РОЛЬ ПАРТІЙНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ РАДЯНСЬКОГО МІФУ ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ В 60-80-Х РР. ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ХЕРСОНСЬКОГО ОБКОМУ КПУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.11207

Ключові слова:

Друга світова війна, партійні архіви, фонди особового походження, архівні колекції, археографія, історична пам'ять

Анотація

Мета роботи: дослідити діяльність партійних архівів КПУ в 1960-1980 роках, спрямовану на створення документальних комплексів про Другу світову війну: документів особового походження й тематичних колекцій, визначити основні засади, котрими керувалися архівні установи, проводячи відбір фондоутворювачів та документів, які, на їх думку, мали адекватно відображати події Другої світової війни, охарактеризувати напрями пошукової, археографічної та публікаторської роботи радянських архівістів, проаналізувати інформативність, повноту та достовірність утворених документальних комплексів, наслідки результатів діяльності партійних архівів для історичної пам’яті про події Другої світової війни. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціально-історичні методи джерельної та архівної евристики, наукової критики джерел, дипломатичного, текстологічного, герменевтичного аналізу. 

Наукова новизна. Вводяться до наукового обігу раніше не опубліковані документи з історії партархівів, розкриваються технології фальсифікування історії про Другу світову війну на рівні архівних установ у вказаний період.

Висновки. У ході дослідження було з’ясовано, що формування документальних колекцій здійснювалось з порушенням принципів архівної науки, що призвело до створення радянського міфу про Велику Вітчизняну війну. Проте архівісти в результаті своєї діяльності накопичили багато цікавого історичного матеріалу, який не оприлюднювався через ідеологічні засади і створює певне поле діяльності для сучасних студій з історії Другої світової війни.

Посилання

Assmann, A. (2012) Spaces of Memories.Forms and Transformations of Cultural Memory; [translated from German by K. Dmytrenko, L. Doronicheva, O. Yudin]. Kyiv: Nika-Center, 2012, 440 p. [in Ukrainian].

Bazhan, O. (1999) On the History of the Central State Archive of Public Associations of Ukraine (to the 70th Anniversary of its Foundation). Studies in Archiving and Document Management. 1999, 4, 117-122. in Ukrainian].

Valyakin, A.V., Kohan, A. (2011) Structure and Activity of German Intelligence Agencies during the Second World War. Simferopol: Main Directorate of the Security Service of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea, 656 p. [in Russian].

Vlasenko, S. (2019) Activities of the Commission on the History of the Patriotic War at the Academy of Sciences of the Ukrainian Soviet Socialist Republic Related to the Formation of Partisan Funds (1946-1950). Archives of Ukraine, 1 (318): January – March, 102-119. [in Ukrainian].

State Archive of Kherson oblast. F. P -3562 Party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 111 Correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, January 1971 – December 1971. Folio 46. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 Party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 117 Correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 1.01.1972 – 21.12.1971. Folio 114. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 Party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 87 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of party history under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 06.01.1967 – 31.12.1967. Folio 99-119. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 Party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 82 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of party history under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 05.01.1966 – 29.12.1966, Folio 84-85. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 Party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 77 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of party history under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 13.01.1965 – 25.12.1965. Folio 19-22 (list of partisans). [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 Party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 77 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of party history under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 13.01.1965 – 25.12.1965. Folio 78-91 (evacuation of factories). [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 77 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of party history under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 13.01.1965 – 25.12.1965. Folio 48, 124 (publication of the collection of documents). [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 77 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of party history under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 13.01.1965 – 25.12.1965. Folio 48. (on unprofitability). [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Case 77 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 13.01.1965 – 25.12.1965. Folio 127. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 77 Instructions and correspondence with the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, 13.01.1965 – 25.12.1965. Folio 78-91. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records. 90 Report on the work of the archive, 1967. Folio 1. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. P-3562 party archive of the Communist Party of Ukraine. Op. 1. Records 102 Report on the work of the archive, 1969. Folio 6. [in Russian].

State Archive of Kherson oblast. F. R-3873 The Kryvosheiins. Op. 1. Records 21 b. [in Russian].

Documents on the History and Culture of Jews in the Regional Archives of Ukraine (2014): A Guidebook. Vol.2: Nikolayev, Odessа, Kherson Regions / Scientific editor and compiler Ye. I. Melamed; Editorial board: A. I. Ivanov, M. S. Kupovetsky, Ye. I. Melamed, David Fishman. Russian State University for the Humanities; State archival service of Ukraine; Jewish Theological Seminary of America. Kiev: Publishing House “Stilos”, 2014, 776 p. [in Russian].

Zashkilniak, L. Historical Memory and Historiography as a Research Field for Intellectual History (2006-2007). Ukraine: Cultural Heritage, National Consciousness, Statehood, 15/2006-2007, 855-862 [in Ukrainian].

Kasyanov, G., Miller, A. (2011) Russia-Ukraine: How History is Written. Dialogues-lectures-articles. Moscow: Russian State University for the Humanities, 306 p. [in Russian].

Koretska, O. (2015) Archive of the Odesa Regional Committee of the Communist Party of Ukraine: Documents, Years, People. Archives of Ukraine, 4 (298): July – August, 90-107 [in Ukrainian].

Kuzovova, N. (2014) Foundation and first years of activity of the party archive of the Kherson Regional Committee of the Communist Party of Bolsheviks of Ukraine (1945-1950). Archives of Ukraine, 1, 103-111 [in Ukrainian].

Kuzovova, N. (2016) Party archive of the Kherson Oblast Committee of the Communist Party of Bolsheviks of Ukraine – the Communist Party of Ukraine in the 1944-1950s and the creation of Soviet mythology. Scientific papers of the Faculty of History of Zaporizhzhia National University, 46, 251-255 [in Ukrainian].

Lehkostup, M. (2011) Treasury of the socio-political history of Ukraine (to the 20th anniversary of the creation of the central state administration of Ukraine). Archives of Ukraine, 5, 82–88 [in Ukrainian].

Novokhatskyi, K. (2004) Archives of the former Communist Party of Ukraine: the Experience of Integration into the System of State Archives (1991-2004). Archives of Ukraine, 4–6, 15–21 [in Ukrainian].

Pyrih, R. (1996) Documentary heritage of the Communist Party of Ukraine: problems of integration into the system of the state archival service [on the Central State Archive of Pubic Associatins of Ukraine]. Constants: Almanac of Social Research. Kherson, 2, 5–10 [in Ukrainian].

Kherson oblastduring the Great Patriotic War (1941-1945): Collection of documents and materials (1968). Editorial board.: N. A. Danilenko et al.; Preface: M. Davydova. Odessa: Mayak, 296 p.: illustrations [in Russian].

Kherson oblastat the beginning of the Great Patriotic War (June-September 1941): A selection of documents (2011). Compiled by I. Yu.Sinkevych, O. I. Stukalova; Responsible for the issue.: V. O. Lebid. Kherson: State Archive of the Kherson region, 2011, 64 p.: illustrations (Archive library. Issue 14) [in Ukrainian].

Zhurzhenko, T. (2017) Generational Memory and the Post-Soviet Welfare State: Institutionalizing the “Children of War” in Post-Soviet Russia. In: Fedor J., Kangaspuro M., Lassila J., Zhurzhenko T. (eds) War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus. Palgrave Macmillan Memory Studies. Palgrave Macmillan, Cham. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-319-66523-8_9 [in English]. (Accessed 13 April 2020).

##submission.downloads##