Україна в польських політичних планах в добу Варшавського Князівства

Автор(и)

  • Доменік Щенсни-Костанецький Fundacja Polonia-Rutenia, Польща

Ключові слова:

Варшавське Князівство, план Понятовського, проект Сокольніцкого, план Морського, політика приєднання

Анотація

Утворене Наполеоном у 1807 році Варшавське Князівство відновило в обмеженому вигляді державність Польщі. В планах керівництва князівства розглядалося приєднання українських земель, які з ХVІІ ст. входили до Речі Посполитої. Три запропонованих польською аристократією і військовими плани включення Правобережної України до складу Князівства не були реалізовані через низку причин, зокрема поразку французьких військ у війні з Росією у 1812 році.

Посилання

Tomasz JASIŃSKI, „Siedem śpiewów historycznych w rękopiśmiennym wirydarzu poetyckim z Lubelszczyzny końca XIX wieku. Do pamiątek polskiej tradycji pieśniowej” w: Annales Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, vol. VI, sectio L, 2008, str. 121-153, 135.

Adam MICKIEWICZ, Dzieła, XVI t., Warszawa, Czytelnik, 1955, t. X, str. 317-318. Barbara GROCHULSKA, Księstwo Warszawskie, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966, str. 210-211.

Stefan KIENIEWICZ, Historia Polski 1795-1918, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002, str. 55.

Krzysztof GRONIOWSKI, Jerzy SKOWRONEK, Historia Polski 1795-1914, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, str. 36.

Jarosław CZUBATY, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, str. 546.

Andrzej NIEUWAŻNY, My z Napoleonem, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, str. 40.

M. Senkowska-Gluck, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1977, str. 361.

Na temat generalicji Księstwa Warszawskiego zob. Jarosław CZUBATY, Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806-1815, Warszawa, Viator, 1997.

Rafał KOWALCZYK, Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, str. 378-379

Jarosław CZUBATY, Zasada <>. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), Warszawa, Neriton, 2005, str. 297.

GRONIOWSKI, SKOWRONEK, Historia Polski, op. cit., str. 11-12.

Jarosław HRYCAK, Historia Ukrainy, tłum. K. Kotyńska, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, str. 26.

Henryk BRANDT, Pamiętniki oficera polskiego, III t., Warszawa, 1904, t. III, str. 47.

Mieczysław ŻYWCZYŃSKI, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1999, str. 173.

Władysław SERCZYK, Historia Ukrainy, Wrocław, Ossolineum, 2001, str. 166.

Szymon ASKENAZY, Książę Józef Poniatowski, Warszawa, Polski Instytut Wydawniczy, 1974, str. 67.

Jerzy SKOWRONEK, Książę Józef Poniatowski, Wrocław, Ossolineum, 1986, str. 41, 52.

Robert BIELECKI, Książę Józef Poniatowski, Warszawa, Interpress, 1974, str. 171.

Korespondencja księcia Józefa z Francją, wyd. A. Skałkowski, IV t., Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1923, t. III, str. 259.

Michał SOKOLNICKI, Generał Michał Sokolnicki 1760-1815, Kraków, wydawca Szymon Askenazy, 1912, str. 208.

SOKOLNICKI, Coup d’oeil, loc. cit., str. 404 oraz Correspondance de Napoléon Ier, XXXII t., Henri Plon, 1858-1870, t. XXII (1867), str. 444.

Juliusz Willaume, „Misja polityczna Morskiego” w: Kwartalnik Historyczny XVLII (1933), t. I, str. 39.

Marian KUKIEL, Wojna 1812 roku, II t., Kraków, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1937, str. 7.

Roman SZPORLUK, Imperium, komunizm i narody, tłum. S. Czarnik, A. Nowak, Kraków, Arcana, 2003, str. 62-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах