АНТРОПОЛОГІЯ ПАМ'ЯТІ СІЛЬСЬКОГО ЖІНОЦТВА ЖИТОМИРЩИНИ ПРО ПОВОЄННЕ ПОВСЯКДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112023

Ключові слова:

Селянки, повсякдення, голод, жінки, колгосп, радянська влада, Житомирщина

Анотація

Мета роботи. У статті висвітлюються особливості повсякдення українського села в період пізнього сталінізму крізь призму жіночого досвіду виживання в перше повоєнне десятиліття. В основу дослідження покладено спогади селянок Житомирщини, чиє дитинство проходило в 1940-ві роки. Методологічною основою дослідження є історико-антропологічний підхід, одним із проявів якого є історія повсякденності. Наукова новизна. Дослідження сільського повсякдення сільських мешканців Житомирщини з позицій гендерного підходу здійснюються вперше. Акцентується увага на стратегіях виживання селянок у повоєнний період. Аналізуються такі складові сільського повсякдення як: робота в колгоспі, способи забезпечення матеріально-побутових потреб родини, поведінка селян в умовах голоду 1946-1947 років. Висновки. Жіночі стратегії виживання в умовах повоєнного повсякдення вирізнялися екстремальністю та вмінням пристосуватися до обставин. В цей період епіцентром сільського буття виступала не стільки приватна родина, скільки колгосп як важливий економічний та соціальний інститут. Голод, важка колгоспна праця та злиденність повоєнного повсякдення досі залишається у суспільній пам’яті сільського жіноцтва болючою стигмою.

Біографія автора

Галина Стародубець, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD hab. (History), Professor, Head of the Department of the World History, Zhytomyr Ivan Franko State University

Посилання

Asheshkevych, Ya. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia istorii povsiakdennosti. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Istoriia». Vypusk 2 (37). 139-143.

Baklazhko, O. (2013). Bazarna torhivlia v povsiakdennykhstratehiiakh meshkantsiv Cherihova v1943-1945 rr.. Humanitarnyi zhurnal. № 3. 133-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2013_3_15 (Accessed 29.07.2021)

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoyi oblasti [SAZhR - State Archive of Zhytomyr Region].

Isaikina, O. Pobut miskoho naselennia Ukrainy v povoiennyi period. URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/63.pdf. (Accessed 29.07.2021)

Kovpak, L. (2015). Sotsialno-pobutovi umovy zhyttia naselennia Ukrainy u druhii polovyni XX st. (1945–2000 rr.). K.: Instytut istorii Ukrainy NANU. 250 s.

Michuda, V. (2017). Moralno-psykholohichnyi stan ta povedinka silskoho naselennia Ukrainy v roky holodu 1946-1947 rr. III Dunaiski naukovi chytannia: Holod 1946-1947 rr.: istorychni, filosofsko-psykholohichni ta pedahohichni aspekty: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (18-19 travnia 2017r.). Izmail 326 s.

Pushkareva, N., Liubychankovskyi, S. (2014). Ponymanie istorii povsednevnosti v sovremennom istoricheskom issledovanii: ot shkoly Annalov k rossiyiskoi filosofskoi shkole. Vestnik Leningradskogo hosydarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. 7-21.

Savytska, O. (2015). Spekuliatsiia yak povsiakdenne yavyshche v zhytti meshkantsiv Chernihova u pisliavoienne desiatylittia (1943-1953 rr.). Siverianskyi litopys. № 6. 154-159.

Starodubets, G. (2019). Znakovo-symvolichni markery «prostoru pamiati» radianskoi liudyny povoiennoho pokolinnia. Materialy III-VI Vseukrainskykh naukovo-praktychnykh konferentsii «Polityka pamiati v teoretychnomu ta praktychnomu vymirakh» (Rivne, 2016-2019 rr.). Rivne. 211-215.

Starodubets, G., Sushyk, I. (2021). Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s - beginning of the 1950s). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. № 18. 176-186.

