ПОЛЬСЬКА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛЯКІВ В УКРАЇНІ У ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112027

Ключові слова:

польська преса, джерела дослідження, Перша світова війна, Українська національна революція, поляки, Україна

Анотація

Недостатнє висвітлення історії поляків в Україні в добу війни і революції значною мірою зумовлене вузькою джерельною базою. Важливим джерелом вивчення історії польської спільноти в Україні на початку ХХ ст. є польська преса. Метою даного дослідження є з’ясування важливості, ідеологічної спрямованості, тематичної інформативності, репрезентативності, особливостей функціонування польської преси в Україні. Методологія дослідження полягає в аналізі наявної польської преси в Україні на основі критеріїв популярності й тривалості видань, їх жанрової, тематичної та ідеологічної спрямованості, аудиторії розповсюдження, редакційної політики та авторів, змістовного наповнення. Застосовано системно-аналітичний та історико-порівняльний методи, завдяки яким визначено особливості окремих періодів функціонування польської преси. Наукова новизна полягає в розкритті джерелознавчого аспекту вивчення польської преси в Україні. З’ясовано, що польська преса в Україні у перші десятиліття ХХ ст. є важливим, часто унікальним джерелом достовірної інформації про події польського суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя поляків. Висновки. У появі, розвитку та функціонуванні польської преси можна виділити три періоди: 1905–1914, 1914–1916, 1917–1921 рр., що визначаються за початком її появи, значимістю подій, що вплинули на розвиток суспільства – Першої світової війни, російської лютневої та Української національної революцій. Це вплинуло на зміст, характер та ідеологічне спрямування матеріалів, формування редакторських колективів.

Біографії авторів

Ольга Білобровець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Світлана Кухарьонок, Державний університет «Житомирська політехніка»

старший викладач кафедри іноземних мов, Державний університет «Житомирська політехніка»

Посилання

References

Bilobrovets, O. (2014). Polska presa v hromadsko-politychnomu zhytti poliakiv Ukrainy v roky Pershoi svitovoi viiny [The Polish press in the socio-political life of Poles in Ukraine during the First World War]. Intermarum: istoriia, polityka, kultura – Intermarum: history, politics, culture, 1, P. 151-160 [in Ukrainian].

Oliper, C. (2014). Polska periodyka Pravoberezhnoi Ukrainy (1905–1914 rr.): mizh tsenzuroiu ta politychnymy taboramy [Polish Periodicals of the Right-bank Ukraine (1905–1914): Between Censorship and Political Camps]. Osvita, naukba i kultura na Podilli – Education, science and culture in Podolia, 21, P. 202-212 [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv (TsDIAK) [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 274. D. 1. P. 2441. Sheet 24 [in Ukrainian].

TsDIAK. F.442. D. 636. C. 647. Ch.II. Sheet. 165 [in Ukrainian].

Dziennik Kijowski. (1917). Kijów. Nr. 148. 20 czerwca [in Polish].

Garztecki, S. (1969). Codzienna prasa polska w Kijowie w latach 1906-1918: wspomnienia [Daily Polish Press in Kyiv 1906-1918: Memoirs]. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego - Yearbook of the History of Polish Journals. T.8. Nr 1, P. 107-119 [in Polish].

Głos Kijowski. (1906). Kijow. Nr 22. 16-25 marca [in Polish].

Koko, E. (2004). PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od konca XIX w. do 1918 r. [The PPS in Ukraine on the Ukrainian question from the end of the 19th century to 1918]. Polska i jej wschodni sąsiedzi. Rzeszów. T. 5. P. 52-55 [in Polish].

Кorzeniowski, M. (2009). Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-polityczna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920 [Behind the Golden Gate. Socio-political activity of Poles in Kyiv in the years 1905–1920]. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin. 621 p. [in Polish].

Kresy. (1907). Kijów. Nr 31. 26 sierpnia [in Polish].

Młodzież. (1916). Kijów. Nr 1-10 [in Polish].

Moszyński, J. (1902) Po czterdziestu latach. Szkic polskiej polityki w chwili obecnej [After forty years. A sketch of Polish politics at the moment]. Kraków. 415 p. [in Polish].

Pszedświt. (1916). Kijów. Zesz. 16-17 [in Polish].

Ślisz, A. (1968). Prasa polska w dobie wojny i rewolucji 1915-1919 [Polish press during the war and revolution 1915-1919]. 565 p. [in Polish].

Świat Kobiecy. (1916). Kijów. Nr 3. 15 marca [in Polish].

Tarasiuk, D. (2014). Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918 [Polish national camp in Russia in 1917–1918]. Lublin. 292 s. [in Polish].

Tygodnik Kresowy. (1917). Żytomierz. Nr. 1. 15 listopada [in Polish].

Tygodnik Odeski. (1915). Odesa. Nr. 1. 01 listopada [in Polish].

Witwicka-Dudek A. (2002). Przegląd wybranych polskich tytułów prasowych wydawanych w Kijowie na początku XX wieku [Review of selected Polish press titles published in Kyiv at the beginning of the 20th century]. Pamiętnik Kijowski. T. 6. Kijów. P. 116-128 [in Polish].

Zienkiewicz, T. (1990). Polskie życzie literackie w Kijowie w latach 1905-1918 [Polish Literary Wishes in Kyiv in 1905-1918]. Olsztyn. 270 p. [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30