ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ ЩОДО ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Максим Гон, Наталія Івчик

Анотація


У статті проаналізовано питання використання Голокосту в по-
літиці пам’яті України й Польщі. Зокрема, розкрито їх комеморативні
практики, проблему дослідження геноциду євреїв Інститутами націо-
нальної пам’яті двох держав, питання зведення ними місць пам’ятей,
створення музеїв історії євреїв та Голокосту зокрема, а також по-
рівняно використання пам’яті про нього в топонімічному маркуванні
простору міст. На думку авторів, Республіка Польща більш послідовна
в реалізації тієї моделі політики пам’яті, що постає як сукупність
пам’ятей різних націй, що підтверджується значним включенням в
неї Голокосту.


Ключові слова


Україна; Польща; політика пам’яті; Голокост; геноцид; євреї

Повний текст:

PDF

Посилання


Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман ; пер. з нім. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 440 с.

Братачкін А. еврейское наследие из беларусской и польской перспективы / Аляксей Братачкін. – Режим доступу: http://palityka.org/2013/06/evrejskoe-nasledie-iz-belarusskoj-i- polskoj-perspektivy/

В Польше увековечили память спасителей евреев. – Режим доступу: http://smizone.info/21768V_Polsche_uvekovechili_pamyat_spasiteley_evreev.html

Гон М. Пам’ять про Голокост: суб’єкти формування та функціонування в Україні / Максим Гон // Сучасні дискусії про Другу світову війну : Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – С. 95–100.

Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник / Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. – К. : Наукова думка, 2004. – 342 с.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / Пол Коннертон / Пер. з анг. С. Шліпченко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 184 с.

Коршук Р. М. етнополітологія. Навчальний посібник / Р. М. Коршук. – К. : Алєрта, 2011. – 200 с.

Милевский Я. е. Польская память о Второй мировой войне: национальная или гражданская? (на примере Подляское воеводство) / Ян Ежи Милевский. – Режим доступу: http://db-beeatch.livejournal.com/118618.html

Мінк Ж. Європа та її болісні минувшини / Ж. Мінк, Л. Неймайєр у співпраці з П. Боннаром / Пер. з фр. Є. Марічева. – К. : Ніка–Центр, 2009. – 272 с.

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокосту в Україні. – Б.м., б.р. – 15 с.

Подольський А. Дослідження з історії Голокосту в сучасній українській історіографії: нові підходи // Катастрофа і опір українського єврейства: Нариси з історії Голокосту і Опору в Україні – К., 1999. С. 26–38.

Подольский А. Украинское общество и память о Холокосте: попытка анализа некоторых аспектов / Анатолий Подольский. – Режим доступу: http://library.eajc.org/page70/news13510

Подольський А. Українське суспільство і пам’ять про Голокост: спроба аналізу деяких аспектів / Анатолій Подольський // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. - № 1 (5). – С. 47–59.

Портнов А. институт национальной памяти в Польше и не только. информация к размышлению. – Режим доступу: http://net.abimperio.net/node/195

Правительственный институт национальной памяти. – Режим доступу: http://izvestia.ru/news/269253

Салата О. Голокост в історичній пам’яті українського народу / Оксана Салата // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історична пам’ять про війну та Голокост», Київ, 28–30 вересня 2012 р. : Статті та повідомлення. – Дніпропетровськ : Центр «Ткума», 2013. – С. 155–161.

Синяева-Панковска Н. интервью с программным директором Музея истории евреев Польши / Наталия Синяева-Панковска. – Режим доступу: http://www.urokiistorii.ru/memory/place/51917

Тейзе Е. Холокост на Украине: сначала убили людей, а потом – и память о них / евгений Тейзе, Ксения Польская. – Режим доступу: http://www.kby.kiev.ua/komitet/ru/polemics/art00064.html

У Львові з’явилась вулиця о. Омеляна Ковча. – Режим доступу: http://www.credo-ua.org/2012/05/63750

Химка І.-П. Рецепція Голокосту в посткомуністичній Україні / Іван-Павло Химка // Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. – 2014, 6 січня. – Режим доступу: http://uamoderna.com/md/223-223

Чому Польщі вдалося? Люстрація і загальна декомунізація як економіч-ні чинники (Частина 2). – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/44154/Chomu_Polshhi_vdalosa_Lustracija_i_zagalna_dekomunizacija?a_srt=0

Шацька Б. Минуле – пам’ять – міт / Барбара Шацька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 248 с.

Ян Карски – человек, который хотел остановить Холокост. – Режим доступу: http://irkutsk.mfa.gov.pl/ru/news/jan_karski

Bartoszewski W. Polacy – Żydzi – wojna – okupacja / Władysław Bartoszewski // Polacy – Żydzi. 1939–1945. Wybór żródeł. Opracowanie – Andrzej Krzysztof Kunert. Przedmowa Władysława Bartoszewskiego. – Warszawa, 2001. – S. 5–14.

Ziębińska-Witek A. Przedstawienia Holocaustu w muzeach. Próba porównania / Anna Ziębińska-Witek // Pamieć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sạsiadów; рod redakcja Sławomira M. Nowinowskiego, Jana Pomorskiego i Rafała Stobieckiego. – Łódż, 2008. – S. 157–174.

Zgliczyński S. Antysemityzm po polsku. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksiạżka i Prasa, 2008. – 141 s.

Zgliczyński S. Jak Polacy Niemcom Żydów morodować pomogali / Stefan Zgliczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013. – 271 s.
Copyright (c) 2014 Максим Гон; Наталія Івчик