ПОДІЇ «ДРУГОГО БАЗАРУ» ТА ОСТАТОЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ В МІСТЕЧКУ БАЗАР НАЦИСТСЬКОЮ ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112021

Ключові слова:

Базарська трагедія, «Другий Базар», мельниківці, нацистська окупація, ОУН, репресії, розстріл євреїв

Анотація

Метою дослідження є доповнення окремих фактичних даних про відзначення двадцятих роковин Базарської трагедії, які отримали історіографічну ідентифікацію як «Другий Базар» та розгляд розстрілу місцевого єврейського населення, що був здійснений безпосередньо у день вшанування жертв Базарської трагедії. Методологічну основу дослідження у першу чергу склали методи джерельної евристики. Саме на основі виявлення, опрацювання та залучення до наукового обігу нового комплексу архівних джерел – архівно-кримінальних справ, стало можливим розширення існуючої фактографічної основи. Висвітлення та реконструкція вказаних подій здійснювалася на основі описового методу. Наукова новизна полягає у висвітленні конкретних деталей підготовки та проведення відзначення 20-річчя Базарської трагедії і фактично першого у новітній українській історіографії узагальненого розкриття питання розстрілу місцевого єврейського населення безпосередньо у день відзначення роковин «Базару». Висновки. Події «Другого Базару» стали одним із символів української національної боротьби за державність, а також ще однією трагічною сторінкою в історії як українського, так і єврейського народів.

Біографія автора

Іван Ковальчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Посилання

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 385, 163 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 3911, 155 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 3936, 106 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 4020, 109 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 6839, 131 аркуш.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 7739, 59 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 8249, 209 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 9157, 400 аркушів.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 5, опис 1, справа 11350, 72 аркуші.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 6, опис 1, справа 30309. 74 аркуші.

Архів управління Служби безпеки України в Житомирській області, фонд 6. опис 1, справа 30410, 401 аркуш.

Брунь, С. (2001). Пам’ять кличе: Трагедія другого Базару, Українське слово, 22–28 листопада, С. 12.

В роковини Базару, (1941), Краківські вісті, 21 листопада, 1.

Венгерська, В., Стельникович, С. (за заг. ред.), (2017). Нарис історії Житомирщини першої половини ХХ століття: колективна монографія, Полісся, Житомир. 552 с.

Визвольні змагання. 1917–1920 роки (короткий нарис), (1941), Вінницькі вісті (Вінниця), 13 листопада, 2.

Визвольні змагання. 1917–1920 роки (короткий нарис), (1941), Вінницькі вісті (Вінниця), 27 листопада, 3.

Відейко, М., Кот, С. (2008). Наукова спадщина Олега Ольжича, Наш час, Київ. 239 с.

Встановлення останків героїв Базара в Андріївській церкві, (1941), Українське слово (Київ), 4 грудня, 3.

Герої незламності, (1941), Львівські вісті (Львів), 22 листопада, 1.

Гінда, В. (2016). «Другий Базар». Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/59169 (Accessed 24 June 2021).

Державний архів Житомирської області, фонд. Р-1152, опис 1, справа. 11, 174 аркуші.

Другий Зимовий похід: Листопадовий рейд: Базар, (1995), Фундація ім. О. Ольжича, Київ.

Жданович, О. (1992). Петро Марчук – поручник Волинець (ОУН в Житомирі). Вільне слово. 8 лютого, 3.

Задума, В. Їх не забуде Україна!, Український голос (Проскурів) листопад 23, 1.

Ковальчук, І., Стельникович, С. (2014). Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року, 2-ге вид. Рута, Житомир. 188 с.

Кулеша, Н. (2014). «“Працюємо не для особистих користей, а для вічних інтересів нашої України”: діяльність українських громадських організацій у Німеччині у роки Другої світової війни», Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Вип. 6, С. 262–276. URL: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2014/JRN/PDF/20.pdf (Accessed 30 June 2021).

Лауер, В. (2010). Творення нацистської імперії та Голокост в Україні, пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного, Зовнішторгвидав України; Український центр вивчення історії Голокосту, Київ. 368 с.

Напередодні 20-річчя героїв Базара, (1941), Українське слово (Київ). 15 жовтня, 1.

Островерха, М. Один із 359, (1941), Краківські вісті,21 листопада, 3.

Островерха, М. Базар, (1941),Львівські вісті (Львів),22 листопада, 2.

Островерха, М. Базар, (1941),Львівські вісті (Львів),23 листопада, 2.

