія, інтеграція

Анотація

Проголошення Акту про державну незалежність України – важлива віха на шляху українського народу до національного самовизначення. Від 1991 р. розпочинається новий етап розвитку, на якому вирішальної ролі набули інституційні чинники. Насамперед, йдеться про створення Української держави як нового національно-державного феномену. У роки незалежності процес розбудови Української держави супроводжувався протистоянням політичних сил, що відстоювали різноспрямовані вектори цивілізаційного розвитку.
В статті розглядаються питання європейського вибору України, як стратегічного орієнтиру суспільно-політичного розвитку країни, пріоритетного напряму її національно-державного самовизначення. Автори поставили за мету проаналізувати передумови, змістовні аспекти, головні внутрішні та зовнішні чинники що вплинули на обрання Україною європейського вектору розвитку.
Дослідження ґрунтується на принципах об’єктивності, діалектики, історизму, соціального детермінізму, плюралізму. Автори використали загально-наукові методи, зокрема індуктивно - дедуктивний, аналогії, моделювання тощо. Компаративний метод став інструментом порівняння, а відтак пізнання особливостей державно-політичних систем України й інших країн, які поставали орієнтирами в процесі зовнішньополітичного самовизначення України.
В статті проаналізовано ставлення громадян України до зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних векторів розвитку нашої країни. Виявлено, що загальне неприйняття політики багатовекторності, істотним чином змінилося завдяки Помаранчевої революції, коли в суспільстві відбулася різка поляризація. Заперечення негативних практик режиму В. Януковича проявилось в безальтернативності вибору європейського вектору розвитку України. Період президенства П. Порошенка ще раз довів, що тільки радикальна імплементація політичних, правових і соціальних норм і стандартів ЄС уможливить подолання олігархічних рис державно – політичної системи України.
Євроінтеграційні прагнення України, як прояв її національно-державного самовизначення, почали набувати міжнародно-правової визначеності з того моменту, коли в ЄС було взято курс на «розширення на Схід». Україна, як претендент на членство в об’єднаній Європі, має пройти низку трансформацій для адаптації до норм і стандартів ЄС.
Однак, європейський вибір як проект національного самовизначення зіткнувся з низкою суперечностей та з невідповідністю взаємних очікувань суб’єктів цього процесу, що призвело до кризи всього проекту та політичних криз в Україні. На перешкоді реалізації євроінтеграційного плану постала низка чинників – від внутрішньої нестабільності орієнтацій на Захід у самій країні, неготовності членів Європейського союзу до подальшого розширення, й до масованої протидії з боку Росії, яка прагне утримати Україну у своїй політичній орбіті.

Біографії авторів

Igor Rafalskyi, Zhytomyr Branch of Kyiv Institute of Business and Technology

Ph.D. in Political Science, Professor of Department of Humanitarian and Fundamental Disciplines

Tetiana Rafalskaya, Zhytomyr Ivan Franko State University.

Сandidate of Historical Sciences, Associate Professor of
Department of History of Ukraine

Посилання

Dziuba, I. (1990). Ukraine and the world. Science and Society, 8–18. [In Ukrainian].

Halchinskyi A. (2001). Contradictions of reforms: in the context of the civilization process. Kiev: Ukrainian Propies, 320. [In Ukrainian].

Halchinskyi, A. (2002). Ukraine is at the crossroads of geopolitical interests. Kiev: Knowledge of Ukraine, 180. [In Ukrainian].

Havrylyshyn, B. (2002). Ukraine between East and West, North and South: Geopolitical Opportunities and Constraints. State Building. 2002, 7–12, 26–33. [In Ukrainian].

Havrylyshyn, B. (2009). To effective societies. Report to the Roman Club. Kiev: Pulsars, 248. [In Ukrainian].

Hnatyuk, O. (2005). Farewell to the Empire: Ukrainian Identity Debates: trans. from the pol. Kiev: Criticism, 528. [In Ukrainian].

Hrytsenko, Z. (2004). Peculiarities of Constructing Modern Ukrainian Identity at the End of XX - beg. XXI century. Grani, 121–127. [In Ukrainian].

Information on the 2013 Implementation of the EU-Ukraine Association Agenda. (2013). The Ukrainian part of the Committee on Senior Officials Implementation of the EU-Ukraine Association Agenda. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/frticle%3FshowHidden=l&art_id=243281941&cat_id=22345338&cti me = 1266423569791. [In Ukrainian].

Kopiyka, V. (2012). European integration as a strategy for Ukraine's development. Ukraine's Independence in the Global World: Vectors of the 21st Century. 165–171. [Iin Ukrainian].

Kremen, V. (1998). Ukraine: the way to yourself. Problems of social transformation. Kyiv: Print Center, 448. [In Ukrainian].

Kremen, V. (2013). Ukraine: Identity in the Age of Globalization (Outlines of a Methodological Study. Kiev: Knowledge of Ukraine, 321. [In Ukrainian].

Mykhalchenko, K., & Andrushchenko, V. (2012). Ukraine split in itself: from Leonidia to Victoria. (in 2 volumes.). Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine. [In Ukrainian].

Mykhalchenko, M. (2004). Ukraine as a New Historical Reality: Europe's Reserve Player. Drohobych: VF Renaissance, 488. [In Ukrainian].

Mykhalchenko, N. (2013). Ukrainian regional civilization: past, present, future. Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine, 340. [In Ukrainian].

National Security and Defense (2004). Special Issue "External Factor in the 2004 Presidential Election", 8–27.

Niva, J. (2002). Europe after 1989, a broken dream. Europe of metaphysics and potatoes. Kiev: The Spirit and the Letter, 8–27. [In Ukrainian].

Popov, B., Stepyko M., Fadieiev V. and others (1999). Nation among nations: meanings and meanings. HAH of Ukraine, Institute of Philosophy. GS Skovoroda. Kiev, 108. [In Ukrainian].

Popovich, M. (1994). What's ahead: European or fundamentalism? Genesis, 1, 35-38.

Razumkov Center. (2012). http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=46 [in Ukrainian].

Shcherbak, Y. (2003). Ukraine: Challenge and Choice. Prospects of Ukraine in the Globalized World of the 21st Century. Kiev: The Spirit and the Letter, 578. [In Ukrainian].

Shklar, V. Mass Media and the Formation of European Thinking: National and World Context. Universum, 9-10, 29-30. [In Ukrainian].

Yaworska, G. (2010). Uncertain Object of Desire: EUROPE in Ukrainian Political Discourse. Kyiv: Dmitry Burago Publishing House, 136. [In Ukrainian].

##submission.downloads##