НАЦИСТСЬКА ОКУПАЦІЯ ТА ДЕМОНТАЖ КОМУНІСТИЧНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ В УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Serhii Stelnykovych Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of History of Ukraine, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9121-8977
  • Oleksandr Zhukovskyi PhD (History), Associate Professor at the Department of History of Ukraine, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1567-924X
  • Olga Bilobrovets Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of History of Ukraine, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6638-3815

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11205

Ключові слова:

комуністичні (більшовицькі) пам’ятники, демонтаж, монументальна пропаганда, радянська доба, нацистська окупація, історична політика

Анотація

Метою статті є розгляд заходів нацистської окупаційної адміністрації з демонтажу комуністичних пам’ятників в Україні в період Другої світової війни. Методологія наукового дослідження ґрунтується на основі загальнонаукових і спеціальних історичних методів з урахуванням базових принципів історичного пізнання: історизму, науковості, об’єктивності, системності. Принципи історизму та науковості дозволили відтворити процеси демонтажу більшовицьких монументів в усій складності та багатоманітності, у взаємозв’язку і взаємозумовленості з тогочасними подіями. Принцип об’єктивності допоміг підійти до розгляду окресленої проблематики з урахуванням об’єктивних історичних закономірностей, з критичним аналізом наявної літературно-джерельної бази. Принцип системності дозволив сформувати цілісну картину процесів демонтажу комуністичних пам’ятників в Україні в роки Другої світової війни. Наукова новизна роботи полягає у тому, що тут уперше на основі широкої джерельної бази розглянуто заходи з демонтажу комуністичних монументів в Україні в умовах нацистської окупації. У результаті автори приходять до висновку, що демонтаж комуністичних пам’ятників в Україні розпочався на початку нацистської окупації. Він нерідко зводився до звичайного руйнування більшовицьких монументів. При цьому демонтажу не підлягали пам’ятники, які були позбавлені ідеологічного змісту. Значною мірою така політика підтримувалася місцевим населенням, для якого відповідні ідеологічні монументи асоціювалися з більшовицькою антиукраїнською політикою міжвоєнної доби. Окупаційна адміністрація у рамках підтримання антирадянських настроїв не виступила проти ініціативи місцевих активістів щодо спорудження локальних монументів антибільшовицького змісту (переважно монументів у пам’ять про знищених українців органами НКВС). Автори також наголошують, що у роки Другої світової війни в Україні повністю були демонтовані більшовицькі ідеологічні монументи.

Посилання

And all that the wind will scatter… (1942). The New Age (Berlin), July 19, 3. [in Ukrainian].

Archive of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. F. 6. D. 30391. 118 l.

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine. F. 3206. Op. 1. D. 76. 21 l.

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine. F. 4620. Op. 5. D. 15. 4 l.

Decrees of the Soviet Power. (1959). Volume II. March 17 – June 10, 1918. Moscow, 686 p. [in Russian].

Disassembly of the Monument to Kostushko in Sambor. (1942). The Drohobych Word (Drohobych), April 1, 4. [in Ukrainian].

Efremenko, F. S. (1941). To East. The Krakow News (Krakow), October 26, 2. [in Ukrainian].

In the city. (1941). The Dnipropetrovsk newspaper (Dnipropetrovsk), November 15, 2. [in Ukrainian].

Kotys, O. (2013). «Leader» in Stone, or Who Stole the Head of Lenin in Lutsk? The Volyn Post. URL : http://www.volynpost.com/articles/246-vozhd-u-kameni-abo-hto-vkrav-golovu-luckogo-lenina [in Ukrainian]. (Accessed 11 April 2020).

Mashchuk, F. (1942). May Holidays in Zhytomyr. The Voice of Volyn (Zhytomyr), May 6, 4. [in Ukrainian].

Monument in Memory of the Soviet Executions in Ovruch. (1943). The Ovruch News (Ovruch), September 11, 4. [in Ukrainian].

Monument to the victims of the NKVD in Vinnytsia. (1943). The Chortkiv Dumka (Chortkiv), June 27, 6. [in Ukrainian].

Monument to the Victims of the NKVD in Vinnytsia. (1943). The Vinnytsia News (Vinnytsia), October 10, 3. [in Ukrainian].

Monuments of Chernivtsi a hundred years ago. (2015). The View. URL:https://pogliad.ua/news/pam-yatniki-chernivciv-sto-rokiv-tomu-131692 [in Ukrainian]. (Accessed 21 February 2020).

Near the Monument. (1943). The Chernihiv Courier (Chernihiv), February 10, 4. [in Ukrainian].

Resolution № 15 of the Kyiv City Council. (1941). The Ukrainian Word (Kyiv). October 19, 4. [in Ukrainian].

Resolutions of the Zhytomyr Regional Department. (1941). The Ukrainian Word (Zhytomyr), August 17, 4. [in Ukrainian].

Seleshko, M. (1991). Vinnytsia. Memoirs of the Translator of the Commission for Investigation the NKVD Crimes in 1937–1938. New York – Toronto – London – Sydney, 211 p. [in Ukrainian].

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-1153. Op. 1. D. 1. 6 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-1156. Op. 1. D. 3. 811 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-2636. Op. 1. D. 17. 130 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-2636. Op. 1. D. 52. 277 l.

State Archives of Zhytomyr Region. F. R-3948. Op. 1. D. 2. 67 l.

Stelnykovych, S. (2014). «War of Monuments» on the Territory of Zhytomyr-Vinnytsa Region During Nazi Occupation. The Traveller, 1, 31–33. [in Ukrainian].

The 12th Monument to Lenin Has Already Been Unveiled after Restoration in Donetsk region. (2013). The Island. URL: https://www.ostro.org/donetsk/politics/news/423967/ [in Russian]. (Accessed 10 February 2020).

The Monument to the Poet has been Restored. (1944). The Soviet Zhytomyr (Zhytomyr), June 6, 2. [in Ukrainian].

The Remnants of Bolshevik Propaganda are Disappearing. (1941). The Free Word (Drohobych), November 15, 4. [in Ukrainian].

To a Normal Life. (1941). The Will of Pokuttya (Kolomya), July 12, 2. [In Ukrainian].

Two Months of Creative Work. (1941). The Ukrainian Word (Zhytomyr), September 11, 3. [in Ukrainian].

Vinnytsa. Historical Essay. (2007). Vinnytsa, 304 p. [in Ukrainian].

Volochysk Railway Station. History and Development. (2019). Volochysk.info. URL: https://www.volochisk.info/pro_misto/zaliznucya_2.php [in Ukrainian]. (Accessed 15 February 2020).

Zakoretskaya, A. M. (2013). Monumental Leninianain Revolution Square the City of Luhansk. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical sciences, 10, 73–79. [In Ukrainian].

##submission.downloads##