Пам’яті героїв під Базаром, (1941), Український голос (Проскурів), 23 листопада, 1.

Пам’ять полеглих борців під Базаром, (1941), Голос Сарненщини (Сарни), 7 грудня, 4.

Панахида по згинувших під Базаром, (1941), Волинь (Рівне), 18 грудня, 4.

Перед двадцять першим листопадом, (1941), Голос Волині (Житомир), 13 листопада, 1.

Свято Героїв Базару, (1941), Волинь (Рівне), 27 листопада, 3.

Свято трагедії під Базаром, (1941), Костопільські вісті (Костопіль), 30 листопада, 2.

Стельникович, С. (2016). «Базарська трагедія 21 листопада 1941 р. в історичній пам’яті українського народу», Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)», за заг. ред. проф. Стародубець Г. М, Полісся, Житомир, С. 121–125.

Стельникович, С. (2011). «Другий Базар 1941 р. та його вплив на діяльність ОУН(М)», Література та культура Полісся: проблеми історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі, НДУ ім. М. Гоголя, Ніжин, Вип. 67, С. 165–172. URL: http://eprints.zu.edu.ua/19105/1/1_%281%29_2015_11_03_12_43_55_893.pdf (Accessed 25 June 2021).

Стельникович, С. (2015). Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.), Вид. О. О. Євенок, Житомир. 592 с.

У двадцяту річницю Базару, (1941), Український вісник (Берлін), 23 листопада, 1.

Хроніка, (1941), Волинь (Рівне), 23 листопада, 4.

Хроніка, (1941), Волинь (Рівне), 30 листопада, 4.

Цвік, Г. (2011). «Національно-визвольний рух на Радомишльщині в 40–50-х рр. ХХ ст.», Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Житомир, 18–20 лист. 2011 р.), Рута, Житомир, С. 127–132.

Шумелда, Я. (1991). Похід ОУН на Схід, Фонд духовного відродження ім. митрополита А. Шептицького Львів. 35 с.

References

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 385. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 385].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 3911. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 3911].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 3939. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 3939].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 4020. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 4020].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 6839. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 6839].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 7739. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 7739].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 8249. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 8249].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 9157. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 9157].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 5, opys 1, sprava 11350. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 5. Description 1. File 11350].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 6, opys 1, sprava 30309. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 6. Description 1. File 30309].

Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Zhytomyrskii oblasti, fond 6, opys 1, sprava 30410. [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region. Fund 6. Description 1. File 30410].

Brun, S. (2001). Pamiat klyche: Trahediia druhoho Bazaru, Ukrainske slovo, 22–28 lystopada, S. 12.

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, fond. R-1152, opys 1, sprava. 11 [State Archives Zhytomyr Region. Fund R-1152. Description 1. File 11].

Druhyi Zymovyi pokhid: Lystopadovyi reid: Bazar., (1995), Fundatsiia im. O. Olzhycha, Kyiv.

Gіnda, V. (2016). «Druhyi Bazar». Zbruch. [in Ukrainian]. URL: https://zbruc.eu/node/59169 (Accessed 24 June 2021).

Heroi nezlamnosti, (1941), Lvivski visti (Lviv), 22 lystopada, 1.

Khronika, (1941), Volyn (Rivne), 23 lystopada, 4.

Khronika, (1941), Volyn (Rivne), 30 lystopada, 4.

Kovalchuk, I., Stelnykovych, V. (2014), Narys istorii diialnosti OUN pid provodom A. Melnyka na Zhytomyrshchyni u druhii polovyni 1941 roku, 2-he vyd. Ruta, Zhytomyr. [in Ukrainian].

Kulesha, N. (2014), «Pratsiuiemo ne dlia osobystykh korystei, a dlia vichnykh interesiv nashoi Ukrainy»: diialnist ukrainskykh hromadskykh orhanizatsii u Nimechchyni u roky Druhoi svitovoi viiny, Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka, Vyp. 6, S. 262–276. [in Ukrainian]. URL: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2014/JRN/PDF/20.pdf (Accessed 30 June 2021).

Lauer, V. (2010), Tvorennia natsystskoi imperii ta Holokost v Ukraini, per. z anhl. S. Kolomiitsia, Ye. Rovnoho, Zovnishtorhvydav Ukrainy; Ukrainskyi tsentr vyvchennia istorii Holokostu, Kyiv. [in Ukrainian].

Naperedodni 20-richchia heroiv Bazara, (1941), Ukrainske slovo (Kyiv). 15 zhovtnia, 1.

