ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Автор(и)

  • Віктор Мисан Міжнародний економікогуманітарнмй університет ім. С. Дем’янчука (м. Рівне), Ukraine

Ключові слова:

зміст шкільної історії, полікультурність, етнічна ідентичність, національна ідентичність

Анотація

Проблема етнічної ідентифікації у змісті шкільної історії можлива
за умови використання моделей, які б враховували полікультурний
компонент. Реалізація принципу полікультурності в зміст шкільної
історії України сприятиме виявленню чинників, що впливали на різні
форми ідентифікації. Аналіз дії цих чинників на конкретних прикладах
дозволить розкрити у змісті шкільної історії систему ідентифікацій,
що формувалася на різних етапах історичного розвитку.

Біографія автора

Віктор Мисан, Міжнародний економікогуманітарнмй університет ім. С. Дем’янчука (м. Рівне)

кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, 
доцент кафедри історії

Посилання

Бекірова Г. Толерантні підручники – толерантне суспільство / Г. Бекірова, е. Чубаров. – Сімферополь : ВД «Тезис». 2011. – 128 с.

Грицак Я. Як викладати історію України після 1991 року? / Я. Грицак // Українська історична дидактика : Міжнародний діалог : зб. наук. ст. – К. : Ґенеза, 2000. – С. 63 – 75.

Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики й перспективи для України: матер. Міжнарод. круглого столу (Київ, 14 липня 2010 р.). – К. : Інститут історії України НАНУ, 2011. – 149 с.

Історія України. Всесвітня історія: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 12 кл. – К.; Ірпінь : Перун, 2005. – 142 с.

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект): Матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України. – К. : ВД «Стилос», 2009. – 126 с.

Мисан В. Моделі реалізації принципу полікультурності в змісті шкільної історії / В. Мисан // Історія і суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання. – 2012. - № 8. – С. 11 – 15.

Мисан В. Полікультурна історія України : програма спецкурсу / В. Мисан // Історія в сучасній школі. – 2012. - № 5. – С. 27 – 31.

Мисан В. Полікультурність у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців? / В. Мисан // Історія в сучасній шк. – 2012. - № 5. – С. 23 – 26.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 5 – 9 кл. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013. – 96 с.

Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації: матер. міжнарод. наук. конф. (Київ, 15 – 16 грудня 2008 р.) – К. : Інститут історії України НАНУ, 2008. – 264 с.

Підручник з історії: проблеми толерантності: метод. посіб. для авторів та редакторів видавництв / Г. В.Касьянов, П. Б. Полянський, І. Б. Гирич та ін. – Чернівці : Букрек, 2012. – 128 с.

Програма з історії України 7 – 11 кл. : Проект //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1992. - № 7 – 8. – 64 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. Історія України. 5 – 11 кл. Всесвітня історія. 6 – 11 кл. – К. : «Перун», 1996. – 126 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України.

Всесвітня історія. 5 – 11 кл. // Історія в шк. України. – 1998. - № 4. – С. 6 – 8.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України.

– 11 кл. Всесвітня історія. 6 – 11 кл. – К. : «Шкільний світ», 2001. – 88 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навч. посіб. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 332 с.

Шкільна історія очима істориків-науковців: Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / упоряд. Н. Яковенко. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Історична політика та політика пам’яті в Польщі та Україні