ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Віктор Мисан

Анотація


Проблема етнічної ідентифікації у змісті шкільної історії можлива
за умови використання моделей, які б враховували полікультурний
компонент. Реалізація принципу полікультурності в зміст шкільної
історії України сприятиме виявленню чинників, що впливали на різні
форми ідентифікації. Аналіз дії цих чинників на конкретних прикладах
дозволить розкрити у змісті шкільної історії систему ідентифікацій,
що формувалася на різних етапах історичного розвитку.


Ключові слова


зміст шкільної історії; полікультурність; етнічна ідентичність; національна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бекірова Г. Толерантні підручники – толерантне суспільство / Г. Бекірова, е. Чубаров. – Сімферополь : ВД «Тезис». 2011. – 128 с.

Грицак Я. Як викладати історію України після 1991 року? / Я. Грицак // Українська історична дидактика : Міжнародний діалог : зб. наук. ст. – К. : Ґенеза, 2000. – С. 63 – 75.

Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики й перспективи для України: матер. Міжнарод. круглого столу (Київ, 14 липня 2010 р.). – К. : Інститут історії України НАНУ, 2011. – 149 с.

Історія України. Всесвітня історія: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 12 кл. – К.; Ірпінь : Перун, 2005. – 142 с.

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект): Матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України. – К. : ВД «Стилос», 2009. – 126 с.

Мисан В. Моделі реалізації принципу полікультурності в змісті шкільної історії / В. Мисан // Історія і суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання. – 2012. - № 8. – С. 11 – 15.

Мисан В. Полікультурна історія України : програма спецкурсу / В. Мисан // Історія в сучасній школі. – 2012. - № 5. – С. 27 – 31.

Мисан В. Полікультурність у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців? / В. Мисан // Історія в сучасній шк. – 2012. - № 5. – С. 23 – 26.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 5 – 9 кл. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013. – 96 с.

Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації: матер. міжнарод. наук. конф. (Київ, 15 – 16 грудня 2008 р.) – К. : Інститут історії України НАНУ, 2008. – 264 с.

Підручник з історії: проблеми толерантності: метод. посіб. для авторів та редакторів видавництв / Г. В.Касьянов, П. Б. Полянський, І. Б. Гирич та ін. – Чернівці : Букрек, 2012. – 128 с.

Програма з історії України 7 – 11 кл. : Проект //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1992. - № 7 – 8. – 64 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. Історія України. 5 – 11 кл. Всесвітня історія. 6 – 11 кл. – К. : «Перун», 1996. – 126 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України.

Всесвітня історія. 5 – 11 кл. // Історія в шк. України. – 1998. - № 4. – С. 6 – 8.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України.

– 11 кл. Всесвітня історія. 6 – 11 кл. – К. : «Шкільний світ», 2001. – 88 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навч. посіб. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 332 с.

Шкільна історія очима істориків-науковців: Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / упоряд. Н. Яковенко. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 128 с.
Copyright (c) 2014 Віктор Мисан