Ostroverkha, M. Odyn iz 359, (1941), Krakivski visti, 21 lystopada, 3.

Ostroverkha, M. Bazar, (1941), Lvivski visti (Lviv), 22 lystopada, 2.

Ostroverkha, M. Bazar, (1941), Lvivski visti (Lviv), 23 lystopada, 2.

Pamiat polehlykh bortsiv pid Bazarom, (1941), Holos Sarnenshchyny (Sarny), 7 hrudnia, 4.

Pamiati heroiv pid Bazarom, (1941), Ukrainskyi holos (Proskuriv), 23 lystopada, 1.

Panakhyda po zghynuvshykh pid Bazarom, (1941), Volyn (Rivne), 18 hrudnia, 4.

Pered dvadtsiat pershym lystopadom, (1941), Holos Volyni (Zhytomyr), 13 lystopada, 1.

Shumelda, Ya. (1991), Pokhid OUN na Skhid, Fond dukhovnoho vidrodzhennia im. mytropolyta A. Sheptytskoho Lviv. [in Ukrainian].

Stelnykovych, S. (2016), «Bazarska trahediia 21 lystopada 1941 r. v istorychnii pamiati ukrainskoho narodu», Materialy IV Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Problemy doslidzhennia ukrainskoho vyzvolnoho rukhu KhKh stolittia (do 75-richchia Poliskoi Sichi ta 95-richchia Druhoho zymovoho pokhodu)», za zah. red. prof. Starodubets H. M, Polissia, Zhytomyr, S. 121–125. [in Ukrainian].

Stelnykovych, S. (2011), «Druhyi Bazar 1941 r. ta yoho vplyv na diialnist OUN(M)», Literatura ta kultura Polissia: problemy istorii, literatury ta kultury u rehionalnomu naukovomu vymiri, NDU im. M. Hoholia, Nizhyn, Vyp. 67, S. 165–172. [in Ukrainian]. URL: http://eprints.zu.edu.ua/19105/1/1_%281%29_2015_11_03_12_43_55_893.pdf (Accessed 25 June 2021).

Stelnykovych, S. (2015), Zhytomyrsko-Vinnytskyi rehion v umovakh natsystskoi okupatsii (1941–1944 rr.), Vyd. O. O. Yevenok, Zhytomyr. [in Ukrainian].

Sviato Heroiv Bazaru, (1941), Volyn (Rivne), 27 lystopada, 3.

Sviato trahedii pid Bazarom, (1941), Kostopilski visti (Kostopil), 30 lystopada, 2.

Tsvik, H. (2011), «Natsionalno-vyzvolnyi rukh na Radomyshlshchyni v 40–50-kh rr. ХХ st.», Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh XX st.: ideino-politychnyi, orhanizatsiinyi ta viiskovyi aspekty (do 90-richchia Druhoho Zymovoho pokhodu, 70-richchia pokhidnykh hrup OUN ta 70-richchia Olevskoi respubliky): materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., (Zhytomyr, 18–20 lyst. 2011 r.), Ruta, Zhytomyr, S. 127–132. [in Ukrainian].

U dvadtsiatu richnytsiu Bazaru, (1941), Ukrainskyi visnyk (Berlin), 23 lystopada, 1.

V rokovyny Bazaru, (1941), Krakivski visti, 21 lystopada, 1.

Venherska, V., Stelnykovych, S. (za zah. red.), (2017), Narys istorii Zhytomyrshchyny pershoi polovyny KhKh stolittia: kolektyvna monohrafiia, Polissia, Zhytomyr. [in Ukrainian].

Videiko, M., Kot, S. (2008), Naukova spadshchyna Oleha Olzhycha, Nash chas, Kyiv. [in Ukrainian].

Vstanovlennia ostankiv heroi Bazara v Andriivskii tserkvi, (1941), Ukrainske slovo (Kyiv), 4 hrudnia, 3.

Vyzvolni zmahannia – 1917–1920 roky (korotkyi narys), (1941), Vinnytski visti (Vinnytsia), 13 lystopada, 2.

Vyzvolni zmahannia – 1917–1920 roky (korotkyi narys), (1941), Vinnytski visti (Vinnytsia), 27 lystopada, 3.

Zaduma, V. Yikh ne zabude Ukraina!, Ukrainskyi holos (Proskuriv) lystopad 23, 1.

Zhdanovych, O. (1992), Petro Marchuk – poruchnyk Volynets (OUN v Zhytomyri). Vilne slovo. 8 liutoho, 3. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25