ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ ЩОДО ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Максим Гон Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine
  • Наталія Івчик Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

Ключові слова:

Україна, Польща, політика пам’яті, Голокост, геноцид, євреї

Анотація

У статті проаналізовано питання використання Голокосту в по-
літиці пам’яті України й Польщі. Зокрема, розкрито їх комеморативні
практики, проблему дослідження геноциду євреїв Інститутами націо-
нальної пам’яті двох держав, питання зведення ними місць пам’ятей,
створення музеїв історії євреїв та Голокосту зокрема, а також по-
рівняно використання пам’яті про нього в топонімічному маркуванні
простору міст. На думку авторів, Республіка Польща більш послідовна
в реалізації тієї моделі політики пам’яті, що постає як сукупність
пам’ятей різних націй, що підтверджується значним включенням в
неї Голокосту.

Біографії авторів

Максим Гон, Рівненський державний гуманітарний університет

д. політ. н., професор, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного
гуманітарного університету

Наталія Івчик, Рівненський державний гуманітарний університет

к.і.н., доцент кафедри політичних наук
Рівненського державного гуманітарного університету

Посилання

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман ; пер. з нім. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 440 с.

Братачкін А. еврейское наследие из беларусской и польской перспективы / Аляксей Братачкін. – Режим доступу: http://palityka.org/2013/06/evrejskoe-nasledie-iz-belarusskoj-i- polskoj-perspektivy/

В Польше увековечили память спасителей евреев. – Режим доступу: http://smizone.info/21768V_Polsche_uvekovechili_pamyat_spasiteley_evreev.html

Гон М. Пам’ять про Голокост: суб’єкти формування та функціонування в Україні / Максим Гон // Сучасні дискусії про Другу світову війну : Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – С. 95–100.

Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник / Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. – К. : Наукова думка, 2004. – 342 с.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / Пол Коннертон / Пер. з анг. С. Шліпченко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 184 с.

Коршук Р. М. етнополітологія. Навчальний посібник / Р. М. Коршук. – К. : Алєрта, 2011. – 200 с.

Милевский Я. е. Польская память о Второй мировой войне: национальная или гражданская? (на примере Подляское воеводство) / Ян Ежи Милевский. – Режим доступу: http://db-beeatch.livejournal.com/118618.html

Мінк Ж. Європа та її болісні минувшини / Ж. Мінк, Л. Неймайєр у співпраці з П. Боннаром / Пер. з фр. Є. Марічева. – К. : Ніка–Центр, 2009. – 272 с.

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокосту в Україні. – Б.м., б.р. – 15 с.

Подольський А. Дослідження з історії Голокосту в сучасній українській історіографії: нові підходи // Катастрофа і опір українського єврейства: Нариси з історії Голокосту і Опору в Україні – К., 1999. С. 26–38.

Подольский А. Украинское общество и память о Холокосте: попытка анализа некоторых аспектов / Анатолий Подольский. – Режим доступу: http://library.eajc.org/page70/news13510

Подольський А. Українське суспільство і пам’ять про Голокост: спроба аналізу деяких аспектів / Анатолій Подольський // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. - № 1 (5). – С. 47–59.

Портнов А. институт национальной памяти в Польше и не только. информация к размышлению. – Режим доступу: http://net.abimperio.net/node/195

Правительственный институт национальной памяти. – Режим доступу: http://izvestia.ru/news/269253

Салата О. Голокост в історичній пам’яті українського народу / Оксана Салата // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історична пам’ять про війну та Голокост», Київ, 28–30 вересня 2012 р. : Статті та повідомлення. – Дніпропетровськ : Центр «Ткума», 2013. – С. 155–161.

Синяева-Панковска Н. интервью с программным директором Музея истории евреев Польши / Наталия Синяева-Панковска. – Режим доступу: http://www.urokiistorii.ru/memory/place/51917

Тейзе Е. Холокост на Украине: сначала убили людей, а потом – и память о них / евгений Тейзе, Ксения Польская. – Режим доступу: http://www.kby.kiev.ua/komitet/ru/polemics/art00064.html

У Львові з’явилась вулиця о. Омеляна Ковча. – Режим доступу: http://www.credo-ua.org/2012/05/63750

Химка І.-П. Рецепція Голокосту в посткомуністичній Україні / Іван-Павло Химка // Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. – 2014, 6 січня. – Режим доступу: http://uamoderna.com/md/223-223

Чому Польщі вдалося? Люстрація і загальна декомунізація як економіч-ні чинники (Частина 2). – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/44154/Chomu_Polshhi_vdalosa_Lustracija_i_zagalna_dekomunizacija?a_srt=0

Шацька Б. Минуле – пам’ять – міт / Барбара Шацька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 248 с.

Ян Карски – человек, который хотел остановить Холокост. – Режим доступу: http://irkutsk.mfa.gov.pl/ru/news/jan_karski

Bartoszewski W. Polacy – Żydzi – wojna – okupacja / Władysław Bartoszewski // Polacy – Żydzi. 1939–1945. Wybór żródeł. Opracowanie – Andrzej Krzysztof Kunert. Przedmowa Władysława Bartoszewskiego. – Warszawa, 2001. – S. 5–14.

Ziębińska-Witek A. Przedstawienia Holocaustu w muzeach. Próba porównania / Anna Ziębińska-Witek // Pamieć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sạsiadów; рod redakcja Sławomira M. Nowinowskiego, Jana Pomorskiego i Rafała Stobieckiego. – Łódż, 2008. – S. 157–174.

Zgliczyński S. Antysemityzm po polsku. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksiạżka i Prasa, 2008. – 141 s.

Zgliczyński S. Jak Polacy Niemcom Żydów morodować pomogali / Stefan Zgliczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013. – 271 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Історична політика та політика пам’яті в Польщі та Україні