Tsentralnyyi derzhavnyyi arkhiv hromadskykh obyednan Ukrayiny [CSAPOU – Central State Archives of Public Organizations of Ukraine].

Tereshchenko, T. (2016). Riven zhyttia ukrainskoho selianstva v 1943–1950 rr. (na materialakh tsentralnykh oblastei Ukrainy). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia : Istorychni nauky. Vyp. 25. 114-120.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh orhanizatsii Ukrainy, f.1, op.70, spr.197. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi obl., f. p-76, op. 2, spr. 227

Yankovska, O. (2010). Povsiakdenne zhyttia hromadian URSR yak vtilennia polityky derzhavy (1945–1953 rr.). Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka»: materialy Vseukr. nauk. konf., Pereiaslav-Khmelnytskyi, 14–15 trav. 2010 r. / [Uporiad.:Lukashevych O.M., Nahaiko T.Iu.]. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 246 s

Zapysano 14 lystopada 2019 r. u s. Levkiv Zhytomyrskoho raionu vid Pylypchuk Liubovi Dmytrivny, 1935 r.n.

Zapysano 27zhovtnia 2018 r. v s. Barashivka Zhytomyrskoho raionu vid Pantus Tetiany Ivanivny, 1925 r.n.

Zapysano 30 hrudnia 2017 r. u s. Sadky Zhytomyrskoho raionu vid Hryshenchuk Halyny Yuriivny, 1938 r.n.

Zapysano 11 kvitnia 2021 roku v s. Sokilcha Popilnianskoho raionu Zhytomyrskoi oblasti vid Bilonih Halyny Lavrivny, 1939 r.n.

Zapysano 13 travnia 2021r. v s. Talky Zhytomyrskoho raionu vid Parii Viry Hryhorivny, 1930 r.n.

Zapysano 14 travnia 2021r. v seli Zozulyntsi Khmilnytskyi raionu Vinnytskoi oblasti vid Soroky Marii Serhiivny, 1940 r.n..

Zapysano 15 travnia 2021 r. u m. Radomyshl Zhytomyrskoi oblasti vid Shevtsovoi Nadii Semenivny, 1940 r.n.

Zapysano 18 travnia 2021 r. v s. Halchyn, Andrushivskoho raionu, Zhytomyrskoi oblasti vid Afanasievoi Halyny Andriivny, 1933r.n.

Zapysano 19 travnia 2021 r. s. Studenytsia Korostyshivskoho raionu Zhytomyrskoi oblasti vid Honcharuk Olhy Savetivny, 1936 r.n.

Zapysano 19 travnia 2021 r. v s. Kalynivka, Olevskoho raionu, Zhytomyrskoi oblasti vid Vdovychenko Liubovi Petrivny, 1939 r.n.

Zapysano 25 hrudnia 2017 r. u s. Karvynivka Romanivskoho raionu Zhytomyrskoi oblasti vid Halitskoi Halyny Stanislavivny, 1936 r.n.

Zapysano 25 hrudnia 2017 r. u s. Pavlenkivka, Zhytomyrskoho raionu vid Shevchuk Nadii Petrivny, 1937 r. n.

Zapysano 27 lystopada 2020 r. v s. Andriiashivka, Berdychivskoho raionu, Zhytomyrskoi oblasti vid Lompas Oleny Yosypivny, 1939 r. n.

Zapysano 7hrudnia 2019 r. u s. Levkiv, Zhytomyrskoho raionu vid Mykhalchenko Olhy Volodymyrivny, 1939 r. n.

Zapysano 8 lystopada 2020r. u s. Sloboda Sholomkivska Ovrutskoho raionu Zhytomyrskoi oblasti vid Turbal Hanny Oleksiivny, 1937 r.n.

Zapysano u 25 hrudnia 2017 v s. Yosypivka Starokonstiantynivskoho raionu Khmelnytskoi oblasti vid Vasyliuk Marii Demianivny,1931 r.n.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25